onsdag 23 december 2009

Nej tack till ännu mer FN-resurser

Jan Eliasson skriver i DN att det är angeläget att ”behålla FN-formatet för klimatförhandlingen”.

-Nej tack, säger jag. FN är nog världsmästare på att göra väldigt lite för väldigt mycket pengar. Och bakom de snygga fasaderna och slagorden verkar girigheten styra. Vem minns inte FN-organiserade ”Oil-for-Food”? Misstankarna kring ekonomisk vinning och korruption nådde ända upp till Kofi Annan.

Oil-for-food är inte heller det enda skräckexemplet på FNs ekonomiska härdsmälta, mygel och korruption.

Om vi nu ska koncentrera oss på klimatet, och kikar lite på IPCC och vad det luftslottet uträttar, så visar ju mötet i Köpenhamn tydligt på vad som värderas högst: 1200 limousiner behövdes för att köra delegater till och från hotellen. Flertalet limousiner fick köras dit från andra länder. Varför inte åka kommunalt, FN-delegater??? Hur illa rimmar inte limousinåkandet med klimatmålen? Bäst rimmar det med ordet "hyckleri".

Och fler än 100-150 privat jetplan stod parkerade under mötet i väntan på att flyga hem delegater igen. Varför inte flyga reguljärt, FN-delegater??

IPCC-chefen Rajendra Pachauri då – han anses tjäna en förmögenhet på sina åtaganden vid sidan om uppdraget som chef för FNs IPCC. Pachauri är rådgivare, styrelsemedlem mm i mängder av bolag, stiftelser, banker etc som tjänar pengar på klimatrelaterad verksamhet. Ingenstans – inte ens från FN – berättas hur mycket Pachaur tjänar. INTE ens FN vill berätta!! Min gissning är att han tjänar mycket..... Jättemycket.

"FN riskerar ..... att betraktas som irrelevant och helt ställas åt sidan", beklagar sig Jan Eliasson.
-Fint, säger jag. Visa på resultat i någon värdefull fråga. Visa lite transparens kring ekonomin. Och öppna IPCC för granskning. I kölvattnet av Climategate borde det inför nästa rapport göras en väldigt noggrann analys av de argument och de data som sägs ligga till grund för den globala uppvärmningen.

-”Men, säger väl då någon, alla dessa vetenskapsmän kan ju knappast ha fel?”.

–Inte? svarar jag. Varför var det då ingen i IPCC som reagerade på att den berömda hockeyklubban - symbolen för den globala uppvärmningen - inte riktigt stämde. Varför sa man inget om det? Varför avslöjades inte den lögnen av IPCC själva? Svaret är väl att de som var forskare inte ville, och de som var politrucker (dvs flertalet) varken ville eller förstod att det var båg. Därmed borde flertalet ha diskvalificerats direkt.

Och sen detta med att Al Gore fortfarande välkomnas i de fina sällskapen. hans film An Inconvenient Truth är ju bevisligen full av osanningar. Har han bett om ursäkt för det? Varför välkomnas han till möten som Köpenhamn. Han är ju en opålitlig lögnare och dessutom miljöhycklare av stora mått.

Allvarligt alltså….. pumpar vi in mer pengar i FN blir det bara FN-tjänstemännen som blir lyckliga, och det har dom väl knappast förtjänat.

lördag 17 oktober 2009

Flyg till Irak populärt

Dagen skriver om en manifestation som hålls mot avvisningar till Irak. Det får mig att tänka på vad Merit Wager skrivit om de flyglinjer som vuxit upp som svampar ur jorden – just till Irak.

I september skrev hon:

Ytterligare en direktflyglinje startar om en månad (12 september) från Sverige till Irak; Basra denna gång, förutom de många direktlinjer till Bagdad, Erbil och Suleymania som redan finns från Sverige.

Det ter sig synnerligen märkligt att det är så många av dem som sökt och fått skydd i Sverige som nu utan problem fyller massor av plan och reser tillbaka. Trots att de i sina asylberättelser har sagt att de absolut inte kan återvända till sitt hemland Irak för att de då omedelbart riskerar att fängslas, troligen torteras och möjligen också, i många fall, dödas direkt vid ankomsten. Och att de därför måste beviljas uppehållstillstånd och försörjning i Sverige. Är det bara jag som undrar om jag lever i en HC Andersen-värld när jag formulerar några ”Kejsaren är naken”-frågor (ur Kejsarens nya kläder):

•Vem/vilka kan påstå att alla som sökt och fått asyl här verkligen hade skyddsbehov när åtta, nio flyglinjer i veckan bara från Sverige går i skytteltrafik till Irak och tillbaka hit igen?
•Vem/vilka bekostar resorna?
•Vem/vilka har blivit lurade?

Jag har skrivit om detta tidigare, rakt och öppet och precis som det är. Fakta om antalet flyglinjer, länkar till flygbolag och resebyråer som säljer resorna. Men ”gammelmedierna” är inte intresserade av ta upp detta. Det passar inte in i den bild de målat upp och bestämt sig för ska gälla oavsett vad som händer runt omkring . Mediernas bild, generellt, är att skriva så att det framstår som att alla – alla! – som kommer hit bland annat just från Irak alltid måste få uppehållstillstånd. Att ta bladet från munnen och peka på den nakne kejsaren vill man inte göra i åsikts-, yttrande- och meddelarfrihetens Sverige. Man idkar i stället självcensur, det verkar passa den svenska folksjälen (om det finns en sådan) bättre.

Förnekelse av fakta och att låtsas om ingenting är fegt, fel och en sorts medlöperi. Jag deltar inte i det spelet. Det är fel mot både svenska folket och mot dem som har asylskäl och som blir misstrodda eftersom så många lurar sig in i landet utan handlingar eller på falska papper, utan fastställd identitet, utan klarlagd nationalitet och ofta med inlärda asylhistorier. Att under sådana omständigheter kunna skilja på vilka som talar sanning och vilka som blåljuger, det är en svår nöt att knäcka. Men man vinner ändå ingenting i längden på att förtiga fakta och att inte redovisa alla sidor av saken.


Tänk på det Dagen!

fredag 16 oktober 2009

Ekbergs rapport kan öppna för debatt

I gårdagens DN skrev Jan Ekberg om sin rapport över finansiella argument för invandring. I dagens SvD kommenteras rapporten liksom i Sydsvenskan. Ofta nämns UNDPs rapport, men inget verkar ha läst mer än omslaget. Med syfte att dämpa effekterna av rapporten från Ekberg skriver DN idag i sin ledare Dyra gränser:


"Slutsatsen av Ekbergs studie är att integrationspolitiken – inte invandringen i sig – avgör. Att motverka diskriminering och få upp sysselsättningen bland invandrare måste därför vara politikens huvudinriktning."

Slutsatsen är delvis korrekt, men man glömmer det (bekymmersamma) faktumet att integrationen på arbetsmarknaden förutsätter att den som invandrar har något att erbjuda marknaden: det är ju nämligen stor skillnad på hur en analfabet från t ex Somalia kan integreras jämfört med en mjukvaruprogrammerare från t ex Indien. Många kommer säkert att känna olust inför att värdesätta människor på det viset, men det är ett faktum vi måste ta hänsyn till i debatten om invandrares ”lönsamhet”. Att två människor har samma människovärde innebär inte nödvändigtvis att de är lika attraktiva på arbetsmarknaden, och tyvärr är förmågan att bidra på arbetsmarknaden en faktor som helt glömts bort i debatten om invandringen.

Många är ju de skrämmande exempel på hur grupper av invandrare inte haft något som helst jobb sedan ankomsten till Sverige. Arbetslösheten bland de irakier som varit i Sverige i tio år är skyhög – 73% av kvinnorna och 60% av männen födda i Irak saknar sysselsättning enligt SCB. Det kan inte bara bero på att arbetsgivarna är ”rasister” – det kan också bero på att man har ”fel” utbildning. Men det kan vara på grund av ett systemfel. Ett radio-reportage beskrev förra året att irakiska kvinnor inte får/kan/ska ta t ex städjobb då det går emot traditionen och männens vilja samt att det är känsligt för familjens rykte gentemot andra att städa andras hem. Så gör man bara inte. På frågan varför arbetslösheten är så hög förklarar en kvinna helt frankt: merparten av kvinnorna resonerar att de får ju allt betalt redan av sociala, varför ska man då jobba…

DN griper tag i ett annat halmstrå och skriver om FN:s utvecklingsprogram, UNDP, som

”…i en nyligen publicerad sammanställning av forskningen visat att invandring gynnar både immigranterna och värdlandet. Det är egentligen inte särskilt konstigt.”

Men stämmer verkligen den slutsatsen? Rapporten är en sammanställning av många olika artiklar i ämnet - men långt ifrån all modern forskning (se även nedan). Och långt ifrån alla artiklar rör migrationen från u-land till i-land. Listan över underlaget till FN-rapporten är lång. Att vissa generaliseringar säkert är politiskt motiverade känns rimligt att tro, eftersom rapporten kommer från ett FN organ. I rapporten skriver man bl a:


"While research has found that migration can, in certain circumstances, have negative effects on locally born workers with comparable skills, the body of evidence suggests that these effects are generally small and may, in some contexts, be entirely absent."

Sånt är väl skrivet för att tillfredsställa uppdragsgivarens uttalade önsketänkande, för i ett av de mer relevanta bidragen som dokumentet bygger på - The Political Economy of Immigration Policy av Giovanni Facchini och Anna Maria Mayda – konstateras följande som går stick i stäv med den officiella slutsatsen:

.........an inflow of unskilled migrants (relative to natives) will make all natives worse off, by causing a given level of redistribution to become more costly. …………. If, on the other hand, an inflow of skilled migrants takes place, all the above effects are reversed. All natives will gain with migration through the welfare-state channel.

Slutsatsen är alltså: inflytt av (relativt sett) okvalificerad arbetskraft innebär förlust för alla i landet - utom inflyttarna. Inflytt av kvalificerad arbetskraft är däremot lönsamt för alla. Denna slutsats har flera andra rapporter dragit när de studerat invandring till i-länder bl a Professor Robert Rowthorn vid universitetet i Cambridge som ifjol publicerade en sammanfattning av ett stort antal undersökningar avseende den hittillsvarande invandringen till länder i Europa och Amerika. Att som UNDP, försöka applicera effekterna av migration från fattigt u-land till mindre fattigt u-land, som mycket av UNDP-rapporten handlar om, har inget med vår verklighet att göra.

Det finns dock en del intressant att hämta i UNDP-rapporten, där man t ex skriver följande:

Destination countries should decide on the desired numbers of entrants through political processes that permit public discussion and the balancing of different interests. Transparent mechanisms to determine the number of entrants should be based on employer demand, with quotas according to economic conditions.

T ex Sverige borde alltså i öppen debatt bestämma hur många invandrare vi kan ta emot utifrån våra rådande förhållanden. Och mitt svar på det är NOLL. Sverige har under allt för många år blandat ihop flyktinginvandring, ömmande-skäl-invandring, anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring och officiellt har det sagts att all invandring är bra, medan de som lidit av ökad kriminalitet, arbetslöshet och alienation mm som följd av invandringen har undrat hur det kan stämma. Vi skulle behöva en 10-årsperiod av noll nettoinvandring för att sätta de hittills invandrade i arbete. Och som rapporten förespråkar: Vi ”borde ha en öppen debatt om detta” – utan att glåporden ”rasist” och ”främlingsfientlig” lyfts fram från ”antirasisterna”.


DN skriver sen att ”…..människor söker sig till de platser där de kan göra störst nytta har genom hela historien varit en motor för utveckling.”


Tyvärr tror jag att allt för många har valt Sverige för att det är lätt att få asyl och att det är när man väl fått sitt PUT är ganska lätt att få sig och sin familj försörjd – utan allvarligt menade krav på att man kan försörja sig själv. Den integrationsmodellen har varit destruktiv för flertalet i Sverige, och måste få ett stopp.

söndag 11 oktober 2009

Gärna slöjförbud, men först en rejäl lag mot omskärelse

Några centerpartister har föreslagit burka-förbud. Rent principiellt kan jag hålla med, men hur skriver man en sån lag? Sakine Madon, skriver klokt i Expressen. Hon menar så här:

-Detta tjafs om vuxna kvinnors klädsel i all ära, men det finns en grupp som med säkerhet inte gör tjusiga självständiga val. Varför pratar så få om barn som täcks från topp till tå? Förbud mot hindrande klädsel borde för länge sedan ha införts i grundskolor. Inklusive friskolor.
Barn går i skolan för att utvecklas och lära sig saker, inte för att lindas in i tyg som hindrar deras rörelsefrihet eller för att representera föräldrarnas religiösa identitet.

Hon har helt rätt.

Men en fråga som borde nästan vara viktigare ändå, är ett totalt förbud av rituell omskärelse på pojkar. Läs mer här och här .

Att införa förbud av vissa kläder men låta könsstympning av pojkar bestå känns som en logisk kullerbytta.

När lagen om omskärelse av pojkar antogs 2001, uttalade Riksdagen en förhoppning att ”debatten hålls livlig ... så att en attitydförändring sker hos berörda grupper. Och att omskärelse på sikt försvinner”.

Att argumentera för omskärelse med påståenden om att folk ändå kommer att omskära sina pojkar är att resignera för utvecklingen. Då kan man lika gärna avveckla sexköpslagen och öppna bordeller som sköts av kommuner och landsting samt börja sälja knark i särskilda små kommunala caféer. För ”folk kommer att göra det ändå. Många kommer att resa till sina hemländer och få det gjort där...", som Abd al haqq Kielan, imam och ordförande i Svensk-islamisk samling säger.

tisdag 6 oktober 2009

Mikael Wendts dubbeltänk

Folkpartisten och Fyra-bugg-och-en Coca-cola-kompositören Mikael Wendt bloggade den 6 oktober 2009

Och skriver så här:

Bara Sverigedemokraterna har fel
Det alla vet och SD yrar om har nu bekräftats i en ny rapport. Alla är vinnare vid invandring...
Låt dig inte luras av någon som i brist på kunskap hittar på en egen "verklighet" som de sedan sprider för att komma åt makten i samhället....
Du VET bättre än SD och de som är tveksamma kan ju läsa rapporten i sin helhet - tydligare kan det inte vara. Alla är vinnare på invandringen...Tänk sen på vad han faktiskt skriver.......smaka på den här:

”Det alla vet och SD yrar om har nu bekräftats..”

Och den här:

” Låt dig inte luras av någon som i brist på kunskap hittar på en egen "verklighet" ….”

Och till slut den här:

”Alla är vinnare på invandringen”

Jag fick med ens minnen av George Orwells bok 1984 - om staten där ett begrepp kallat ”dubbeltänk” var sanktionerat. Dubbeltänk innebär att kunna hålla två motsägande trossatser i huvudet samtidigt och att dessutom acceptera båda som sanna, att kunna ljuga medvetet och ändå vara fullständigt övertygad om att man talar sanning.

Andra etablerade begrepp i 1984-samhället är:

”Krig är fred.”
”Frihet är slaveri.”
”Okunnighet är styrka.”


Mikael Wendt pratar om rapporten som recenserats i Aftonbladet (som jag skrivit om här) och uppges visa att invandring är lönsam i alla lägen och att då t ex SD har fel. Wendt får mothugg från en massa ”okunniga”. Men Wendt svarar inte på frågor utan kommer med folkpartifloskler och undanmanövrer. Wendt verkar inte ha läst rapporten - "den kommer från FN och är därmed sann". Och när man inte kan argumentera börjar undanmanövrerna. Och bäst undanmanöver är att börja prata om människosyn…..eller att kalla nån för rasist……eller antisemit. Då har man förlorat debatten helt. Okunnighet är styrka.

Se själva.
http://ping.bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortalPing/ping/67166/5576108

måndag 5 oktober 2009

Nya osanningar från FN

Så har då FN producerat ännu ett lite lögnaktigt dokument: Human Development Report 2009 Overcoming barriers: Human mobility and development. Det recenseras i Aftonbladet av Wolfgang Hansson och köps förstås med hull och hår. Är det ingen som förstår att läsa rapporter och granska lite kritiskt?

Hur som helst, nu ska storebror FN visa att migration är lönsamt - för ALLA.

-Åhfan, tänkte jag. Ska bli intressant att se vad man stöder det på. Och hur förklarar man bort House of Lords rapporten som visade att migrationen till the UK inte varit lönsam?

Jag kollar igenom underlaget och skippar alla artiklar som handlar om migration tvärs över Kina, tvärs över Afrika eller från landsbygden till städerna i Sydamerika eller Turkiet. Hittar så en italiensk artikel och börjar läsa.

The Political Economy of Immigration Policy by Giovanni Facchini and Anna Maria Mayda

.........In this model, an inflow of unskilled migrants (relative to natives) will make all natives worse off, by causing a given level of redistribution to become more costly. More specifically, if the welfare state adjusts through a change in the taxation level, in order to maintain the same level of per capita benefits (tax adjustment model), higher income individuals will be more negatively affected, as they are on the “contributing” end of the system. On the other hand, if the adjustment takes place through changes in the size of per capita benefits, in order to keep the same level of taxation (benefit adjustment model), lower income individuals will be the ones more adversely affected by immigration, as they are on the “receiving” end of the system. If, on the other hand, an inflow of skilled migrants takes place, all the above effects are reversed. All natives will gain with migration through the welfare-state channel.

Slutsatsen är alltså: inflytt av (relativt sett) okvalificerad arbetskraft innebär förlust för alla utom inflyttarna. Inflytt av kvalificerad arbetskraft är lönsamt för alla. Ganska precis det som House of Lords rapporten kom fram till.

Även om man finner att BNP totalt kan stiga innebär det en förlust om man mäter BNP per capita. De enda som har glädje av BNP totalt är politikerna som kan leka med fler skattekronor, för individen blir det bara mindre i plånboken.

Men det visste vi ju redan. ALL migration är alltså INTE lönsam, vilket man försöker slå i oss. Varför ska dom försöka tuta i oss sån skit. Allvarligt alltså....hur dumma tror dom vi är - dvs vi som inte är journalister.

Och hur var det med House of Lords rapporten? Tja den fanns inte med i listan över underlaget. Man har alltså anammat policyn; allt som inte talar för stänger vi ute.

Subventionerad manlig könsstympning

I ledarbloggen i Västmanlands Läns Tidning skriver Richard Appelbom om Landstingets beslut att erbjuda omskärelse utan medicinsk anledning. ”Beslutet att erbjuda ingreppet är klokt.”, skriver han Varför skulle det vara klokt? När Riksdagen år 2001 antog den nya lagen om omskärelse slog man fast förhoppningen att ”en attitydförändring sker hos berörda grupper, och att omskärelse på sikt försvinner”.

Det är enligt lag förbjudet att slå ett barn. Det är t o m förbjudet att ge ett barn en dask på stjärten. Varför kan man undra? Jo, att slå ett barn kränker barnets integritet säger lagens förarbeten: Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Den som inte förstår att avlägsnandet av förhuden är ett ingrepp i pojken framtida sexuella funktion och en kränkande handling har en hel del svårigheter att förklara sin ståndpunkt.

Richard Appelbom skriver vidare: ”Det handlar om en stor och växande minoritet.” Och? Är det meningen att antalet fall av omskärelse ska öka? I strid med Riksdagens uttalade avsikter? Så dumheter bedöms bara utifrån en minoritets storlek? Vill Appelbom kanske börja omskära fler grupper än de som hittills gjort det? Ska vi kanske införa månggifte också?

Slutligen säger Appelbom: ”Jämförelsen med kvinnlig omskärelse håller inte.” Jaså? Och varför inte då? Kvinnlig omskärelse är ett ungefär lika brett begrepp som ”liberal”. På ena stället betyder det en sak, på ett annat ställe omfattar begreppet helt andra saker. Enligt WHO finns det fyra olika typer av könsstympning.

Den mildaste formen - så kallad prickning av klitoris - innebär faktiskt ett MINDRE ingrepp än manlig omskärelse, men är ändå förbjudet i Sverige. De fall där blygdläppar skärs bort och klitoris lämnas intakt är inget värre ingrepp än manlig omskärelse. Jag håller med om att de i särklass värsta formerna av kvinnlig könsstympning är värre än manlig könsstympning, men då kan man argumentera att de som enbart råkar ut för prickning kommer lindrigare undan än pojkarna. Slutresultatet blir väl kanske oavgjort.

Omskärelse kan enbart betraktas som ett kosmetiskt ingrepp. Det finns inga medicinska fördelar för ett barn. Det borde därmed vara förbjudet på barn. Det orsakar smärta (när narkosen är över). Det kränker barnets integritet. Den artonåring som vill visa sin trosövertygelse skulle kunna bli omskuren av egen vilja. Och då till självkostnadspris.

onsdag 30 september 2009

Return of the Gangsterkung

Ett spektakulärt rån har genomförts i Sverige.

-Fan, säger polischefen. Nu kommer vi att se löjliga ut. Igen!! Men om inget annat så måste vi lite snabbt visa alla journalister att vi är på hugget.
-Vi säger att vi redan är rånarna på spåren. Var är Svartenbrandt? Nån’ som sett honom?
-Sorry chefen, han är anhållen.
-Clark då?
-Sorry, samma sak där.
-Men va fan. Han den där Gangsterkungen då? Honom har ju tidningarna till och med bilder på. Vi bestämmer att det var han som gjorde det. Vem skriver pressrelease och ringer och skvallrar för media?

Under tiden som polisen försöker skjuta uppmärksamheten från deras sedvanliga klantighet, försöker ”Gangsterkungen” - som tydligen inte varit i Sverige på flera år - sköta sitt företag, och liksom andra pappor, försöka lära sina barn att vara ärliga och inte ljuga eller smutskasta folk. Hade inte poliserna några pappor?

Vem minns inte ”Medieprofilen” som i april greps misstänkt för mordförsök på en man och en kvinna utanför en skola i Gamla stan i Stockholm. Martin Jönsson skriver insiktsfullt på Redaktionschefens blogg på SvD:

Vi vet, sedan tidigare stora brottsfall - exempelvis Palmemordet och Anna Lindhmordet - att helt oskyldiga personer ofta misstänks i ett tidigt skede. Därför finns det skäl att vara extra försiktig i den tidigaste rapporteringen om gripanden. Ändå sprids detaljerad informerad om de anhållna på många håll, även i SvD.

Allvarligt alltså.......Det säkraste tecknet, i Sverige, på någons oskuld är nog att man var den som polisen först gick ut med i media som den misstänkte.

Läs mer om rånet och häktningsförhandlingarna; DN, DN, DN, DN, DN, DN, SvD

onsdag 23 september 2009

Inför Köpenhamnsmötet

Så det börjar kärva när man ska komma med tydliga utfästelser. Va' förvånad man blir. När man för någon månad sedan bestämde att man som enda egentliga löfte skulle vidta åtgärder så att temperaturen inte kan stiga mer än 2 grader, var det väl uppenbart vad som hänt:

Sagt på G20-mötet:

- Hörrni grabbar, hur fan ska vi göra, sa Barack Obama. Det här jävla klimatet lever ju inte upp till hotbilden som Al Gore och IPCC målat upp. Jag har ju nyss hoppat på det här gröna tåget, det är pinsamt som fan. Och sen behöver jag höja skatterna ordentligt – fast utan att nån märker det förståss.

- Visst, fortsätter Gordon Brown, dom här jävla klimatprognosmakarna, dom är ju sämre på prognoser än våra konjunkturkillar. När dom lovar och svär på att kurvorna ska gå i taket börjar väderhelvetet balla ur helt – och bli kallare. Vi hade knappt nån sol alls i England under sommaren. Folk garvar ju åt mig när jag pratar om global uppvärmning. Senast när jag försökte köra över folk med det där IPCC-expertsnacket började det snöa. I London!! Fan vad jag känner mig lurad.

- Men, säger Fredrik Reinfeldt, om ni inför koldioxidskatt så kan ni få nästan lika höga skatter som vi. Så vi behöver hålla ihop om det här.

- Tja, säger Obama, lite lockande är det. Men det är ju knappt nån som tror oss längre när vi pratar om att temperaturen stiger. Det är bara dom som får forskningspengar och miljödårar och sånt som ser problem med klimatet, och då fattar man ju hur det hänger ihop.

- Precis, säger Gordon Brown, och vi har fått koppla in vår bästa siffertrixare för att ordna med statistiken så mätningarna stämmer någorlunda med prognoserna. Jag har ju faktiskt satsat min heder på det här med global uppvärmning. Fan vilken jävla tur Tony Blair hade, han hade både högkonjunktur och klimatförändringar. Sen får jag ta hand om skiten, när alla kurvor pekar neråt istället. Och hur mycket vi än plöjer ner i forskning så ändras ingenting – klimatet är ungefär som vanligt men prognoserna pekar fortfarande åt andra hållet. Vi kommer ju att se ut som att vi haft noll koll.

- Men, fortsätter Obama, om vi avger ett slags låtsaslöfte – ungefär som man gör till barn – så kanske vi kan komma undan. Vad sägs om det här: Vi lovar att fixa till saken om temperaturen ökar 2 grader. Det kommer ju ändå aldrig att hända som saker ser ut nu. Och om vi lovar det, behöver vi inte göra nåt åt koldioxiden alls. Och sen om några år har folk glömt allt det här klimatsnacket. Vi kan alltid köra nån influenza-kampanj eller nåt sånt som skrämmer. Då glömmer folk hela den här soppan. Ja, folk glömmer ju ändå. Annars kan man ju alltid invadera nåt litet skitland så får aktivisterna nåt annat att demonstrera om. Så blir dom också nöjda. Men vi kan bråka lite och låtsas förhandla under tiden. Fredrik, du får väl låtsas vara ordningsmannen i skolan och tjata lite på oss. Och jag måste se ut som jag stretar emot på traditionellt amerikanskt vis, så får jag lite cred och får igenom mitt jävla sjukförsäkringsprogram.

- OK, svarar Fredrik, men jag måste köra grön profil annars kommer dom där miljöpartisterna att sno alla mina naiva väljare…höhö…ja det blir väl allihop det.. höhö. Näh, jag kan inte byta spår nu. Jag kör klimatsnacket ända fram till efter valet. Jag har media med mig hela vägen och börjar nån tjafsa kallar vi dom för rasister eller nåt. Då håller svenskarna käften.

- Då bestämmer vi så, avslutar Obama, om temperaturen stiger mer än 2 grader, då lovar vi att fixa till det. Vad ska vi göra i Köpenhamn då, killar. Nån som har några bra telefonnummer? -Du Silvio…. Vakna för fan! Känner du några babes i Köpenhamn? Du brukar ju ha koll på sånt.

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/tiden-ar-knapp-till-kopenhamnsmotet-1.958257

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/reinfeldt-atgarder-kravs-i-u-lander-1.958222

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/klimattoppmotet-i-new-york-en-besvikelse-1.958218

http://www.dn.se/nyheter/varlden/koldioxidutslappen-minskar-kraftigt-1.957682

http://www.dn.se/nyheter/varlden/flygindustrin-lovar-halvera-utslapp-1.957852

måndag 21 september 2009

DN bejakar anti-intelligens

Kjærsgaard ordnar antiklimatmöte, skriver DN. Ett antiklimatmöte? Vad i hela fridens namn är ett antiklimatmöte? Menar DN verkligen att Pia Kjærsgaard är mot klimatet?

Vad har man för agenda om man är mot klimatet? Det är lite grann som att vara mot intelligens. Klimat och intelligens är företeelser som finns och som man kan tycka om, men knappast förneka eller få att försvinna. Att förneka såna ting skulle närmast förknippas med dumhet.

Det möte DN syftar på är ett Anti-CO2-hypotesmöte. Att betvivla CO2-hypotesen och AGW är inte samma sak som att vara mot klimatet. Sen skriver DN att Björn Lomborg är klimatskeptiker. Senast jag läste något från Lomborg var han inte alls "skeptiker", MEN han förslår andra lösningar än alla de gröna (och blå och röda) talibanerna. Men det gör honom väl inte till en skeptiker?

Allvarligt alltså.....att i en så kort artikel ha så fullständigt fel, får mig att tro att DN är en anti-intelligens-tidning.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/kjarsgaard-ordnar-antiklimatmote-1.956720

söndag 20 september 2009

Jag vill också ha

Jag vill också ha.

Jag kan en massa konstiga saker, och om jag fick konstnärslön skulle jag kunna göra ännu fler konstiga saker. Tyvärr är det ingen som vill betala för mina konstiga saker, så för att hålla på med mina konstiga saker måste jag ha ett jobb. Varför kan inte alla som håller på med konstiga saker som ingen vill betala för skaffa sig jobb?

Allvarligt alltså......Varför i helvete ska staten betala för saker som folk borde kunna ordna själva? Om en konstnär inte säljer, kanske han/hon borde skaffa sig ett jobb att leva på.

Jag vill ha statligt bidrag NU ... Läs mer om det här.

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_3549349.svd

Atterstam kastar vänstersten i glashus

Inger Atterstam gillar inte Göran Hägglund. Hon gillar inte lobbyister eller PR-byråer heller. Men värst verkar läkemedelsindustrin vara. Men socialdemokrater verkar vara OK. Som parentes kan man ju tycka att det kanske måste accepteras att det finns vänsterjournalister i en borgerlig tidning, men jag väntar fortfarande på en klart borgerlig journalist i en vänstertidning.

I sin artikel om Hägglunds plan för cancervården skriver Inger Atterstam att Hägglund förklarat sig ”...villig att ta den politiska ledningen i EU för att få fram nya och effektivare antibiotika. Något som läkemedelsindustrin vägrat göra i många år eftersom få eller inga vinster finns att hämta. Istället måste någon annan betala, helst skattebetalarna, tycker inte minst läkemedelsföretagen.”

Läkemedelsindustrin är inte precis någon välgörenhetsinrättning eller nån ”snäll” organisation som Rädda Barnen eller Röda Korset. Läkemedelsföretag är tänkta att gå med vinst - precis som dagstidningar!! Om inte jag har fel överlever väl SvD tack vare presstöd, eller? Kanske Atterstam skulle försöka sig på att föreslå SvDs ledning att satsa på en gratistidning? Nu när folk har det besvärligt och kanske inte har råd med en prenumeration borde ju SvD kunna bjussa på en gratistidning, eller hur Ingrid? Eller borde "någon annan......, helst skattebetalarna" stå för det som inte är lönsamt? Snacka om att kasta sten i glashus.

Man kan ha synpunkter på läkemedelsindustrins agerande i olika frågor men att börja KRÄVA att dom ska forska fram antibiotika är ett ovanligt korkat ställningstagande i en väldigt komplicerad frågeställning.

I så gott som samtliga bolag (i en marknadsekonomi) gäller följande princip. Man studerar marknaden för att se om det finns behov av bättre lösningar än de existerande. Man kanske finner ett behov som är dåligt tillfredsställt och forskar/utvecklar fram en produkt som är på olika sätt bättre än de existerande. Den effektivitetsvinst man förhoppningsvis kan erbjuda kan man ta ut i högre pris. Man lanserar så den nya produkten och med information och marknadsföring hoppas man att den når en betydande försäljning och hög marknadsandel.

Med ett alldeles nytt och synnerligen effektivt antibiotikum är marknadsprinciperna delvis satta ur spel. Om vi tänker oss att man forskar fram ett nytt antibiotikum som så gott som fullständigt botar folk från t ex MRSA-stafylokockerna, så kommer preparatet att få en väldigt begränsad användning även om preparatet kanske har bra effekt på andra bakterier också. Det ligger i allas intresse (dvs alla utom läkemedelsföretagets) att bevara detta nya fina preparat för de riktigt svåra infektionerna. För tyvärr blir det lätt så att om ett preparat används mycket så uppstår fler och fler resistenta bakterier.

Kontentan är alltså: riktigt bra nya och effektiva antibiotika ska användas så sällan som möjligt. Rent historiskt har nya antibiotika ersatt gamla och företagen har till slut fått tillbaka sina pengar, och säkert tjänat bra med pengar till slut. Ett problem i sammanhanget är dock patentskydden – dom gäller bara ett visst antal år. Sen är det fritt fram för generikapreparat, dvs samma substans kan säljas av konkurrerande bolag (som inte haft några kostnader för preparatets forskning och utveckling). Det gäller alltså att nå så hög försäljning som möjligt under de år man har patentskydd. Om man har kraftfulla begränsningar kring hur det nya medlet bör användas sjunker ju de möjligheter man har till att nå önskvärd försäljningsvolym. Hur ska man då få lönsamhet med produkten?

Antingen bestämmer företaget att man ska frångå kravet på lönsamhet, eller så sätter man ett helt otroligt högt pris (kanske 1 miljon kronor per behandlingsdag?). Inget av alternativen är särskilt gångbara för de inblandade parterna, även om Atterstam verkar på traditionellt vänstermanér tycka att man ska ge upp kravet på lönsamhet. Man kan ju undra om det gäller hennes egen verksamhet också – att när hon skriver om verkligt viktiga och behjärtansvärda saker så avstår hon hela eller delar av sin lön. Tillåt mig tvivla.

Lösningen för framtidens antibiotika-arsenal ligger förstås i att sjukvården/staten/WHO beställer tydligt profilerade läkemedel. Det företag som lyckas få fram ett preparat som uppfyller kravspecifikationen till 100% får 100% av en i förväg bestämd summa pengar per år av beställarna. När effektiviteten av detta nya antibiotikum med åren sjunker avtar den ersättning bolaget får i motsvarande grad. Det är då också upp till beställaren att avgöra om det också ska ”säljas” till U-länder och till vilket pris.

Med en sån plan får företagen en morot för att nya medel tas fram OCH att de används i begränsad omfattning. Samhället kan få nya behandlingsalternativ och de (rika) länder som beställer preparaten kan avgöra vilket pris man ska ta ut i fattiga länder.http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3547337.svd

onsdag 19 augusti 2009

Saabs förvånande siffror

Ibland blir man förvånad. Och när det gäller Saab-Koenigsegg slås nog nästan alla förvåningsrekord. Ta bara sifferexcersisen som exempel:

Jag skrev om siffrorna tidigare. Nu pratar man på Rapport om att det krävs drygt 10 miljarder för affären ska ”gå i hamn”. Så här verkar man räkna:

EIB-lånet ger 4,5 miljarder, GM bjuder på knappt 3 miljarder och Koenigsegg ordnar 0,7 miljarder. Och så fattas det då 3 miljarder.

Men vad innebär detta för finansiering?

Nästa år behöver Saab förmodligen ha minst 3 miljarder för att täcka förluster i bilproduktionen, men EIB-pengarna lär knappast kunna användas till att betala löpande verksamhet eller gamla skulder.

GM sägs ”skjuta till pengar” när man köper preferensaktier värderade till 2,8 miljarder kronor. En annan beskrivning är att dessa 2,8 miljarder kom till så här: 75 procent av de gamla skulderna om 10 miljarder kronor har avskrivits i den ackordsuppgörelse som blev färdig den 17 juni. GM har betalat den resterande delen av skulderna till leverantörerna och har omvandlat sin skuld efter ackordet om 2,8 miljarder kronor till eget kapital, enligt DI. Det låter inte precis som att Saab fått 3 miljarder insatta på ett bankkonto.

Så de 3-4 miljarderna som måste ut för att täcka förlusten år 2010 ska tas från de egna 700 miljonerna? Allvarligt alltså…… Då måste dessa 700 miljoner bli en ekonomisk Särimner - galten som slaktades varje dag och blev uppäten för att morgonen efter återuppstå hel och levande, redo att åter bli slaktad.

Var finns de ca 10 miljarder som ska läggas på utveckling av 9-3:an som behövs för att säkerställa en något sånär volym. 9-5:an blir ju inte en bil som säljer 100.000 exemplar om året. 9-3 står väl för kanske 2/3 av volymen.

Man pratar nu också om ett överbryggningslån. Om man nu skulle få det från en hårt trängd regering, vad händer året efter? Varifrån får man pengarna till att betala sannolika förluster för år 2011? Är det där de saknade 3 miljarderna ryms? Själv tror CvK inte på vinst år 2011. Till Wall Street Journal ska han ha sagt:
- Under the consortium's business plan, Saab would break even in 2012, producing at least 100,000 vehicles that year. Då ska man nå 100.000 bilar per år – trots att inte 9-3:an finns.

Och hur är det egentligen med EIB-lånen? Det har tidigare sagts att man bara får låna så mycket som man själv lägger in.

I mitten av juni lär Erik Sjölander, biträdande avdelningschef på Riksgäldens avdelning för garantier, ha förklarat reglerna så här:
-En central fråga kring lånet är vem, vid sidan av EIB, som ska skjuta till pengar. EIB finansierar nämligen högst 50 procent av ett specifikt projekt och ett lån på 600 miljoner dollar kräver alltså att någon annan part ställer upp med lika mycket.

I dagsläget kvalificerar man sig för ett lån på 700 miljoner kronor – inte 4,5 miljarder kronor. Men trots detta verkar man ha höjt sina önskemål för EIB-lånet, som nu istället för USD 600 miljoner lär ligga på lite drygt USD 700 miljoner.

Jag hävdar fortfarande att Saab behöver ett eget kapitaltillskott på cirka 12-13 miljarder för de nästkommande åren. Då räknas inte EIB-lånen in. Vi talar om egna pengar eller lånade på vanligt sätt från marknaden.

Svenska staten ska INTE satsa på såna här våghalsiga projekt och gå in med 3 friska miljarder. Rutinerade Christer Gardell svarar så här på frågan om han själv skulle kunna tänka sig att gå in med den summan?.
– Nej, det är för hög risk för mitt hjärta.

Klokt tänkt. Regeringen bör vara lika klok.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3369605.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3368599.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3375037.svd
http://www.dn.se/ekonomi/koenigsegg-vi-behover-mer-stod-1.933215
http://www.dn.se/ekonomi/joran-hagglund-koenigsegg-maste-tillfora-mer-kapital-1.933073
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5656887.ab
http://www.dn.se/opinion/signerat/saab-fortsatt-kor-forsiktigt-1.933412

tisdag 18 augusti 2009

Koenigseggs 13 miljarder

Att driva Saab har de senaste åren kostat ca 3 miljarder per år. Det är ungefär den förlust man har på en årsvolym vid en produktion av 100.000 bilar per år. Varje tillverkad bil kostar alltså Saabs ägare ca 30.000 kronor att tillverka och sälja. Normalt är att en verksamhet ska ge vinst på varje producerad enhet, men Saab skulle alltså vara mer lönsamt om man producerade inga bilar alls. Det påminner om de gamla svenska varven där man svetsade sönder plåt för många miljarder varje år.

Under 2010 kommer det säkert att gå 4 miljarder av ägarnas pengar eftersom man har en lägre volym än 100.000 att starta från plus att man ska lansera 9-5:an. 2011 kanske förlusten är nere på 3 miljarder igen. De två första åren kommer alltså ägarna att behöva skjuta till 7 miljarder kronor.

Under första halvåret 2010 ska man dessutom betala ackordsskulden på ca 1 miljard. Då är vi uppe i 8 miljarder. Och Koenigseggs hela insats är 0,7 miljarder.

Samtidigt ska man i rekordfart ta fram nya 9-3 vilket säkert kommer att kosta 10 miljarder. Den kan ju till viss del finansieras av de 4,5 miljarder som kommer från EIB-lånet samt de 4,5 miljarder ägarna behöver ordna själva för att få tillgång till EIB-pengarna.

Under de närmaste åren behöver alltså Saab ca 8 EGNA miljarder för att täcka förluster samt ca 5 EGNA miljarder för att utveckla 9-3:an + andra modeller. Det är 13 miljarder kronor!! Alltså 13 miljarder som INTE finns att få från EIB och svårligen går att få från staten. Och Koenigseggs totala insats uppges vara 0,7 miljarder.

Allvarligt alltså.....Hur kan nån gå med på detta?

Nu sägs Saab (enligt Trollhättekommunbasen Gert-Inge Andersson) ändå vilja ha ett överbryggnadslån av staten på ytterligare ca 3 miljoner för att utveckla motor och växellåda till hybridbilar. Man undrar om Gert-Inge har hört fel? Varför kan man inte ta EIB-pengar till detta ändamål?

Men jag tror att Gert-Inge hört rätt, bara att det inte var tänkt att han skulle släppa den bomben. Jag tror man tänker spela hardball med Regeringen och försöka pressa så mycket som möjligt ur politikerna inför den kommande valkampanjen.

När synar Maud o Jöran korten? Monas kortspelserfarenhet sträcker sig kanske till bluffstopp – och då förlorade hon jämt. Låt Koenigsegg finansiera Saab själva. Att man bara går in med ynka 700 miljoner är ju ett hån mot de svenska skattebetalarna.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3369605.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3368599.svd
http://www.dn.se/ekonomi/koenigsegg-vi-behover-mer-stod-1.933215
http://www.dn.se/ekonomi/joran-hagglund-koenigsegg-maste-tillfora-mer-kapital-1.933073
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5656887.ab

tisdag 4 augusti 2009

Huvudlöst av Rydberg

Man tar sig för pannan. Birgitta Rydberg visar upp dåligt omdöme, total kunskapsbrist och en mystisk tolkning av vad religionsfrihet är i sitt debattinlägg. Man undrar om hon var berusad när hon skrev ihop texten. Eller är hon alltid så felunderrättad?

Andra har idag kritiserat de rena sakfelen. Jag har själv skrivit om omskärelse tidigare.

Men jag kan bara inte hålla mig från att reagera över att Birgitta Rydberg kastar sig in i debatten när alla hennes argument smulats sönder dagarna innan publiceringen av hennes idiotinlägg i SvD. Det borde nästan förtjäna ett pris för Dummaste debattinlägg år 2009.

Sen undrar man ju om inte fp Stockholm borde tänka till ordentligt om att ha henne på valbar plats. Hennes urdåliga omdöme lär ju inte bli bättre. Jag tycker Janne Björklund är helt OK. Men fp får ALDRIG min röst så länge Rydberg finns kvar.

onsdag 29 juli 2009

Wolodarski vill omskära fler

Både Expressen och DN har de senaste dagarna gått ut och bagatelliserat omskärelsen. Man undrar varför. Sen har andra ledarskribenter hängt på: Eskilstuna-Kuriren, VLT samt SvD. Har dessa liberala tidningar övergivit individens frihet och okränkbara integritet? Konstigt är det i alla fall.

Wolodarski säger i DN att ”…(omskärelse) minskar inte bara risken för spridning av hiv utan för en rad smittsamma sjukdomar, som bland annat kan leda till livmoderhalscancer hos kvinnor. Att merparten av alla nyfödda amerikanska pojkar omskärs har delvis med detta att göra.”

Jag har skrivit om omskärelse tidigare och beskrivit det som barnmisshandel - vilket det ju faktiskt är.

Det medicinska underlaget som Wolodarski stöder sin argumentation på är från Afrika där förekomsten av HIV och sannolikt även andra STD (Sexually Transmitted Diseases = sexuellt överförbara sjukdomar) är så oändligt mycket högre än i Sverige. Att tro att de eventuella vinsterna i minskad överföring av smittsamma sjukdomar som kan uppnås i Afrika går att se i Sverige är enbart korkat.

Men vad värre är verkar Wolodarski i sin hyllning till omskärelse vilja frångå principen att STD ska bekämpas genom att folk använder kondom. Den som är omskuren har ju mindre känsel i det relevanta organet och den omskurne är då kanske ännu mer tveksam till att trä på en kondom och därmed mista ännu mer av känslan. På så vis skulle omskärelse på sikt kunna ÖKA antalet överförda fall av STD - genom att minska bruket av kondom.

Om man dessutom får spridning på uppfattningen att omskärelse skyddar mot infektioner kommer kanske kondom-motståndet att öka bland de berörda. Inte bra, inte alls bra, Wolodarski.

Att sedan påstå att merparten av amerikanska pojkar omskärs för att detta skulle minska överföring av STD är löjligt att ens föra på tal.

Allvarligt alltså……..de omskärs för att onani inte ska vara lika givande.

Omskärelse av barn borde förbjudas. Frivillig omskärelse bland pojkar över 18 kan väl tillåtas till självkostndspris. Den som kanske bäst har illustrerat att det handlar om ett övergrepp mot ett försvarslöst barn är omskäraren Maynard Gerber som, apropå hur det skulle bli om Sverige införde en åldersgräns på 18 år för omskärelse av pojkar, i en intervju i Svenska Dagbladet sa:
-Vuxna män skulle välja att inte göra det, det gör ju ont. Då tror jag traditionen skulle dö ut, säger Gerber till SvD.

Wolodarski undrar sen vad Gunnar Götberg ”representerar”. Vad är Wolodarski ute efter? Vill han få oss att tro att Götberg är emot omskärelse för att han är främlingsfientlig? Det är väl kanske det lägsta av allt i Wolodarskis inlägg. Är argumenteringen svag kan man alltid dra in att någon kanske ”fiskar i grumliga vatten” som det brukar heta. Fy fan va lågt, Wolodarski.

I försvaret av omskärelse hävdas ofta tesen om att det gäller en ”mångtusenårig tradition med djupa religiösa motiv” och att ett förbud skulle innebära en otillåten inskränkning i religionsfriheten. Men det finns gott om exempel på att ”djupa religiösa motiv” har förbjudits eller trängts tillbaka för att skydda barn (och kvinnor) – exempelvis månggifte, bortgifte av minderåriga flickor, omskärelse av flickor och förbud mot barnaga.

När lagen om omskärelse av pojkar antogs 2001, uttalade Riksdagen en förhoppning att ”debatten hålls livlig ... så att en attitydförändring sker hos berörda grupper. Och att omskärelse på sikt försvinner”.

Att argumentera för omskärelse med påståenden om att folk ändå kommer att omskära sina pojkar är att resignera för utvecklingen. Då kan man lika gärna (i den landstingfinansierade barnmisshandelns namn) skippa sexköpslagen och öppna bordeller som finansieras/sköts av kommuner och landsting samt börja sälja knark i särskilda små kommunala caféer. För ”folk kommer att göra det ändå. Många kommer att resa till sina hemländer och få det gjort där...", som Abd al haqq Kielan, imam och ordförande i Svensk-islamisk samling säger.

Stoppa dumheterna - Förbjud onödig omskärelse av barn.

http://www.dn.se/opinion/signerat/manlig-omskarelse-falskt-argument-fran-barnkirurger-1.920047
http://www.expressen.se/ledare/1.1652488/090727-forhud-inget-att-braka-om
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3279293.svd

onsdag 1 juli 2009

Klimatnissarna ljuger?

Jag får spader på klimatnissarna.

Nu är det BLICC som släpper en "rapport" om klimateländet i världen. Nyss var det Kofi Annan som släppte en "rapport". Och innan dess var det International Scientific Congress Climate Change: Global Risks, Challenges & Decisions. Däremellan var det säkert flera andra.

Vi måste börja prata klarspråk: Detta ÄR inte rapporter. Det är reklambroschyrer. I svepande och överdrivna formuleringar blir enstaka uttalanden och enstaka vetenskapliga fynd helt plötsligt etablerade sanningar. En del av dessa "sanningar" dyker sen upp i media (vars förmåga till kritisk granskning ofta är sämre än usel). Det mesta av detta "rapportande" är båg och därför egentligen ganska dålig reklam. Det mesta gör inte miljön bättre. Och allt skrivande och tryckande av påkostade broschyrer påverkar knappast klimatet till det bättre.

Jag har i många år arbetat med reklam för läkemedel. När man presenterar data i såna sammanhang gäller för en nyanserad och rättvisande presentation att:

”Undersökning som motsägs av annan/andra får inte åberopas utan reservation.”

Det tycker jag är en bra regel. Kan man egentligen tycka något annat? Kan man verkligen tycka att det är fel? När man skriver vetenskapliga artiklar ska man nämna andra relevanta resultat. Varför agerar då många "seriösa" vetenskapsmän annorlunda när de skriver till allmänheten?

I BLICC-broshyren skriver en klimatnisse vid namn Johan Rockström och han har inga ambitioner kring "nyanserad och rättvisande presentation". Han skriver bl a

The sea level is rising by 3–4 cm per decade and the latest research indicates that the sea level increase this century is likely to be close to 1 metre, compared to previous evaluations of 20 – 70 cm. Sea level increases of up to 2 metres by 2100, and between 3 – 5 metres by 2300 cannot be ruled out.

Ingen referens anges till uttalandena. Men jag har lite koll själv, så jag väljer ett arbete som nämner 3-4 cm. Rahmstorf mfl (2007) – vars data faktiskt motsägs av andras – skriver följande om sina resultat: ”The satellite data show a linear trend of 3.3 ± 0.4 mm/year (1993-2006) and the tide gauge reconstruction trend is slightly less, ................... Again, we caution that the time interval of overlap is short, so that intemal decadal climate variability could cause much of the discrepancy; it would be premature to conclude that sea level will continue to follow this "upper limit" line in future."

Mätserien - bedöms alltså av författarna att vara för kort för att hårddra slutsatser samt att den iakttagna höjningen knappast håller i sig. Och som sagt - det finns artiklar där havsnivån rapporterats INTE öka på detta sätt. Men skriver man en reklamtext behöver man inte vara återhållsam. Rockström verkar gilla att skarva och överdriva. Men han får väl större anslag då – han gör ju reklam för sin vara, så man får väl förstå att han tar i ordentligt. Men, är det verkligen seriöst?

Rockström fortsätter i BLICC-broschyren

The effects are already being noticed. The low-lying islands Kiribati and Tuvalu, in the Indian ocean, have already set their evacuation plans into action.

Jaså? Vad innebär “set ..plans into action.”? Att man har evakuerat folk? Har man det? Stöder man sig på samma överdrivna underlag som Kofi Annans reklambyrå? För där visade det sig inte riktigt vara sant.

Rockström öser på:

The temperature is increasing quickly and in line with the climate models (the sceptics' claim that global warming has stopped is, to put it bluntly, a lie).

Jaha, temperaturen ökar och skeptikerna ljuger? Varför meddelar då självaste Erland Källen att temperaturen sjunkit? Är han skeptiker i Rockströms ögon? Ljuger han också? I Rockströms värld ljuger väl alla - som inte håller med Rockström.

Greenland's ice is reducing at an increasing pace as a result of melting ice and warmer seas. Illulisat ice fjord, one of Greenland's largest outputs of melting ice is releasing icebergs that are increasing the sea level at a dramatic pace......

Grönland släpper ifrån sig isberg så att havsnivån ökar dramatiskt? Men, havsnivån stiger ju inte dramatiskt och andra verkar vara inne på att den höjning som skett bäst förklaras (Rahmstorf mfl 2007) av att havet värmts upp och i ringa omfattning påverkas av isbergen.

Allvarligt alltså - Om man nu har riktigt bra stöd för förändringar av temperatur och av hav samt dessa klimatkonsekvenser, varför måste man ljuga och överdriva? Det undrar jag.

Nina Ekelund på BLICC bad mig fråga någon annan, Kofi Annan på GHF svarade inte alls, Tanja Ogland på Dalberg svarade först goddag yxskaft och ville sen inte svara alls. Kan nån svara?

Eller är svaret på min fråga en " inconvenient truth" - att ändamålet helgar medlen?
http://www.theclimatescam.se/2009/07/01/gora-ratt-tjana-pengar-och-radda-klimatet/comment-page-1/#comment-45063
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3144263.svd
http://www.smp.se/ledare/plats-for-lite-skepsis%281449009%29.gm

lördag 27 juni 2009

Lundgren - Uppsalainitiativet 2-0

Jag roas av Magnus Westerstrand / Uppsalainitiativets frontalangrepp på Nils Lundgrens uttalande om havsnivåerna och att de inte stiger mer nu än tidigare. Samtidigt oroas jag.

Westerstrand skriver

…..idag fick spektaklet vara med i SvT av någon anledning. Lundgren hann på den korta tiden med att avge två klara fel.

1. Han hävdade att Al Gore sagt att havsnivån kommer stiga med 6 meter (om jag mins rätt). Här finns Gores film, där hittar jag inget sådant citat. (men jag medger att Gore var otydlig om tidsskalan i sin film).

2. Havsnivåhöjningarna stiger ungefär som förut, och så vidare... som hämtat ur en gammal myt som cirkulerat länge och som jag redan bemött på bloggen Uppsalainitiativet .

För det första tycker jag att den väldigt lärde doktoranden Westerberg har en lite otäck ton i det han skriver. Att kalla Lundgren för ”spektaklet” säger kanske mer om MW själv än om Lundgren. Sen ifrågasätter MW att SvT väljer att intervjua Lundgren. Om han inte förstår nyhetsvärdet behöver MW kanske utvidga sina studier till att även omfatta lite ämnen som får honom att fatta värdet av att olika åsikter får föras fram i media. Enligt MW är alltså meningsmotståndare ”spektakel” och skall därför förhindras från sin rätt att uttrycka sig. Man känner ju igen melodin….bruna skjortor och röda-svarta flaggor brukar sjunga den, visserligen i olika tonart. Men det är samma melodi.

Vi tittar närmare på Lundgrens två ”klara fel” i det han sa:

Al Gore och de 6 metrarna. Jag har inte sett Al Gores film. Jag tror inte heller jag skulle uppskatta de överdrifter han verkar torgföra i sin film. Men om man läser om filmen på Wikipedia så nämner man där de 6 metrarna. Jag kan därför inte riktigt förstå varför Lundgren skulle ha så hemskt fel i att nämna denna grova överdrift av Al Gore om vad han menar kan hända inom överskådlig tid (dvs de närmaste 100 åren). Vad är det som är ett sånt ”klart” fel, Magnus??

Lundgren 1
Westerstrand 0

Lundgren nämnde också att havsnivåerna stiger ungefär som förut. Detta är enligt MW en myt. Men då kanske MW skulle kunna visa att havsnivåerna stiger i accelererad takt? Det säger sig MW ha gjort på Uppsalainitiavets sida. Jag vet inte om MW glömde att läsa vad han själv skrivit, men jag har läst det - alldeles nyss.

Först avfärdar MW tanken om att havsnivåerna skulle ha stigit 5-6 millimeter per år - han hittar inget stöd för det i litteraturen. Så bra, för det gör inte jag heller. Sen hänvisar han till Church mfl (2006). Church skriver: Our best estimate of relative sea-level rise at Funafuti, Tuvalu is 2 ± 1 mm yr− 1 over the period 1950 to 2001. The analysis clearly indicates that sea-level in this region is rising.

OK, så havsnivån stiger som tidigare. Men var det inte precis det Lundgren sa? MW spelar Allan och menar att Lundgren inte vet vad han pratar om. Lundgren sa att havsnivån stiger ungefär som förut, men MW menar tydligen att Lundgren har fel och att havsnivån stiger snabbare och snabbare.

Jevreva mfl 2006 kom fram till att det inte förekommit någon accelererad höjning av havsnivån. Man menar att den höjning man sett mellan 1993-2000 är densamma som mellan 1920-1945.

Holgate mfl 2007 kommer fram till att havsnivåstegringen var 2.03 ± 0.35 mm/år 1904–1953 att jämföra med 1.45 ± 0.34 mm/år 1954–2003. Man ser alltså ingen accelererad havsnivåstegring, snarare tvärtom. Över hela mätserien var höjningen 1.74 ± 0.16 mm/år. Det bör framhållas att Holgate inte baserar sina mätserier på en blandning av data från satellit och lokala uppgifter utan enbart på lokala mätningar.

Man kan läsa en väldigt översiktlig genomgång av höjningslitteraturen och man finner samma sak överallt - höjningen av havsnivån sker inte snabbare.

MW nämner uppgifter som menar att havsnivån lokalt stigit med 3,1 mm/år. Jag vet inte vem som publicerat dessa data och figuren på bloggen saknar referens så det blir svårt att ha synpunkter på sånt annat än - varför i hela fridens namn använder man grafer mm som inte kan härledas?

Sen tycker MW att vi ska titta på ”vad den senaste publicerade vetenskapen säger om havsnivåhöjningar”. Detta “allra senaste” är från September 2008, tillåt mig tvivla på att den artikeln är “den senaste publicerade vetenskapen” om havsnivåhöjningar.

Hur som helst säger Pfeffer mfl bl a “We find that a total sea-level rise of about 2 meters by 2100 could occur under physically possible glaciological conditions but only if all variables are quickly accelerated to extremely high limits. More plausible but still accelerated conditions lead to total sea-level rise by 2100 of about 0.8 meter.” Studien handlar inte om det vi nyligen sett eller nu ser utan om vad som kan tänkas hända i framtiden – om allt jäkelskap inträffar. Men vi har inte sett att allt jäkelskap är på gång.

Lundgren sa: Havsnivåhöjningarna stiger ungefär som förut och inget som Besserwisser-Magnus visat talar emot honom.

Lundgren 2
Westerstrand 0

Allvarligt alltså….Det Magnus W har gjort visar prov på ett par saker: ett förhållningssätt gentemot sina meningsmotståndare som doftar lite fascism light och att när man sen hänvisar till fakta visar dessa inte riktigt det man hävdar att de ska göra. Det senare är slött och ovetenskapligt, eller enklare uttryckt…..lågt.

Men det är inget nytt. Jag stötte på liknande beteende från Kofi Annan nyligen (här och här)fredag 26 juni 2009

Jag skrev till Kofi Annan

Jag skrev till Kofi Annan på Global Humanitarian Forum och undrade hur det kunde komma sig att en passus i den klimatalarmistiska broschyren Anatomy of a silent crisis inte alls stämmer med innehållet i den vetenskapliga referensen man angivit (Barnett and Adger, 2001). Man hävdar nämligen att den stigande havsnivån skulle ha orsakat att en folkgrupp i Stilla Havet tvingats till en permanent flytt. Men detta framgår inte alls av Barnett and Adger, 2001.

Jag fick inget svar från Kofi. Jag fick inget svar från någon annan på Global Human Forum heller. Men jag fick ett svar från Tanja Ogland - en tjej som jobbar på Dalberg Global Advisers.

Hon förklarade för mig hur det låg till men utan att skriva att jag hade rätt – för det har jag ju förstås. Samtidigt meddelade hon att ståndpunkten som de (i broschyren) skriver att Barnett and Adger kommit fram till, egentligen fanns att hämta i några andra referenser (lite ovanligt sätt att göra källhänvisningar på men, men) och hon sände mig dessa:

1) http://www.ccdr.org.au/CCDR_report.pdf
2) http://www.reuters.com/article/environmentNews/idUSSP27770920071114
3) http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR31/FMR31.pdf

Den första referensen hänvisar till den andra som källa för uppgiften. Nummer 1 är därmed att betrakta som helt betydelselös.

I ref 2 består det relevanta faktainnehållet av följande textsnutt: “Environment Minister Tetabo Nakara told Reuters on Wednesday on the sidelines of an international meeting of small island states in the Maldives capital Male. Nakara said two villages had already been evacuated because of rising seas since 2000.” Informationen grundas således på vad en politiker sagt i en intervju vid sidan av en konferens. Knappast särskilt ”tungt” och knappast ”peer-reviewed”.

Ref 3 är en artikel - eller kanske mer ett reportage - av Ilan Kelman som arbetar på the Center for International Climate and Environmental Research i Oslo. Han anger ingen källa alls för sitt påstående rörande bybor som tvingats flytta. Knappast ”peer-reviewed”.

Jag skrev till Tanja Ogland och påpekade att underlaget var minst sagt klent. Jag väntar fortfarande på svar.

Allvarligt alltså....... Ska man inte kunna kräva lite mer av folk som Kofi? Dels ska dom inte köra med överdrifter och lögner. Och om dom nu gör det kan dom väl står för det sen. Svagt Kofi....jävligt svagt.


http://www.dn.se/ekonomi/klimatlarmet-sagas-av-tunga-ekonomer-1.896445
http://www.dn.se/ekonomi/klimathotet-verkligt-1.899277
http://www.dn.se/ekonomi/mothugg-om-miljon-1.897206
http://www.aftonbladet.se/klimathotet/article5261255.ab

onsdag 24 juni 2009

Nalin Pekgul borde avslöja svikarna

Nu misstror Nalin Pekgul den muslimska sjukvårdspersonalen igen. Förra året var hon ute och cyklade kring mödomshinneplastikoperationerna. Nu handlar det om hederskulturen.

Diskussionen handlar om döttrarna till föräldrar från hederskulturområden och om vems ansvaret är att ändra och påverka förhållandena. Som vanligt vill en sosse som Nalin sprida ut ansvaret så att utspädningseffekten blir så stor som möjligt dvs, ingen har ansvar. Hon säger:

-För att komma åt förtrycket måste skola, socialtjänst, psykvård och primärvård samarbeta i det förebyggande arbetet och i det direkta krisstödet. Insatserna måste göras på tre plan............

Vi ska alltså inte i kampanjer direkt till berörda grupper meddela: Detta är fullständigt oacceptabelt i Sverige och passar inte galoscherna kan ni bosätta er i ett land där hedersfascismen är accepterad. Var så god och välj.

Nej, vi ska istället ha de vanliga "insatserna" - vilka hittills verkar ha hjälpt föga.

Syster Nalin verkar ogilla Vårdval Stockholm för detta nytänk verkar även försämra för de stackars förtryckta flickorna. Nalin säger att snart:

.......kan pappa och mamma dessutom skicka henne till en vårdcentral som vänder sig speciellt till deras egen etnisk/religiösa grupp. Då kan de känna sig trygga i förvissningen om att läkaren helhjärtat sluter upp bakom föräldrarna och ännu en dörr stängs.

Jag upprepar därför min tidigare kritik mot Syster Nalins resonemang:

Om det nu är så att Nalin Pekgul sitter inne med information om att viss muslimsk sjukvårdspersonal är såna svikare av patienternas integritet borde hon starta en debatt om dessa svekfulla läkares/syrrors moral – så kan vi dra in deras legitimationer på en gång.

Det är den debatten vi isåfall ska föra kring denna aspekt på hedersproblematiken, inte huruvida Vårdval Stockholm är bra eller inte.

MP de rödgrönas största parti?

Om man hade varit borta från svensk politik i 10 år och plötsligt vaknat upp och blivit varse om den röd-gröna alliansen, så skulle den omedelbara tanken när man ser bilder på de rödgröna vara att MP är störst och har mest att säga till om – ungefär som moderaterna i den grönblå alliansen. Att MP har två språkrör är ett PR-taktiskt genidrag eftersom de har hälften av platserna i rödgröna alliansledningen.

När ska Mona inse att hon redan från början har avsagt sig ledarrollen?


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3109513.svd

http://www.dn.se/opinion/debatt/svenska-folket-vill-ha-jobb-fore-skattesankningar-1.904001
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5422232.ab

torsdag 18 juni 2009

Koenigsegg-Mark under luppen

Hittade en väldigt intressant artikel om Mark Bishop. Saxar den i sin helhet nedan för sammanhangets skull, men lägger till egna fynd och slutsatser.

Money-man Mark Bishop was once a VP at Drexel Burnham Lambert—or so he says in every web res I found. Even if true, it tells you a lot about Bishop that he’s boasting about his time with the bankrupt Burnham boys, who pleaded no lo contendre moments before a grand jury was going to hand out a RICO indictment.

Han var knappast Vice-president, eftersom han inte omnämns i denna omfattande beskrivning i Wiki. Han var ju 30-33 år när han var på DBL. Men så här långt efteråt har säkert alla marknadschefer mfl höjt sig själva till att ha varit VP-nivå - ”ingen kan ju kolla”.

After that debacle, Bishop co-founded the now-defunct Brentwood Financial Group, “managing the bulk purchase, and subsequent pooling and sales of conforming and non-conforming residential mortgage loans on a national scale.” He then assumed the Presidency of IMPAC Mortgage Acceptance Corporation (more “non-conforming residential loans”). Bishop leveraged that experience to become President of sub-prime lender Novelle Financial Services.

IMPAC fick ju dryga halvåret efter att Bishop lämnat bolaget rättsliga problem pga tidigare medarbetares och chefers löften till kunder.


Bishop is now Managing Director of Liquiddium, a self-professed ”leading private equity company that concentrates on “creative real estate transactions in select markets throughout the United States.” “Creative” as in specializing in real estate deals gone bad. “Creative” as in based in Malibu. “Creative” as in ”properties are acquired on an all-cash basis as well as with the use of leverage.” At the same time, Bishop’s the MD and CEO of ABS Investment Group, selling residential mortgage-backed securities.

In short, the guy is up to his eyeballs in predatory lending and re-packaging of same. Now that CDOs (collateralized debt obligations) are a no go, Bishop’s moved on. How ever he insinuated himself into this deal (a story I’d dearly love to hear), Bishop’s goal is clear: strip and flip Saab using Swedish government money.

Men mellan tiden på IMPAC och nuvarande jobben på Liquiddium och ABS hann Bishop med en sväng som President på Quick Loan Funding (QLF) tillsammans med helskumme entrepreneuren och bilentusiasten(!!!) Daniel Sadek. Detta väljer dock Bishop att inte nämna i CVn. Jag förstår honom

När nu Bishop är igång med nya företaget ABSIG knyts historia och framtid ihop (jag skulle tro att det är Mark Bishop som står i mitten, eftersom han är CEO. Han har som framgår samma frisyr som Christian von K).

Majoriteten av folket i ABSIG var med Bishop på IMPAC (Lisa D, Craig C, Mark A, Sagar P och Steve B). Man undrar förstås om någon av dessa var de som åsyftades i åtalet mot IMPAC, där "chefer och högre tjänstemän" lurat kunderna. Men mig veterligen är han inte fälld för något sånt. Den ende av ABSIG-folket som inte är ex-IMPAC är Tom Epperson (som ju var med Bishop på QLF - ett bolag som dock ses som mycket suspekt).

Bishop har haft oturen att hamna i väldigt konstiga affärer/affärssegment. Är det otur eller dåligt omdöme? Det lär väl visa sig.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3083655.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3083657.svd#tw_link_widget
http://www.dn.se/ekonomi/saabs-vd-saab-ska-betala-ur-egen-kassa-1.893485
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3076853.svd
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5393144.ab

tisdag 16 juni 2009

Vem har pengarna?

Vem, vid sidan av EIB, ska skjuta till pengar? EIB finansierar, enligt E24, högst 50 procent av ett specifikt projekt och ett lån på 600 miljoner dollar kräver alltså att någon annan part ställer upp med lika mycket. Eller tänker man räkna efterskänkta skulder som tillgångar?

Största ägare i nya bolaget Koenigsegg Group AB ska bli Christian von K:s företag Alpraaz med 42,5% av aktierna. Näst största ägare, med 23,5% blir Koenigsegg Automotive. Okände Mark Bishop ska äga 22% och Bårds egna Eker Group, som är huvudägare i Koenigsegg Automotive, ska också vara direkt ägare till Koenigsegg Group med en andel på cirka 12%.

Mark Bishop lär vara en Kalifornienbaserad affärsman inriktad på fastighetsmarknaden och lär redan ha en rätt stor post i Koenigsegg Automotive. Han var vice ordförande vid Wall Street-firman Drexel Burnham Lambert. Under 1980-talet gjorde firman omfattande affärer på skräpobligationer men gick i konkurs 1990. Sägs enligt saabsunited.com hålla på med vad man i efterdyningarna av finanskraschen skulle kunna kalla tveksamma affärer inom finansiering av fastigheter. Har hållit på med bl a sub-prime lån när den marknaden var igång. Nu långsiktigt i bilfabrikräddarbranschen? Knappast.

Augie K Fabela var med och startade ryska telekombolaget Vimpelcom 1992. Har pengar verkar det som, men varför tar han så liten del i nya bolaget? Han kommer tydligen inte att äga någon del alls av bolaget. Varför?

Av alla inblandade är det väl Bishop och Fabela som har pengarna, eller kontakter med riktiga pengar. Men för att få tillgång till EIBs 600 miljoner dollar behöver herrarna satsa lika mycket själva. Kan dom det? Vill dom verkligen det?

Sitter här och tänker på när okände ädlingen Lord Moyne skulle köpa Trustor.


http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3050173.svd#tw_link_widget
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3072261.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3073669.svd
http://www.dn.se/ekonomi/koenigsegg-uppvaktar-staten-om-garantier-1.897207

måndag 15 juni 2009

Kofi Annans bluff-rapport

Idag yttrar sig Nils Lundgren och Marian Radetzki om klimatfrågan och man sågar det mesta av de sanningar kring klimatförändringarna som är vedertagna bland politiker och "klimatvänner". Bl a DN tar upp deras "utspel".

Nyligen fanns att läsa i anslutning till artikeln Klimatsatsning väg ut ur krisen i SvD en liten faktaruta som berättar att enligt en ny rapport från Kofi Annans Global Humanitarian Forum -The Anatomy of a silent crisis så dör 300.000 människor per år av klimathändelser.

Publikationer som Kofi Annans blir ofta en källa för fakta och löst formulerade ”sanningar”. Det är därför viktigt att de läses noga och uppgifter kollas (noga).

Kofi Annans rapport, som egentligen inte är en rapport och som inte skrivits av Kofi Annan, har sågats i Wall Street Journal. I WSJ sågningen har man till en början försökt sätta KAs siffror i ett större perspektiv: I jämförelse med en miljon människor som dör av malaria och två miljoner som dör av AIDS varje år ter sig 300.000 som dör av naturkatastrofer som torka, översvämning mm som ”hanterbart”. Även om antalet skulle stiga till 500.000 som Annan spår är det ändå bara hälften av det antal som dör av malaria och 25% av de som dör av AIDS. Varför gör vi inte något åt malaria istället för att försöka styra över naturkatastrofer? Men det budskapet är förstås inte lika modernt och säljande som lite klimatelände.

Rapporten har som sagts inte skrivits av Kofi Annan och hans Global Humanitarian Forum utan av strategibyrån Dalberg Global Advisers . Kofi Annan säger själv om rapporten: ”The research was carried out by Dalberg Global Advisers, a consultancy firm, who collated all existing statistics on the human impacts of climate change." Kofi Annan säger också att siffrorna som presenteras i rapporten kan innehålla “significant margin of error in its estimates”.

Aha...det är alltså ingen vetenskaplig rapport?

Vad för slags rapport är det då?

Det framgår inte – så man får väl se det som en reklamfolder dvs vi ska inte riktigt tro på det som står där. Kofi Annan säger ju det själv – det kan finnas ” “significant margin of error in its estimates.” Och Kofi har rätt – det finns massor av fel.

Roger Pielke Jr sågar "rapporten" vid fotknölarna när han hänvisar till en relativt nypublicerad vetenskaplig rapport som slår fast att ”it is generally difficult to obtain valid quantitative findings about the role of socioeconomics and climate change in loss increases." Och detta beror i huvudsak på "the random nature of weather extremes, a shortage of quality data, and the role of various other potential factors that act in parallel and interact." Det går alltså inte att med någon som helst tillförsikt sätta en siffra på hur många som dör pga klimatförändringar.

Efter att först ha berättat om allt elände och alla som dör och kommer att dö pga klimatförändringar nämner dock författarna (på sid 84) problemet med att det inte finns någon accepterad metod att uppskatta antalet döda pga klimatförändringar.

Men skam den som ger sig. Man tar fram en lite egen modell för att räkna fram ett lämpligt antal: man jämför antal stormar, skyfall och jordbävningar och kan med kvoten av dessa räkna fram klimateffekten. Skitbra.

När jag läste materialet blev jag särskilt intresserad av att man slår fast att den stigande havsnivån nu orsakat att en folkgrupp i Stilla Havet tvingats till en permanent flytt. Jag kollade den referens man angivit och läste artikeln. Men inte sjutton stod det att någon befolkning flyttats. Däremot stod det att man kanske skulle behöva flytta folk om havet stiger väldigt mycket. I mitt tycke är det ganska stor skillnad på de olika påståendena.

För övrigt verkar det som att havshöjningen är som den brukar vara dvs 1-2 mm per år. Att vi, eller andra, plötsligt skulle översvämmas är struntprat.

Men, som sagt Annans rapport är ju ingen vetenskaplig rapport. Kofi Annas rapport är en sagobok för klimatalarmister. Snygga bilder, snygg layout och snygga överdrifter.

Jag undrar vem som betalade det kalaset?? För att det kostade skjortan är det väl ingen som ifrågasätter. 10 miljoner? 50 miljoner? 100 miljoner? Är det verkligen värt dom pengarna? Kunde man inte ha forskat lite mer kring malaria för dom pengarna?

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3063295.svd#tw_link_widget
http://www.aftonbladet.se/klimathotet/article5261255.ab
http://www.dn.se/ekonomi/klimatlarmet-sagas-av-tunga-ekonomer-1.896445

söndag 14 juni 2009

Reefat-vibbar

Bård Eker liknas av vissa med Richard Branson. Undrar om det beror på utseendet? För där Eker äger miljoner äger Branson miljarder (trots att han tappat på finanskrisen).

Koenigsegg har ju inga pengar att investera i SAAB. Eker har ju heller inga pengar att investera i SAAB för hans miljoner skulle försvinna snabbare än man kan säga Slurp om de skulle placeras i SAAB. De räcker ingenstans.

Återstår alltså de anonyma banker, fonder eller RIKTIGT rika som står bakom Eker. Vad har dom blivit lovade? En del i en våt pojkdröm? Det brukar krävas mer.

Jag kan inte säga exakt vad det är……men jag får lite Reefat-vibbar av den här Koenigsegg-lösningen. Ni minns väl Reefat El-Sayed? Han var en riktig ”entrepreneur” som vara nära att att köpa Volvo med sitt lilla penicillinkokarföretag Fermenta*.

Det gick åt helvete…… det också.

*Refaat El-Sayed köpte 1981 Fermenta, en penicillin-fabrik i Strängnäs, av Astra. Fermenta börsnoterades 1984, köpte en rad bolag i Italien, Frankrike och USA 1984 och 1985. I januari 1986 ingick han ett jätteavtal med Volvo om att förvärva dels deras aktieinnehav i Sonessons, som kontrollerade läkemedelsbolaget Leo och Ferrosan samt dialysföretaget Gambro, dels aktierna i bioteknikföretaget Pharmacia. Fermenta skulle betala med egna aktier. El-Sayed köpte aktier i Fermenta på marknaden, med lånade pengar, för att överlämna till Volvo.

Men när doktorsbluffen avslöjades 13 februari 1986 drog sig Volvo ur, och Fermentaaktien föll kraftigt. I mitten av december 1986 sänktes vinstprognosen rejält samtidigt som det kom fram att det fanns oklarheter i redovisningen. Aktien börsstoppades i 15 dagar och El-Sayed fick lämna bolaget.

Industrivärden blev ny huvudägare. Sedan följde en karusell med ägar- och branschbyten (finans, olja, fastigheter) som pågick fram till 1997 då Fermenta försvann från börslistorna. Fabriken i Strängnäs fick holländska ägare, ändrade inriktning och redovisade sedan goda vinster.

http://www.gt.se/nyheter/1.1608511/expressens-motorexpert-vi-vet-fortfarande-inte-vem-som-ska-betala

lördag 6 juni 2009

jagvillhastatligtbidrag.nu

Ibland funderar man på vart alla skattepengar går. Vi vet ju att det går mycket till skolor, dagis och sjukvård – på det stora hela vettiga saker. Men går skattepengar bara till vettiga, och som de flesta skulle hålla med om som varande viktiga saker?

Nej, tyvärr går det massor med pengar till helt andra saker. Häromdagen hittade jag en länk till något som heter Jagvillhabostad.nu som säger sig vara ”ett partipolitiskt obundet nätverk för unga bostadssökande som tröttnat på bostadsbristen och vill göra något åt den.” Men, det låter bra, tänkte jag. Man ska se till att det blir fler lägenheter? Är det en bostadsförmedling kanske? Nej, det var det inte. Och man tänker inte bygga husen själva visar det sig. Vad gör man på jagvillhabostad.nu då? Jo, man ska försöka få andra att göra allt jobb - och få andra att finansiera husen!! Själva ska man sitta på arslet och gapa som en gökunge.

Man har över 8.000 medlemmar, förklarar man. Och medlemsavgiften? Nej, ingen medlemsavgift – det är gratis att bli medlem. Vad svårt det måste vara att få medlemmar då - det tar en minut att fylla i på internet. Man har två anställda. Hur kan man ha råd med anställda, när man inte har medlemsavgifter? Jo.......

”Ungdomsstyrelsen är under 2009 vår största enskilda bidragsgivare. Jagvillhabostad.nu har för första gången beviljats etableringsbidrag, vilket också innebär att vi får del av överskottet från Svenska Spel (som Ungdomsstyrelsen fördelar mellan de ungdomsorganisationer som de tilldelar statsbidrag). Andra bidragsgivare är och har varit Byggkostnadsforum, Allmänna Arvsfonden, Konsumentverket, HSB samt Hyresgästföreningen där nätverket söker medel från de regioner där lokala nätverk arbetar - i Stockholm, Göteborg och Malmö.”


En förening som egentligen inte behövs överhuvudtaget. En grupp som bara är en kravmaskin, vars medlemmar inte behöver göra någon uppoffring alls får alltså sin verksamhet betald av Ungdomsstyrelsen och Svenska Spel.

Jag gick då till Ungdomsstyrelsens websida. Ungdomsstyrelsen verkar ha driftskostnader på 60.000.000 kronor per år!! Hur fan kan det gå till? År 2008 betalade man ut 329.000.000 till olika projekt. Man sätter alltså sprätt på 400.000.000 per år - 400 miljoner!! Vart går pengarna då? Tja, förutom superkonstruktiva kravmaskinen ”jagvillhabostad.nu” så går det enligt de senaste rapporterna pengar till bl a:

Freshest, the evolution of streetdance / Kvinnan & Hiphop 364 000 kr http://www.facebook.com/pages/FRESHEST-The-Evolution-Of-Streetdance/77925207092 Festligt! Men behövs det skattemedel till det? Man tar ju trots allt anmälningsavgift för evenemanget. Vad händer med de 364.000 kronorna?

Sister Göteborg / DJ workshop
Du får lära dig grunderna i att taktmixa på vinyl samt hur mixern och skivspelarna fungerar. http://u4884878.fsdata.se/?option=com_content&view=article&id=361:dj-workshop-sister-goeteborg&catid=42:nyheter&Itemid=100&pstyle=next Skitkul! Men behövs det skattemedel till det? Man tar ju trots allt 400 kr i anmälningsavgift för varje workshop. Vad händer med alla pengarna? Vart tar degen vegen, som söderpolarna skulle ha sagt. Och varför får Sister Göteborg pengar när det finns privata organisationer som försöker leva på att lära ut sånt?

Fler exempel:

Jämställdehtsbidrag (6.893.150 kr)http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/JB_KO_2008.pdf

Jämställdhetsbidrag inom kultursektorn (1.248.000)http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/JB_Kultur_KO_2008.pdf

Fritid ochorganisering http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/Fritid_och_organisering_2008.pdf

SÅ fortsätter det….sida upp och sida ned med hungriga (och obskyra) föreningar som får 300.000 – 400.000 kronor var. Det kan vara föreningar som vill lära tjejer konsten att bli DJs som kan konsten att mixa och scratcha, eller en lokal invadrarkvinneförening som vill ha deg. Vad som helst verkar duga – men det ska helst handla om tjejer eller invandrare (eller bögar/flator som helst ska vara invandrare).

Hur många människor får inte sin utkomst idag via den här sortens bidrag – dels genom att sitta och bestämma hur pengarna ska betalas ut, och dels genom att få pengar till en verksamhet som inte borde behövas om de folkvalda politikerna gjorde sina jobb?

Jag funderar nu allvarligt på att starta föreningen Jagvillhastatligtbidrag.nu. Ingen medlemsavgift! Inga uppoffringar eller möten för medlemmar. Jag är osäker på om vi ens behöver ett medlemsregister (det kanske strider mot integriteten). Vill du gå med?

Den dag föreningen är på grön kvist startar vi en ny filial eller ”chapter” någon annanstans och till slut kan hela Sverige vara sysselsatt med föreningar som lever på bidrag.

Eller så kunde man satsa pengarna på 1.500 anställda i åldringsvården!!

torsdag 4 juni 2009

Marita Ulvskog ljuger om gräddfilen

I november råkade en reporter spela in Marita Ulvskog när hon talade om sin framtida position i EU-parlamentet. Så här berättade hon om ett samtal hon haft med Martin Schultz, Socialdemokraternas gruppledare i Europaparlamentet.

Jag hade ett samtal med honom och gick rakt på sak och sa: Hörru du, jag kommer att representera sossarna i Sverige och är jätteviktig i EU-sammanhang, jag har varit minister, jag är partisekreterare, men jag vet att jag har en uppförsbacke i partigruppen i parlamentet för att jag är EU-kritiker och EU-motståndare. Du måste hjälp mig med det, därför att jag måste ha inflytande ändå, du får fixa en gräddfil till mig, en "fast lane". "Absolut", sa han. Så jag ska försöka åka ner så fort som möjligt och vara med på några av de här viktiga valmötena och introduceras. Sedan sa vi att jag under valrörelsen skulle åka en dag till Tyskland med honom, sedan skulle han komma hit en dag med mig, med specialinbjudna journalister som skulle följa med.

I Ekots utfrågning av Marita Ulvskog angående EU-valet lät det så här:

Du lär ha bett Martin Schultz att fixa en gräddfil åt dig?

Det har jag verkligen inte gjort, däremot har vi pratat om att ordna en enkel rak fil för att göra om det lönedumpningsdirektiv som vi fått genom en EG-dom.

Ulvskogs inbyggda fan-jag-håller-på-att-bli-avslöjad-radar ger förmodligen kraftigt utslag så hon börjar direkt att slingra sig. "Gräddfilen" blir då en lönedumpningsdirektivfil. Men när Ekot senare i dag på förmiddagen konfronterade Marita Ulvskog med inspelningen från förra året säger hon så här:

Jag har inte fått någon gräddfil, däremot har jag bett honom om hjälp, men inte fått någon.

Men var det inte så att du förnekade att du bett om hjälp och bett om att få en gräddfil i vår utfrågning?

Jag har talat med honom om behovet av att som förstanamn på Socialdemokraternas lista i Sverige och som EU-kritiker som röstade nej till svenskt EU-medlemskap för 15 år sedan få hjälp i den uppförsbacke man har. Jag har bett honom att hjälpa mig, men jag har inte fått någon hjälp av honom.

Kan man då säga att du ljög när du besvarade frågan i vår utfrågning?

Jag tycker inte det.

Lite grann som att en bankrånare försöker förklara agerandet efter ett misslyckat rån:
- Men jag fick ju inte med mig några pengar….så jag tycker inte att jag rånat banken.


Allvarligt alltså......kan man överhuvudtaget komma närmare en lögn? Marita Ulvskog ljuger, och när hon avslöjas så "tycker" hon att hon inte gjort det. Varför inte vara ärlig istället, Marita? Varför inte erkänna att du ville säkra makt åt de svenska sossarna? Nädå, då kan ju någon tro att hon inte är så ödmjuk som hon vill verka.

En politiker som inte vet när hon ljuger är INTE den typ av politiker som behövs - inte i Sveriges Riksdag och inte i EU-parlamentet, ett ställe där vi vill ha transparens, och INTE lögnaktiga skator. Fy fan. Mitt förakt för Marita Ulvskog var stort innan detta händer. Nu är det på max-nivå.

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=13952
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3009391.svd
http://www.expressen.se/Nyheter/eu-valet2009/1.1594473/ulvskog-bad-om-graddfil-till-eu

torsdag 28 maj 2009

Socialdemokrater ska börja jaga illegala

Några ledande socialdemokrater - Evin Cetin, Anders Lago och Jan Eliasson - skriver på DN Debatt att Sverige inför Sveriges ordförandeskap i EU, borde jobba för att anta parollen ” Sprid flyktingarna mellan Europas länder”. Dom tycker att Reinfeldt måste jobba mer med flyktingfrågan.

Tydligen har socialdemokrater i hela Europa ställt sig bakom ett manifest - ”People First – A new direction for Europe” – som beskriver hur framtiden ska se ut.
- I manifestet tas flyktingpolitiken på allvar”, säger Lago & Co.

OK..då läser vi manifestet då…..vad står det där?

Det står ganska mycket om allt möjligt - och en del om flyktingar och lite löst om integration. Och hur bra löst formulerad "integration" fungerar det är väl Lago bäst att svara på. Södertälje är ju ett fint exempel på hur Sverige skulle kunna se ut.

Men i punkterna 47 och 48 står att läsa:

47. We propose to step up European efforts to combat illegal migration through a
common External Border Control Policy, improved cooperation to fight human
trafficking by criminal networks, and partnership agreements with third countries,
including readmission procedures.

48. We are committed to strengthening cooperation with third countries (including on
readmission procedures) in order to manage migration more effectively while
promoting the economic and social development of those countries.Man ska alltså vidta åtgärder för att minska illegal invandring och man ska förbättra systemet med återtagandeavtal till hemländerna, dvs skicka hem folk vare sig dom vill eller inte. Inte illa!Varför nämns inte något om detta i artikeln i DN Debatt? Och tänk va likt Sverigedemokraterna det låter ;)

Då frågar vi Anders Lago, EvinCetin och Jan Eliasson (och andra socialdemokrater):


Sverige har drygt 20.000 illegala invandrare. Hur ska (S) förbättra systemen så att dessa illegala invandrare åker hem?

Det finns idag kanske 15.000 irakiska flyktingar som inte bedömts ha asylskäl. Vad har Lago & Co för förslag för att få dessa att åka hem lite snabbt? För med den takt det sker idag kommer det att ta 50 år.


http://www.dn.se/opinion/debatt/svik-inte-flyktingarna-fredrik-reinfeldt-1.877932

tisdag 26 maj 2009

Wanja får dålig information - igen

När Wanja fick problem med sin medverkan i AMFs styrelse berodde det på att hon fått dålig, felaktig eller lögnaktig information av någon person, eller var det några personer. Hur det egentligen står till med den saken lär väl visa sig.

Nu har Wanja problem igen. Hon har tvingats ta upp förmånsvärdet av att ha mannen boende i sitt hotellrum på LO hotellet Riva del Sole. Pinsamt! Men det är inte Wanjas fel att det blev så här.....till LO-medlemmarna skriver hon bl a:

"Vi i styrelsen för det italienska bolaget Riva del Sole har fått den felaktiga juridiska informationen att medföljandes logi inte skulle förmånsbeskattas i Sverige utan behandlas enligt italiensk skattelag. "

Då frågar man sig - vem är det som så grundligt lurat styrelsen? Och vad är det för andra juveler som sitter i styrelsen som inte heller visste att man deklarerar ALLT i Sverige?

Wanja förklarar:

- Man kan aldrig skylla på någon annan, utan jag har inte tagit reda på det. Men jag har försökt att ta reda på det, och fått vad jag trodde var korrekt information, eftersom mitt arvode beskattas i Italien enligt italiensk skattelagstiftning. Så vi har tagit reda på det via den chefsrevisor vi har i bolaget. Doktor Lotti heter han och han har då redovisat att det här inte är förmånspliktigt i Italien och då har vi uppfattat det som att det här inte är något som ska förmånsbeskattas.

Vänta nu.....Man ska inte skylla på någon annan.....Men han som gett styrelsen den felaktiga informationen heter Doktor Lotti....

Det handlar i och för sig inte om många kronor, så det är väl principen det handlar om. Men en kanske mer viktig fråga är: en person som antingen lyckas missförstå väldigt mycket information eller som inte verkar intresserad av att verkligen ta reda på förhållanden eller som omger sig med så usla medarbetare att hon blir lurad gång på gång - kan man verkligen ha en sån i ledningen?


http://www.expressen.se/Nyheter/avslojar/1.1582116/wanja-rattar-deklarationen
http://www.expressen.se/Nyheter/avslojar/1.1581737/sahlin-det-ar-inte-bra
http://www.expressen.se/kronikorer/ulfnilson/1.1581174/ulf-nilson-hon-har-gjort-sig-omojlig
http://www.expressen.se/Nyheter/avslojar/1.1580408/skattedirektoren-allt-maste-redovisas
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1580108/tornman-om-wanja-lundby-wedin-packa-ihop-dina-pinaler
http://www.dn.se/ekonomi/lo-chefen-begar-sjalvrattelse-1.873270
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2956179.svd