torsdag 28 maj 2009

Socialdemokrater ska börja jaga illegala

Några ledande socialdemokrater - Evin Cetin, Anders Lago och Jan Eliasson - skriver på DN Debatt att Sverige inför Sveriges ordförandeskap i EU, borde jobba för att anta parollen ” Sprid flyktingarna mellan Europas länder”. Dom tycker att Reinfeldt måste jobba mer med flyktingfrågan.

Tydligen har socialdemokrater i hela Europa ställt sig bakom ett manifest - ”People First – A new direction for Europe” – som beskriver hur framtiden ska se ut.
- I manifestet tas flyktingpolitiken på allvar”, säger Lago & Co.

OK..då läser vi manifestet då…..vad står det där?

Det står ganska mycket om allt möjligt - och en del om flyktingar och lite löst om integration. Och hur bra löst formulerad "integration" fungerar det är väl Lago bäst att svara på. Södertälje är ju ett fint exempel på hur Sverige skulle kunna se ut.

Men i punkterna 47 och 48 står att läsa:

47. We propose to step up European efforts to combat illegal migration through a
common External Border Control Policy, improved cooperation to fight human
trafficking by criminal networks, and partnership agreements with third countries,
including readmission procedures.

48. We are committed to strengthening cooperation with third countries (including on
readmission procedures) in order to manage migration more effectively while
promoting the economic and social development of those countries.Man ska alltså vidta åtgärder för att minska illegal invandring och man ska förbättra systemet med återtagandeavtal till hemländerna, dvs skicka hem folk vare sig dom vill eller inte. Inte illa!Varför nämns inte något om detta i artikeln i DN Debatt? Och tänk va likt Sverigedemokraterna det låter ;)

Då frågar vi Anders Lago, EvinCetin och Jan Eliasson (och andra socialdemokrater):


Sverige har drygt 20.000 illegala invandrare. Hur ska (S) förbättra systemen så att dessa illegala invandrare åker hem?

Det finns idag kanske 15.000 irakiska flyktingar som inte bedömts ha asylskäl. Vad har Lago & Co för förslag för att få dessa att åka hem lite snabbt? För med den takt det sker idag kommer det att ta 50 år.


http://www.dn.se/opinion/debatt/svik-inte-flyktingarna-fredrik-reinfeldt-1.877932

tisdag 26 maj 2009

Wanja får dålig information - igen

När Wanja fick problem med sin medverkan i AMFs styrelse berodde det på att hon fått dålig, felaktig eller lögnaktig information av någon person, eller var det några personer. Hur det egentligen står till med den saken lär väl visa sig.

Nu har Wanja problem igen. Hon har tvingats ta upp förmånsvärdet av att ha mannen boende i sitt hotellrum på LO hotellet Riva del Sole. Pinsamt! Men det är inte Wanjas fel att det blev så här.....till LO-medlemmarna skriver hon bl a:

"Vi i styrelsen för det italienska bolaget Riva del Sole har fått den felaktiga juridiska informationen att medföljandes logi inte skulle förmånsbeskattas i Sverige utan behandlas enligt italiensk skattelag. "

Då frågar man sig - vem är det som så grundligt lurat styrelsen? Och vad är det för andra juveler som sitter i styrelsen som inte heller visste att man deklarerar ALLT i Sverige?

Wanja förklarar:

- Man kan aldrig skylla på någon annan, utan jag har inte tagit reda på det. Men jag har försökt att ta reda på det, och fått vad jag trodde var korrekt information, eftersom mitt arvode beskattas i Italien enligt italiensk skattelagstiftning. Så vi har tagit reda på det via den chefsrevisor vi har i bolaget. Doktor Lotti heter han och han har då redovisat att det här inte är förmånspliktigt i Italien och då har vi uppfattat det som att det här inte är något som ska förmånsbeskattas.

Vänta nu.....Man ska inte skylla på någon annan.....Men han som gett styrelsen den felaktiga informationen heter Doktor Lotti....

Det handlar i och för sig inte om många kronor, så det är väl principen det handlar om. Men en kanske mer viktig fråga är: en person som antingen lyckas missförstå väldigt mycket information eller som inte verkar intresserad av att verkligen ta reda på förhållanden eller som omger sig med så usla medarbetare att hon blir lurad gång på gång - kan man verkligen ha en sån i ledningen?


http://www.expressen.se/Nyheter/avslojar/1.1582116/wanja-rattar-deklarationen
http://www.expressen.se/Nyheter/avslojar/1.1581737/sahlin-det-ar-inte-bra
http://www.expressen.se/kronikorer/ulfnilson/1.1581174/ulf-nilson-hon-har-gjort-sig-omojlig
http://www.expressen.se/Nyheter/avslojar/1.1580408/skattedirektoren-allt-maste-redovisas
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1580108/tornman-om-wanja-lundby-wedin-packa-ihop-dina-pinaler
http://www.dn.se/ekonomi/lo-chefen-begar-sjalvrattelse-1.873270
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2956179.svd

måndag 25 maj 2009

Kyrkan är ute och cyklar

I Svd skriver Presidiet för Sveriges kristna råd att Sverige som ordförande för EU borde driva på för att underlätta och därmed även öka flyktingmottagandet. En parentes i sammanhanget är att man inte nämner något om huruvida kyrkans portmonnä ska öppnas i motsvarande omfattning.

De sex punkterna man listat går alltså ut på att det ska bli lättare för fler att ta sig till EU och bli ”flykting”. Kyrkans representanter visar dock att man själva är duktiga också. Förutom att ställa sin ”krav” på EU ska man i augusti anordna en ”vidarebosättningskonferens”. Wow….en konferens till! Precis vad världen behöver.

De senaste åren har vi sett ett invandringsöverskott på cirka 55.000 individer varje år. På tre år har alltså en ny stad av Västerås eller Uppsalas storlek kommit till. En väldigt stor del av dessa invandrare har hamnat i arbetslöshet, bidragsberoende och utanförskap. Det är känt att bland irakier som bott i Sverige i 10 år är arbetslösheten fortfarande hela 70%. Och detta efter flera års högkonjunktur. Dessutom leder invandringen till trångboddhet och misär som följer av att det bor 2-3 personer i varje rum. Samtidigt håller en hel generation invandrarungdomar att slösa bort sin skolgång. Undantag finns, men väldigt många unga invandrare kommer att växa upp som frustrerade, arga unga män - helt utan möjlighet (och kanske t o m lust) att bli produktiva samhällsmedborgare.

I kvarteret Herrgården i Rosengård i Malmö har bara 15 procent av de vuxna i arbetsför ålder ett jobb. 85 procent står utanför arbetsmarknaden och de allra flesta så långt ifrån, att de inte ens kan skrivas in som sökande på arbetsfömedlingen.

Oavsett om invandrarnas arbetslöshet är beroende på diskriminering eller på miss-match med befintliga arbeten måste Sverige ägna de närmaste åren åt att försöka reda ut den massarbetslöshet som håller på att etablera sig i landet. Så länge som det var högkonjunktur kunde optimisterna tro (och hoppas) på att läget skulle förbättras om vi bara ”blev lite bättre på att integrera”.

Men nu är bilden annorlunda. Exakt hur hög arbetslösheten kommer att bli när den kulminerar vet ingen, och den som kanske vet bäst vågar nog inte berätta. Att i ett sånt läge fortsätta att låta 40.000 – 50.000 nya människor fylla på arbetslöshetsköerna är inte vettigt, det är fullständigt sanslöst och ansvarslöst. Det är också lite av ett svek mot de invandrare som redan slagit sig ner här. De måste ju fråga sig: -Varför ta in fler när det inte finns jobb åt oss som redan är här?

Sverige skulle fortfarande kunna vara öppet för flyktingar. Men i dagsläget är bara 5% av de som söker asyl ”riktiga” flyktingar, dvs enligt Geneve-konventionen. Sverige skulle fortsättningsvis kunna ta emot kvotflyktingar. Men till övriga flyktingar skulle Sverige behöva säga: Nej, vi klarar inte fler just nu. Vi måste ta hand om de 400.000 som kommit de senaste åren.

Samtidigt skulle Sverige kunna var generösa med bidrag till hjälp i närområdet. Hjälpen räcker bevisligen mycket längre i närområdet.

Kyrkan vill som sagt öppna för fler invandrare utan att berätta hur de ska finna arbete, försörjning och bostad. Man verkar inte förstå att invandringen har passerat smärtgränsen. Men kanske hänger det samman med ett annat problem kyrkan har: man har ingen erfarenhet alls av att behöva sätta upp skylten FULLSATT utanför dörren. Man vet inte hur en sådan verklighet ser ut, man känner inte igen symtomen.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2944857.svd

lördag 23 maj 2009

Stoppa den barbariska barnmisshandeln

Region Skåne ska erbjuda omskärelse av pojkar.

http://sydsvenskan.se/sverige/article433390/Snart-klart-for-skansk-omskarelse.html

Vad händer då om ett icke-religöst par väljer att omskära sonen för att han varit elak dvs som bestraffning? Nyligen har det visat sig helt lagligt att i Sverige använda fosterdiagnostik+abort för att få "rätt kön" på nästa barn. Folk utnyttjar alltså systemet på ett sätt som inte var tänkt. Tänk vad lätt man i framtiden kan få sin son samarbetsvillig.....Nu jävlar vill jag se MVG i matte, annars blir det omskärelse!

Omskärelse ska dock bara göras ”av religiösa skäl”, sägs det. Men hur fastställer sjukhuset att föräldrarna är ”tillräckligt religiösa” för att ingreppet ska utföras? Ska man införa religionstest? Vem ska upprätta testet? Vem ska rätta provet?

Vad händer då om pojken inte vill omskäras? Vägrar sjukhuset då? Hur kommer landstinget att utreda huruvida barnet tvingas av släkt och/eller omgivning? Och om man i såna fall tar hänsyn till barnets vilja, hur kan man då tillåta ingrepp på barn som (pga låg ålder, utvecklingsstörning mm) inte kan uttrycka sina tankar om saken?

fredag 22 maj 2009

Vännäs och pressen

Händelserna i Vännäs har fått stor uppmärksamhet och belyser i mångt och mycket en del av de problem som dagens integrationspolitik är behäftad med. Det finns en hel del olika aktörer i händelserna, många verkar se en möjlighet att driva sin egen agenda. Media har sin vanliga position klar: man står på flyktingarnas sida och mot det som förenklat kallas "rasismen" Och allt som eventuellt talar för att någon av flyktingarna gjort något fel verkar tystas ner eller förskönas. Undantaget är kanske Västerbottens Folkblad.

"Bråket" uppstod för att en flicka blivit misshandlad av en flyktingkille. Hon sägs ha fått en tand utslagen och fått blåmärken. Men detaljer kring detta har den samlade pressen valt att undvika. Varför, kan man fråga sig. Antingen vet ingen, eller så skulle detaljer om misshandeln verka försvårande för den unge flyktingen - och då är det ju läge att inte skriva om det. Bättre då att, som Västerbottens-Kurirern gör - kalla det för "en mindre förtret". Så nu vet ni kvinnor: när ni blir slagna på käften så hårt att ni mister en tand och får blåmärken - då har ni upplevt en mindre förtret. Allvarligt alltså...hur fan kan man skriva så?

I Västerbotten-Kuriren kan man läsa:
Onsdagen den 6 maj väckte hennes skador ilska bland flera elever på Liljaskolan. Ungdomar drabbade samman på skolgården, En av dem, den flyktingkille som nu har lämnat Vännäs, blev uppsökt av ungdomar som undrade om han kände till något om misshandeln. Pojken blev rädd, och kände sig hotad. Han hämtade en mattkniv, som han visade för andra elever.

Lägg märke till att pojken "visade" kniven för andra elever. Det är ett väldigt snällt sätt att berätta att killen hotade de andra eleverna med en mattkniv som han förvarat i sitt skåp. Hur tänker man när man beskriver ett förlopp på det väldigt oskyldiga sättet? Kommer värdetransportrånare i framtiden att ha haft "vapen, som de visade för några bankanställda"?

När man läst det mesta av rapporteringen växer en bild fram av händelserna:

* Händelserna hade inget med rasism att göra. "Rasismen" har skapats av press, vissa kommunanställda samt aktivister som tjänar på att driva "rasism-spåret".
* Hade skolan omedelbart polisanmält flyktingen som dragit kniv (i skolan) hade kanske en del av känslorna lagt sig och bråket undvikits. Men man valde först att (av flyktinghänsyn) att inte göra något.
* Den hastigt påkomna utrymningen av flyktingarna var ett överilat beslut.
* Det finns idag inget som talar för att flyktingarna ska känna oro.

Det hela sammanfattas väl av Fria Nyheter:

Flera vännäsbor, såväl infödda som invandrare, delar uppfattningen att helgens bråk i Vännäs var en hämndaktion. Det skriver Västerbottens Folkblad idag. Under fredagskvällen hade ett 30-tal ungdomar samlats vid en kiosk där oroligheter uppstod. Det finns dock inget som talar för ett samband med de tre flyktingar som sitter häktade för en gruppvåldtäkt i Skellefteå.
Tidigare under veckan blev en tonårstjej överfallen av tre flyktingar som slog henne i ansiktet. Enligt uppgifter i Västerbottens Folkblad fick tjejen en tand utslagen, blått öga samt en skada vid tinningen. Misshandeln har polisanmälts. En av de misstänkta flyktingpojkarna ska även ha hotat andra ungdomar med kniv.

Dessa händelser ska tillsammans med andra incidenter ha utlöst helgens bråk och enligt en inblandad hade den urartade hämndaktionen inga rasistiska förtecken. En invandrad näringsidkare som känner till ungdomsproblematiken i Vännäs stödjer ungdomarnas tolkning.
Näringsidkaren säger till Västerbottens Folkblad att “många tonårsflyktingar beter sig som om de fortfarande befann sig i Irak och andra hemländer”.

Han uttalar också att det är flyktingar som startar bråken eftersom “många av dem saknar all kunskap om svensk lagstiftning och den kultur de kommit till”. Näringsidkaren vill se åtgärder som kurser i svenska regler eftersom det “inte räcker med att bara betala ut socialbidrag”


http://frianyheter.wordpress.com/2009/05/13/braken-i-vannas-var-en-hamndaktion/

Sist men inte minst. Kanske hela historien hade kunnat undvikas om polisen i Vännäs hade haft lite mer närvaro?


Polisstationen i Vännäs öppettider*
måndag stängt
tisdag 13:00 - 15:00
onsdag stängt
torsdag 13:00 - 15:00
fredag stängt
lördag stängt
söndag stängt

* I samband med helgdagar och klämdagar kan tiderna vara förändrade. Ring för upplysning.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2869691.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2875473.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2929245.svd