tisdag 1 oktober 2013

SCB gör orealistiska antaganden om utrikes födda

SCB har publicerat sin prognos över sysselsättning och säger (= hoppas) att antalet sysselsatta i Sverige väntas öka med 490.000 personer, dvs till 4,9 miljoner, till 2035. Majoriteten av ökningen kommer ifrån utrikesfödda.

Det beskriver man i sitt s k huvudscenario. I detta antas äldre år 2035 arbeta två år längre än idag. Utöver detta antas att utrikes föddas förvärvsfrekvenser ökar och att skillnaden gentemot inrikes födda reduceras med en fjärdedel i alla åldrar (idag är skillnaden i förvärvsfrekvens i de mest yrkesaktiva åldrarna 25 procentenheter).

Dessutom görs antagandet att förvärvsfrekvenserna för inrikes födda kvinnor i åldrarna 25–64 år ökar och att skillnaden gentemot de inrikes födda männen halveras (idag är skillnaden i förvärvsfrekvens 3 procentenheter). Vad gäller medelarbetstid antas de äldre år 2035 arbeta lika många timmar som den två år yngre åldersgruppen gör idag dvs att framtidens 62-åring arbetar lika mycket som dagens 60-åring. 

Efter att ha läst lite i prognosen undrar jag:
Är det verkligen sannolikt att andelen utrikes födda i förvärvsarbete kommer att öka så väsentligt?

I de mest yrkesaktiva åldrarna, 20–64 år, låg förvärvsfrekvensen år 2011 på 81,6 % för inrikes födda och 56,6 % för utrikes födda. År 2011 finns en stor del av de utrikes födda som kom hit på 70-80-talen med. De har ju ganska hög förvärvsfrekvens.

Sysselsättningen bland de som kom till Sverige på 80-talet ligger idag på cirka 70 %. Sysselsättningen bland de som kom till Sverige på 90-talet ligger idag på cirka 66 %. Sysselsättningen för de som kom till Sverige under 00-09 ligger på cirka 47 %. Men i denna senare grupp kan man se tydliga skillnader. Av personer från Sydamerika och Europa är sysselsättningen nästan 60 %, men av dem som kommer från Asien och Afrika  är motsvarande siffra mellan 10 och 40 %.

När man som SCB gör extrapoleringar av hur man tror/hoppas att utrikes födda ska etablera sig på arbetsmarknaden måste man tyvärr inse att man inte kan säga att en ”utrikes född” från Kroatien är lika lättetablerad som en annan ”utrikes född” från t ex Somalia.

Fram till 2035 kommer vi alltså att tappa en hel del skapligt välintegrerade utrikes födda på arbetsmarknaden, och dessa kommer alltså att ersättas av relativt sett stora grupper av mindre lättintegrerade personer, där det t ex är ovanligt att kvinnorna arbetar utanför hemmet och utbildningsnivån dessutom är ganska låg. Hos en del av dessa kulturer är det dessutom ett vanligt betraktelsesätt att man är ”gammal” när man får barnbarn dvs vid kanske 55, och att man då bör sluta arbeta.

Av SCBs prognos framkommer också att andelen inrikes födda som förvärvsarbetar ökar fram till runt 30 års ålder. Därefter ligger förvärvsfrekvensen på i genomsnitt 85–90 %, till strax innan 60 års ålder. Efter 60 års ålder minskar andelen förvärvsarbetande påtagligt. I de äldsta åldrarna förvärvsarbetar männen i större utsträckning än kvinnorna. I övriga åldrar är skillnaden mellan kvinnor och män relativt liten.

För de utrikes födda är dock andelen förvärvsarbetande som högst vid drygt 40 års ålder. Förvärvs-frekvensen ligger då runt 65 %. Utrikes födda kvinnors förvärvsfrekvenser ligger betydligt lägre än männens i åldrarna 20–40 år. Förvärvsfrekvensen sjunker sedan snabbare bland utrikes födda än bland inrikes födda dvs man går i "pension" tidigare. Dessutom tror jag att det var mindre främmande för kvinnorna som kom på 70-80-talet att jobba än vad det är för väldigt många kvinnor som kommit de senaste decenniet.

SCB hoppas alltså 
-att fler utrikes födda män ska ha jobb
-att de också ska jobba mycket längre
-att betydligt fler utrikes födda kvinnor ska ha jobb
-att även dessa ska jobba mycket högre upp i åldrarna

Vad är det SCB ser för förändringar i samhället som skulle motivera dessa antaganden, eller förhoppningar?

SCB har även ett s k "nollscenario" för 2035 vilket motsvarar en ökning med 190.000 personer i förvärvsarbete jämfört med år 2011. Personligen tror jag mer på det än på huvudscenariot. SCB har, som jag ser det, använt orealistiska grunder för sina antaganden och ser t ex fram emot att mängder av somaliska kvinnor ska förändras i grunden och byta köket mot en arbetsplats utanför hemmet.

Konsekvensen av nollscenariot blir dock att färre måste ta hand om fler, och det kan bli så att det verkligen blir kännbart för oss som jobbar.tisdag 6 december 2011

Omskär Folkpartiet

Jag läste att min favorit-folkpartist Erik Ullenhag vurmar för omskärelse.

-What's new, tänkte jag och kände mig lite mulitikulturell.

Jag har skrivit om Ullenhag förut, och inte heller då i särskilt positiva ordalag. Ullenhag verkar älska att lägga ut sig för allehanda udda kulturyttringar. Jag tror faktiskt att Ullenhag skulle motsätta sig lagstiftning mot tidelag om det visade sig att någon obskyr muslimsk sekt tyckte att det var "rätt". Så lågt tycker jag att Ullenhag har kommit. Man borde förstås angripa Ullenhags sakargument för omskärelse, men jag orkar inte för dom är så dåliga, och dessutom bemöts dom väldigt väl av andra i DN. Jag har själv skrivit om omskärelse tidigare, och dom argumenten håller fortfarande.

-Ingreppet är inte så omfattande, säger Ullenhag.

- OK då, säger jag. Ställ upp nu....! Boka tid på kirurgen, och knipsa av lite förhud.....eller är det så att Ullenhag inte tål att utsättas för den smärta mm som en liten pojke tvingas utstå.

Folkpartister är inget jag gillar. Tvärtom tycker jag att de flesta är lite udda på nåt vis - inget man kan lita på liksom. Behövs verkligen Folkpartiet? Är inte Folkpartiet lite grann som förhuden - att det kanske vore bättre att man tog bort det? Det är ju inget man verkar sakna, säger dom som tror sig veta.

Jag känner inga som säger att dom är folkpartister... och de som man hör talas om är inget att lita på. Har ni förresten hört talas om Christer Filipsson i Norberg? Jag vet inte om han är emot omskärelse, men han verkar vara emot det höga skattetrycket i alla fall. Han fick pris 2009 av den lokala partiorganisationen för att han "....står på ordets barrikad, för samhällets, den enskilda medborgarens och företagarnas möjligheter att genom ett annat vägval omforma samhället."

Sen visar det sig att Filipsson just det året verkar ha snuvat skattebetalarna på lite drygt 1.500.000 kr. Man har liksom tagit lite privata kostnader "på firman". Man har tagit huset på Barbados på firman, liksom en liten Corvette, ett jaktarrende på ett par tusen hektar, konserter, mat, bilhyra, inköp av dykardräkter med mera. Snyggt jobbat herr Folkpartist.

Folkpartister hävdar att dom "tror på människors förnuft och samvete". Man undrar vart Ullenhags förnuft tog vägen när han tycker att man kan förorda pittsmide på småpojkar med hänvisning till gamla vanföreställningar om gudar.

Jag läste för en tid sen om en intressant iakttagelse: Vad har de mest aggressiva eller våldsbejakande länderna/kulturerna i världen (dvs USA, Israel och den muslimska världen) gemensamt?

- Monoteism och omskärelse

Och vart Filipssons samvete tog vägen är helt obegripligt. Han har visst tjänat storkovan på socialtjänstens uppdrag till hans verksamhet - "Ett givet val om du vill bli nöjd", som man beskriver det hela. Undrar förresten vem som blev mest nöjd - de omhändertagna barnen eller Filipsson?

Men helt nöjd var man tydligen inte. Socialtjänstens uppdrag till hans hem för missanpassade ungar skulle inte bara se till att han och lilla hustrun fick lön, de skulle också se till att han kunde åka Corvette till jaktarrendet och sen slanta upp för semestern på Barbados. FPs tanke att "nya möjligheter ges till dem som annars skulle ha få livschanser" får där en väldigt kreativ uttolkning.

Så hur hänger allt detta ihop? Tja...jag tror att folkpartister har en del tankar som dom väldigt gärna pratar om. Men det blir mest prat. Och tänket är väl inte så genomarbetat heller. Och när man är ett litet struntparti mätt i procent, så lockar man inte till sig de vassaste knivarna i lådan. Vem skulle anställa Ullenhag? Och vem skulle anlita fifflande Filipsson? Det finns väl bara ett område dom gör sig gällande i - bullshittandets territorium.

Allvarligt alltså......skär av den del av politiken som inte lägre behövs - Folkpartiet.


Mer att läsa i bl a SvD,

fredag 6 maj 2011

En främlingsfientligs betraktelse

Den lille folkpartibroilern Erik Ullenhag har tillsammans med några andra politiskt korrekta personer åter hetsat mot svenskarna. Nu i SvD. Senast var det i DN (se nedan).

Dom skriver bl a om judar som trakasseras, och nämner särskilt Malmö. Om inte jag har fel är det nästan undantagslöst muslimska invandrare som står för den hetsen. Men det glömmer påpassligt nog Ullenhag mfl. Varför?

Och den som tillsammans med Helena Benaouda skriver under ett upprop måste väl ändå fullständigt ha mist både sans och trovärdighet.

Om man tycker sig se en växande främlingsfientlighet i landet, så är det orsakerna till det som borde angripas, inte symtomen. Jag tycker socialchefen i Hofors har pekat ut vägen på ett utmärkt sätt. Man har nämligen insett att man har för många s k flyktingar och vill minska inflödet till kommunen, och säger:

- Vi behöver ta en paus och fokusera på de som redan finns här.

Detta gäller förstås för hela Sverige. Vi behöver ta en paus och se till att de som redan är här lär sig svenska, får jobb och en vacker dag upplever sig själva som svenskar. Jag skulle tippa att det tar 1-2 generationer. Den dag som den kurdiske, afghanske eller somaliska familjefadern med glädje och stolthet gifter bort sin enda dotter till Kalle Karlsson som jobbar på bruket i Hofors, då har vi nått integration. Men det ligger som sagt säkert 1-2 generationer fram i tiden. Till dess tar vi endast emot kvotflyktingar.

En främlingsfientligs betraktelse

Erik Ullenhag ska tillsätta en utredning där man bl a ska ta reda på varför främlingsfientliga attityder uppstår.
Jag tänkte berätta lite om mina egna ”främlingsfientliga” attityder, och hur de uppstår. Men först vill jag säga följande: jag har inga synpunkter alls på en människas hudfärg. Under åren har jag via resor träffat mängder av människor från olika delar av världen, och en del av dessa är fortfarande mina vänner. Det är folk från bortre asien, främre asien, afrika och amerika (nord och syd) och förstås europa. Genomgående för dessa personer har varit att de är någorlunda intelligenta, artiga, öppna för förnuftiga resonemang samt att de haft lite humor. En annan gemensam nämnare är att de alla varit mer eller mindre sekulära. Jag har INGEN vän som är djupt religiös. Men notera att hudfärg spelar INGEN roll när jag väljer vänner att umgås med.

Vad jag ogillar hos människor är våld, girighet, själviskhet och dumhet (inkl religionsutövande). När jag ser någon av dessa egenskaper hos någon som kommit till vårt land blir jag förbannad – och fientligt inställd till dessa främlingar.

Jag ska ge några exempel, många tagna ur Merit Wagers utmärkta blogg:

1) Släktingar har tagit hit en gravt handikappad person i samband med sin egen semester i det gamla hemlandet. Släktingen anser att det finns bra vård i Sverige och släktingen vill också att hans familj i det gamla hemlandet ska slippa den här personen som kräver så mycket vård.

Varför i helvet ska Sverige ta hand om dessa ”icke önskvärda” människor? Jag blir fientligt inställd mot människor som gör sånt.

2) Bluffandet och fuskandet med identiteter hos ”flyktingar”. Merit Wager har via sina kontakter på Migrationsverket, under årens lopp lyft fram den ena hårresande berättelsen efter den andra. Vem minns inte den ”svenske” terroristen från Sundsvall?

Det visade sig att killen – förutom sitt svenska främlingspass - har ett kenyanskt pass också – och i det passet är han mycket äldre. Plus att detta stackars ensamkommande barn nu är ute och reser på egen hand. De är inte precis billiga för skattebetalarna, de här ensamkommande barnen som numer är så många att de verkar ha en egen charterlinje till Sverige.

Varför ska vi ta hand om såna här bluffmakare? Jag blir fientligt inställd mot sånt folk.

3) Flyktingbarnen som inte alls är barn och som kommer hit som ”ankare”

Att man kommer från oroshärdar är inte ett självklart skäl för asyl i Sverige. Att vilja ge sina barn en bättre framtid är naturligt och mänskligt, men svensk utlänningslag accepterar inte det som skäl för uppehållstillstånd. Ändå fortsätter folk i Asien och Afrika att betala dyra pengar för att få sin son smugglad till Sverige, få PUT och därefter få hit resten av familjen med livstidförsörjning som slutmål.

Man kan inte komma till Sverige och vilja få bostad, försörjning och utbildning för att man får det bättre än i sitt hemland. Sådana outsinliga skattkistor finns inte i Sverige att det går att bekosta den typen av invandring.

Alla utom journalister, politiker och diverse anställda i flyktingindustrin verkar ha begripit att flertalet av de ”ensamkommande flyktingbarnen" inte är barn utan unga män. Men journalisterna och politikerna som har makten motarbetar allt som kan innebära nån slags förändring. Annat är det i Norge (och i resten av Europa). Antalet som kommer till Sverige ökar, i Norge minskar det kraftigt. I jan-okt 2010 var antalet minderåriga asylsökande till Norge 66 % av antalet som kom 2009. I Sverige blir ensamkommande påstått och faktiskt minderåriga asylsökande, ofta pojkar i tonåren, bara fler och fler.

Varför ska vi ta hand om lycksökare? Är det inte flyktingar vi borde ta hand om? Jag blir fientligt inställd mot lögnaktiga lycksökare, och jag skiter i varifrån dom kommer.

4)Religion. Som framgick av inledningen ogillar jag folk som låter sig styras av en religion. Folk som dessutom flyttar till ett helt annat land och börjar ställa krav på att det nya landet ska anpassa sig gör mig fullständigt vanvettig. Sverige har kämpat i hundratals år för att bli kvitt kristendomens ok. Ska detta ok nu kompletteras av något kanske ännu värre ok? Varför flyr folk till Sverige, ett av de mest sekulariserade länderna i världen, om det inte är för friheten från politiskt och religiöst förtryck?

Individer och familjer som inte har den minsta avsikt att anpassa sig till svenska seder och bruk, menar jag kan bosätta sig någon annanstans.

Och varför i helvete ska vi anpassa oss till avlägsna medeltida religiösa sedvänjor? Jag är fientligt inställd mot folk som envisas med att en gud ska styra våra liv - och det spelar ingen roll vilken gud det är.

Jag skrev inledningsvis att jag ogillar våld, girighet, själviskhet och dumhet (religiös- och annan slags dumhet), och jag kan bara konstatera att främlingar som ljuger, fuskar, vägrar inordna sig i systemet eller insisterar på viss klädsel, utnyttjar förmåner, är kriminella och våldsamma mm kommer jag alltid att vara fientligt inställd till.

Men är det så jävla konstigt?

Sedan publicering har detta lagts till: Det ovan sagda gäller även våldtäktsmän . Läste även att det är kris igen för de "ensamkommande barnen". Kommunerna har insett bluffen men högst upp envisas man med att folk ska "ta ansvar".lördag 19 mars 2011

Bedrägligt av Ullenhag och Malmström

Tyskar, holländare och skottar hjälpt till att bygga upp Göteborg, skriver Ullenhag och Malmström i GP.

Sen verkar man ägna sig åt en slags matematik som endast politiker begriper: Man säger att ”Idag finns det människor från minst 155 olika länder i staden”. Är slutsatsen av detta - med fler nationaliteter i Göteborg – att Göteborg kommer att utvecklas ännu bättre? Vad för ekonomisk teori stöder man i så fall det på? De tyskar, holländare och skottar som kom till Göteborg för några hundratal år sedan hade med sig ny teknik och förmodligen bättre utbildning än de som vid den tiden bodde i Göteborg. Det var tack vare den nya tekniken, nya kunskapen etc som de kunde bidra till till Göteborgs utveckling.

För knappt två år sedan kom en rapport från FN-organet United Nations Development Programme med den ambitiösa titeln "Overcoming barriers: Human mobility and development" där det finns en del läsvärt (som Ullenhag och Malmström helt klart verkar ha missat). I den genomarbetade artikeln The Political Economy of Immigration Policy av Giovanni Facchini och Anna Maria Mayda står att läsa:
........ an inflow of unskilled migrants (relative to natives) will make all natives worse off, by causing a given level of redistribution to become more costly. ……………. If, on the other hand, an inflow of skilled migrants takes place, all the above effects are reversed. All natives will gain with migration through the welfare-state channel.

Slutsatsen är alltså: ....inflytt av (relativt sett) okvalificerad arbetskraft innebär förlust för alla utom inflyttarna. Inflytt av kvalificerad arbetskraft är lönsamt för alla.

Detta stämde på 1700-talet, och det stämmer fortfarande. Ingen är nog emot att det flyttar data-entreprenörer, specialister inom materialutveckling eller experter på energiåtervinning till Göteborg (eller andra delar av Sverige) – men att jämställa folk med avancerad utbildning med dem som varken kan läsa eller skriva är ju snudd på bedrägeri.

Sen är det viktigt att påpeka att människovärdet ska vara det samma för alla, men det innebär INTE att folks potential att bidra till samhällsutvecklingen är lika. En begriplig analogi är att alla svenska medborgare har lika värde, men att alla svenskar dämed skulle ha potential att lyckas i fotbollslandslaget är ju inte riktigt sant – det har med förmåga att göra.

Sen skriver U&M ” Knappt 30 procent av flyktingar, andra skyddsbehövande och deras anhöriga har ett arbete efter tre år. Det är ett enormt resursslöseri, men problemen handlar om bristande system och strukturer – inte om dem som invandrar.”

Jag vet inte vad man har för källa till 30%-påståendet, men det är ju känt att bland irakier som bott i Sverige i 10 år är arbetslösheten fortfarande hela 70%. För vissa afrikanska grupper är kanske siffrorna värre ändå. I kvarteret Herrgården i Rosengård i Malmö har bara 15 procent av de vuxna i arbetsför ålder ett jobb. 85 procent står utanför arbetsmarknaden och de allra flesta så långt ifrån, att de inte ens kan skrivas in som sökande på Arbetsfömedlingen.

Jag vill hävda att det visst beror på invandrarna huruvida de får jobb eller integreras. Har man ingen utbildning eller erfarenhet som kan omsättas på den svenska arbetsmarknaden handlar det om en ”miss-match” – man har fel nycklar för att låsa upp dörren, så att säga. Detta vet även U&M, men dom vill inte kännas vid det.

Men ändå försöker politiker lösa problemet med enkla handgrepp som ”förändrade turordningsregler” eller ”kvotera invandrare” eller fluffigt intetsägande ”vi måste förbättra integration på arbetsmarknaden." Läser dessa människor aldrig vetenskapligt underbyggda rapporter??...dvs RIKTIGA rapporter - inte politiskt tillrättalagda dokument.

En sådan RIKTIG rapport är SCBs Invandrarnas sysselsättningsnivå över tiden.
Man visar då att sysselsättningen år 1960 var lika hög för män födda i Sverige som för män födda utomlands. Men redan 1970 ”kan vi observera en antydan till att sysselsättningen för utrikes födda män är lägre än för inrikes födda”. Sedan beskriver SCB några mycket intressanta förhållanden:
*Efterfrågan på arbetskraft har helt ändrat struktur sedan 1970-talet. Det har påverkat sysselsättningsnivån för nyanlända invandrare på ett dramatiskt sätt.
*Den ekonomiska krisen i början 1990-talet slog hårt mot sysselsättningen och hårdast mot de utrikes födda. Nivån föll på fem år med 11 procent bland inrikes födda männen och något mer bland de inrikes födda kvinnorna. De utrikes födda drabbades av nästan tre gånger så stort fall i sysselsättningen under samma period.
*Sysselsättningsnivån för nyanlända har blivit lägre och lägre över tiden.
*Förvärvsfrekvensen bland de senare anlända invandrargrupperna ligger under de tidigare anlända bl a för att den svenska arbetsmarknaden efterfrågar en annan kompetens än den de arabisk/afrikanska invandrarna erbjuder.

Integration är ett flitigt använt begrepp när sysselsättningen bland utrikes födda diskuteras. Graden av integration hävdas ofta ha ett samband med hur länge man bott i Sverige. MEN SCBs undersökning visar tydligt att bosättningstiden i Sverige INTE tycks ha något samband med sysselsättningsgraden. Det som däremot gäller är att den som har en utbildning eller erfarenhet som efterfrågas får jobb om de kan språket - andra får INGA jobb alls.

De länder som lyckas med integrationen i dag kommer att vara morgondagens vinnare, skriver sedan U&M. Det ligger nog en del i det. Men för att ”lyckas” behöver man nog anta samma principer som Kanada och Australien dvs invandrare måste visa att de kan göra nytta på arbetsmarknaden – INNAN de får PUT.

De senaste åren har vi i Sverige sett ett invandringsöverskott på lågt räknat 50.000 individer varje år. På två-tre år har alltså en helt ny stad av Borås eller Jönköpings storlek kommit till. På sex år ett par stycken. Det är en hissnande beskrivning, för inte har det byggts så mycket totalt sett för att skapa ett par nya storstäder i Sverige. Att i ett sånt läge fortsätta att varje år låta 40.000 – 60.000 nya människor fylla på arbetslöshetsköerna är inte vettigt, det är fullständigt sanslöst - och ansvarslöst. Det är också lite av ett svek mot de invandrare som redan slagit sig ner här. De måste ju fråga sig:
-Varför ta in fler när det inte finns jobb åt oss som redan är här?

Dessutom leder den okontrollerade invandringen till trångboddhet och misär som följer av att det bor 2-3 personer i varje rum. Samtidigt håller en hel generation invandrarungdomar att slösa bort sin skolgång. Undantag finns, men väldigt många unga pojkar kommer att växa upp som frustrerade, arga unga män - helt utan möjlighet (och kanske t o m lust) att bli produktiva samhällsmedborgare.

Sverige skulle fortfarande kunna vara öppet för flyktingar. Men i dagsläget är bara 5% av de som söker asyl ”riktiga” flyktingar, dvs enligt Geneve-konventionen. Sverige skulle fortsättningsvis kunna ta emot dessa kvotflyktingar. Men att fortsätta med ett invandringsöverskott på cirka 55.000 individer varje år kommer inte att gå. Studier från både England och Sverige visar att invandringen inte alls är lönsam idag, och om den får fortsätta som idag blir den inte heller lönsam i framtiden. Under tiden håller vi på med ett mångkulturellt experiment som väldigt få har begärt att få vara med om.

Allvarligt alltså.... För vem skriver politiker en sån tramsartikel? Är det för att de liksom scouter måste göra ett visst antal uppdrag för att få "snäll och dum" märket att fästa på ärmen. Eller försöker dom föra oss andra bakom ljuset? Fel är det hur som helst.

lördag 22 januari 2011

Så har då bomben briserat

Så har då bomben briserat: enligt ett dokument som sägs komma från USAs Irak-ambassadör verkade Bildt och Billström år 2007 tycka att det blev kvar lite väl många av de asylsökande irakierna samt att de hade bristfällig utbildning för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Det är väl egentligen en uppfattning som väldigt många svenskar skulle hålla med om. Men det är första gången som två politiker (utanför SD) har avslöjats med att ha yppat såna tankar. Man får väl dock tro att de inte är de enda politiker som mellan skål och vägg tycker att invandringen varit/blivit ett problem – men som ingen vågar knysta om för då blir man örfilad av media och andra politiker som vill plocka poäng.

Och naturligtvis vill media göra saken till en skandal. SvD låter Marie Demker berätta att:

-...inställningen till flyktingmottagande blivit restriktivare finns inget som tyder på. Tvärt om, svenskarna har blivit mer positivt inställda. År 2003 tyckte 50 procent att det var ett bra förslag att ta emot färre flyktingar. 2007, när samtalen som refereras i dokumentet ägde rum, hade siffran sjunkit till 49 procent. 2009 hade andelen sjunkit ytterligare, till 46 procent. Samtidigt ökade också andelen som är för att vi tar emot fler flyktingar från 24 procent 2003 till 26 procent 2007.

För det första undrar jag om skillnaderna som Demker nämner är statistiskt signifikanta. Jag skulle gissa att de INTE är det, vilket skulle innebära att motståndet mot invandring är stabilt. Att säga ”att siffran sjunkit till 49 procent” är mycket märkligt om man - som Demker - är forskare. Ett sådant påstående är ju enbart manipulativt. Hennes "forskning" har ju för övrigt sågats rejält på annat håll.

Om man tänker att motståndet mot invandringen är stabilt TROTS den enorma och synnerligen ensidiga propagandan för uppfattningen att invandrare och flyktingar är ”bra”, ”trevligt”, ”lönsamt” etc som vi under åratal fått från radio, TV, tidningar och politiker, så är jag förvånad att inte skillnaden är större. Lägger man till det den brännmärkning som ”främlingsfientliga” råkar ut för förstår man folks motvilja till att öppet ange sin syn på invandringens stora problem.

Men hur är det med irakierna utbildningsnivå då? Anders Lago menar att det är helt fel B&B de påstår att irakier är lågutbildade.

-De är mer utbildade än etniska svenskar, säger han i SvD och påstår att 40 procent har akademisk utbildning.

Hur han vet det är något jag inte förstår. Endast 5-10% av ”flyktingar” visar upp identitetshandlingar. Hur kan man veta att folk har den ena eller andra utbildningen? Är det ”enligt egen uppgift”, eller vad?

Om man tittar närmare på landet Irak och deras utbildningsnivå i stort får man en bra bild i Wikipedia där man baserat på UNESCOs 2003 Situation Analysis of education in Iraq, upplyses om följande:

Illiteracy is widespread in comparison with before, standing at 39% for the rural population. Almost 22% of the adult population in Iraq has never attended school, and a mere 9% have secondary school as highest level completed. As far as gender equity, 47% of women in Iraq are either fully or partly illiterate......

Hela 22% av vuxna irakier har alltså ALDRIG gått i skolan, och endast 9% har examen från gymnasium. Andelen med universitetsexamen är givetvis mycket, mycket mindre. Och bara hälften av kvinnorna är läskunniga.

Om det nu - mot förmodan - är så är så att en stor del av irakierna som kommit till Sverige har universitetsexamen har vi gjort Irak en mycket stor otjänst – vi har berövat landet en stor andel av den grupp som skulle kunna bygga upp landet. Sverige borde i solidaritetens namn börja förpassa fler tillbaka så de kan leda uppbyggnaden av landet.

Arbetslösheten bland de irakier som varit i Sverige i tio år är skyhög – 73% av kvinnorna och 60% av männen födda i Irak saknar sysselsättning enligt SCB. Det kan inte bara bero på att arbetsgivarna är ”rasister” – det kan också bero på att man har ”fel” utbildning. Men det kan även vara på grund av ett systemfel. Ett radio-reportage beskrev för några år sedan att irakiska kvinnor inte får/kan/ska ta t ex städjobb då det går emot traditionen och männens vilja samt att det är känsligt för familjens rykte att städa andras hem. Så gör man bara inte. På frågan varför arbetslösheten är så hög förklarade en kvinna i inslaget helt frankt: merparten av kvinnorna resonerar att de får ju allt betalt redan av sociala, varför ska man då jobba…

Att hälften av kvinnorna knappt är läs- och skrivkunniga tycks inte vara en anledning.


Och för den som tror att vi någon gång i framtiden kommer att ha stor nytta av alla dessa "högutbildade" invandrare föreslår jag att du läser här, där man bl a får klart för sig att det inte blir bättre ju längre invandraren bor i Sverige.

Än en gång visar media att det i Sverige 2010 inte får förekomma grundläggande kritik av invandringen. Och nu när vi vet att vissa politiker innerst inne tycker att det finns stora problem, hur är det med journalisterna? Pratar dom också om problemen efter det att dom gjort sitt senaste reportage om någon som helt utan asylskäl borde få stanna här ändå? Eller är de som har i uppdrag att beskriva verkligheten för oss helt blinda?

Allvarligt alltså……..Sveriges invandringspolitik är lite grann som Sovjet innan kollapsen: Alla vet att systemet är ohållbart – men ve den som påtalar det.http://www.svd.se/nyheter/inrikes/invandringsfragorna-vacker-starka-kanslor_5885031.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/twitterstorm-efter-svd-avslojande_5883593.svd

http://www.dn.se/nyheter/politik/billstrom-tiger-om-wikileaks-lacka

http://www.expressen.se/nyheter/1.2300203/billstrom-gav-samma-svar-17-ganger

http://www.expressen.se/nyheter/1.2300285/ceballos-tanker-ku-anmala-bildt-och-billstrom

http://www.expressen.se/nyheter/1.2299373/ministrarna-ville-begransa-flyktingvag


fredag 19 november 2010

Ännu en "svensk" idiot

En ”svensk” har sprängt sig till döds i Irak. Med sig i döden tog han ett antal helt oskyldiga människor. Att han var muslim behöver inte nämnas, inte heller att han var en idiot.

2003 blev 36-åringen svensk medborgare och startade upp en egen städfirma. 2005 tjänade han 360 000 kronor. Men samma år avvecklade han sitt städföretag och åren som följde tjänade han allt mindre pengar. 2008 hade han en inkomst på 0 kr. Han bodde tillsammans med sin fru och deras fyra små barn, två flickor och två pojkar, i en Stockholmsförort.

Jag frågar mig:

Varför ska 3 år räcka för att bli svensk medborgare?

Varför tyckte Makram att svenska skattebetalare ska stå för notan för hans fru Birgitta och de fyra barnen? Står det verkligen i koranen att ett folk i norr är otrogna åsnor och kan mycket väl betala för din familjs uppehälle när du väljer att spränga dig till döds?

Och varför flyttar inte frun till Irak, eller hans hemland Tunisien, och snyltar på deras socialhjälp, eftersom hon säger:

Det han har gjort är rätt. Jag är stolt över honom.

Han var en idiot. Hon är också en idiot. Båda är muslimer. Kaka söker maka.


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenska-fyrbarnspappan-blev-sjalvmordsbombare-i-irak_5701607.svd
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8151076.ab
http://www.dn.se/nyheter/sverige/svensk-sjalvmordsbombare-dod-i-irak-1.1211570

måndag 27 september 2010

Vem blir minister?

Valet är klart och som alla vet förlorade Mona Sahlin stort, de små borgerliga partierna fick ännu lite mindre att säga till om och (M) gick framåt. Samtidigt har (MP) fått luft under vingarna. Lars Ohly vann sin sambos hand men förlorade några tiondels procent och förlorade även humöret när (SD) tog plats i riksdagen och t o m hade den dåliga smaken att bli större än Ohlys ex-kommunistparti. Nu ska Reinfeldt bilda ny regering samtidigt som (SD) ska hållas utanför så mycket som möjligt.

Först och främst tycker jag att det borde ligga i spelets regler att alla partier som kommer in i riksdagen ska vara ”spelbara”. Om ett parti inte förbjuds att delta i valet pga rent grundlagsstridiga skäl borde det inte mobbas pga påklistrade anklagelser som ”rasister” och ”främlingsfientliga”. Vänsterpartiet har ju faktiskt tillåtits att spela en roll under många år. När man analyserar vad en del av deras medlemmar gjort och sagt är det inte begreppet ”demokratiskt” som är det första som slår en. Och än idag stöder ju (V) en del revolutionära och synnerligen odemokratiska grupperingar via Vänsterpartiets biståndsorganisation VIF dvs Vänsterns internationella forum. Ska (SD) kallas främlingsfientliga kan (V) helt klart kallas ”demokratifientliga”.

Men hur kommer det att gå med regeringsbildandet? Här är mina tankar, och som vanligt är de ganska väl underbyggda. SvD skriver om detta idag. Jag har funderat på saken längre än dom verkar ha tänkt. Men deras tankar om matematiken är bra:

Vid regeringsbildningen 2006 skulle Moderaterna, rent matematiskt, egentligen ha haft en minister till. Men Reinfeldt lät sig nöja med elva. I gengäld lade han beslag både på finans- och utrikesministerposterna. C och FP överkompenserades och fick vardera fyra statsråd. KD fick nöja sig med tre.

Nu har Moderaterna vuxit sig ännu starkare. Och som en centralt placerad person säger: ”Det är svårt att tro att M skulle sitta kvar i orubbat bo. De har i alla fall inte sagt att de kan tänka sig det och det vore kanske orimligt också”. Om fördelningen ska spegla valresultatet får M 13,4 ministrar, FP 3,2 ministrar, C 2,9 och KD 2,5. En exakthet som inte går att leva upp till i verkligheten.

Moderaterna kommer alltså att ta störst plats. Förstås. FP kommer förmodligen att ha kvar skola och utbildning och integration. Men de mister nog en ministerpost. EU-ministern? KD får kanske ha kvar Socialdepartementet, med 2 ministrar - men det blir nog allt. C får nog ha kvar jordbruket, och om Maud fortsätter får hon nog Näringslivet. Men miljön då? Vilket parti ska ha miljön? Miljöpartiet?

Tja, jag tror att det till slut blir Maria Wetterstrand. Och Mikaela Valtersson tar Mats Odells jobb när han går i pension. Det är ju inte heller omöjligt att Maud går. Dels har hon varit Centerledare i 10 år och blir en bra landshövding i Norrland någonstans, dels funkar inte hon och Wetterstrand ihop – TROR jag.

Det är inget lätt pussel det här. För ifall eller rättare sagt NÄR Maud lämnar in tar (M) Näringslivsdepartementet. Och Peter Eriksson har varit lite för osmidig under valkampanjen så han får nog stå utanför helt. Och vem skulle vilja ha honom i en regering? Men MP borde kunna få totalt 3 ministerposter. Gustav Fridolin - kan han vara nåt för Reinfeldt? Fan vet vad han kan. Behövs en snack-minster? Det blir nog till att hitta på ett par ministerposter åt MP. Djurrättsminister? Omställningsminister? Återvinningsminister? Hittepåminister? Läs även Eric Erfors tankar i Expressen.

Här är min lista med dagens ministrar och vilka som är säkra eller osäkra:

Säkra

1.Fredrik Reinfeldt M

2.Anders Borg M

3.Beatrice Ask M

4.Carl Bildt M

5.Gunilla Carlsson M

6.Sten Tolgfors M

7.Tobias Billström M

8.Ewa Björling M

9.Göran Hägglund KD

10.Maria Larsson KD

11.Jan Björklund FP

12.Nyamko Sabuni FP

Skapligt säkra

13.Maud Olofsson C

14.Eskil Erlandsson C

Klart osäkra

Mats Odell KD – faller för åldersstrecket
Andreas Carlgren C – för mycket snack, för lite resultat. Plus ful frisyr och hbt-kvoten fylls ändå av Tobias Billström
Tobias Krantz FP – Vem?
Lena Adelsohn Liljeroth M – har säkert tröttnat på allt tjafs med kulturfjantarna.
Cristina Husmark Pehrsson M – Offras som syndabock på Sjukförsäkringens altare
Birgitta Ohlsson FP – Borde kunna bli fe-minister, om det fanns en sån post. Men det gör det inte.
Åsa Torstensson C – bas för infrakstruktur. Struktureras nu bort.

Allvarligt alltså…… egentligen skulle de flesta ministrar kunna bli ersatta av en man – Pezster . Roligt skulle det bli i alla fall.