onsdag 19 augusti 2009

Saabs förvånande siffror

Ibland blir man förvånad. Och när det gäller Saab-Koenigsegg slås nog nästan alla förvåningsrekord. Ta bara sifferexcersisen som exempel:

Jag skrev om siffrorna tidigare. Nu pratar man på Rapport om att det krävs drygt 10 miljarder för affären ska ”gå i hamn”. Så här verkar man räkna:

EIB-lånet ger 4,5 miljarder, GM bjuder på knappt 3 miljarder och Koenigsegg ordnar 0,7 miljarder. Och så fattas det då 3 miljarder.

Men vad innebär detta för finansiering?

Nästa år behöver Saab förmodligen ha minst 3 miljarder för att täcka förluster i bilproduktionen, men EIB-pengarna lär knappast kunna användas till att betala löpande verksamhet eller gamla skulder.

GM sägs ”skjuta till pengar” när man köper preferensaktier värderade till 2,8 miljarder kronor. En annan beskrivning är att dessa 2,8 miljarder kom till så här: 75 procent av de gamla skulderna om 10 miljarder kronor har avskrivits i den ackordsuppgörelse som blev färdig den 17 juni. GM har betalat den resterande delen av skulderna till leverantörerna och har omvandlat sin skuld efter ackordet om 2,8 miljarder kronor till eget kapital, enligt DI. Det låter inte precis som att Saab fått 3 miljarder insatta på ett bankkonto.

Så de 3-4 miljarderna som måste ut för att täcka förlusten år 2010 ska tas från de egna 700 miljonerna? Allvarligt alltså…… Då måste dessa 700 miljoner bli en ekonomisk Särimner - galten som slaktades varje dag och blev uppäten för att morgonen efter återuppstå hel och levande, redo att åter bli slaktad.

Var finns de ca 10 miljarder som ska läggas på utveckling av 9-3:an som behövs för att säkerställa en något sånär volym. 9-5:an blir ju inte en bil som säljer 100.000 exemplar om året. 9-3 står väl för kanske 2/3 av volymen.

Man pratar nu också om ett överbryggningslån. Om man nu skulle få det från en hårt trängd regering, vad händer året efter? Varifrån får man pengarna till att betala sannolika förluster för år 2011? Är det där de saknade 3 miljarderna ryms? Själv tror CvK inte på vinst år 2011. Till Wall Street Journal ska han ha sagt:
- Under the consortium's business plan, Saab would break even in 2012, producing at least 100,000 vehicles that year. Då ska man nå 100.000 bilar per år – trots att inte 9-3:an finns.

Och hur är det egentligen med EIB-lånen? Det har tidigare sagts att man bara får låna så mycket som man själv lägger in.

I mitten av juni lär Erik Sjölander, biträdande avdelningschef på Riksgäldens avdelning för garantier, ha förklarat reglerna så här:
-En central fråga kring lånet är vem, vid sidan av EIB, som ska skjuta till pengar. EIB finansierar nämligen högst 50 procent av ett specifikt projekt och ett lån på 600 miljoner dollar kräver alltså att någon annan part ställer upp med lika mycket.

I dagsläget kvalificerar man sig för ett lån på 700 miljoner kronor – inte 4,5 miljarder kronor. Men trots detta verkar man ha höjt sina önskemål för EIB-lånet, som nu istället för USD 600 miljoner lär ligga på lite drygt USD 700 miljoner.

Jag hävdar fortfarande att Saab behöver ett eget kapitaltillskott på cirka 12-13 miljarder för de nästkommande åren. Då räknas inte EIB-lånen in. Vi talar om egna pengar eller lånade på vanligt sätt från marknaden.

Svenska staten ska INTE satsa på såna här våghalsiga projekt och gå in med 3 friska miljarder. Rutinerade Christer Gardell svarar så här på frågan om han själv skulle kunna tänka sig att gå in med den summan?.
– Nej, det är för hög risk för mitt hjärta.

Klokt tänkt. Regeringen bör vara lika klok.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3369605.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3368599.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3375037.svd
http://www.dn.se/ekonomi/koenigsegg-vi-behover-mer-stod-1.933215
http://www.dn.se/ekonomi/joran-hagglund-koenigsegg-maste-tillfora-mer-kapital-1.933073
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5656887.ab
http://www.dn.se/opinion/signerat/saab-fortsatt-kor-forsiktigt-1.933412

Inga kommentarer: