onsdag 28 juli 2010

Dags att genomskåda bluffen?

Ett tusental göteborgare riskerar att inte komma hem från Beirut och Erbil, skriver GP. En "etnisk" resebyrå som heter Flyhome har sålt resor till mellanöstern och har nu, på grund av likviditetsproblem, försatts i konkurs.

Det är säkert många svenskar - och då menar jag ursvenskar - som blir förvånade när de läser att så många rest FRÅN Sverige till Irak. Asylsökande från Irak brukar ju hävda att det är absolut omöjligt för dem att återvända till sitt hemland, att det är livsfarligt, att de kommer att dö etc om de återvänder och att de därför absolut måste få asyl och uppehållstillstånd i Sverige.

Merit Wager har uppmärksammat detta många gånger och bl a skrivit

Det kan inte finnas två parallella verkligheter: en som gör det helt omöjligt för irakier att vistas i Irak och därför måste de få uppehållstillstånd i Sverige, och en som gör att det går utmärkt att resa hem – så utmärkt att det lönar sig att köra hela sju flygningar i veckan till norra Irak från Sverige.

Allvarligt alltså......Kan det vara så enkelt att det är farligt att vara i Irak ända till dess att man fått PUT i Sverige, och därmedföljande livslång försörjning? Sen verkar det vara hur säkert som helst i Irak, och Libanon... och Iran...... och alla andra ställen som är livsfarliga.

Är det dags att genomskåda flyktingbluffarna?

fredag 23 juli 2010

Okunskap eller Desinformation?

Uppdatering 2010-09-28

Tankesmedjan Global utmaning skriver idag i DN: Integrationen måste förbättras så att vi kan ta emot fler invandrare och rädda välfärden.

Jag ska sammanfatta min egen ståndpunkt: Vatten är en nödvändighet. Vi kan inte leva utan den varan. Samtidigt har vi nyss sett enorma översvämningar i Pakistan. Skulle man ställa frågan till alla som där drabbats - "Vill ni ha mer vatten?", skulle svaret säkert bli: - "Nej, för Guds skull. Stopp!"

Däremot skulle de drabbade säker behöva en del rent fint "högteknologiskt" dricksvatten. Och på samma sätt behöver EU säkert en hel del skickliga tekniker, specialister mm. Men mer oplanerad invandring behöver INTE vår del av världen. Lagom är bäst, och vi passerade lagom-nivån för många år sedan. Idag behöver Sverige kraftsamla för att se till att ALLA som redan invandrat lär sig svenska och får arbete. Till dess att det målet är uppfyllt behöver vi INTE fler invandrare. Den som invandrade för 5 år sedan och ännu inte fått jobb måste ju fråga sig varför vi tar hit fler, när vi inte kunnat " ta hand om" de som redan finns här.

Uppdatering 2010-07-26

Häromdagen skrev Kvällsposten om vinsterna med invandring. Idag kan man läsa ytterligare ett inlägg som talar för den pågående massinvandringen. I GP skriver Cecilia Malmström och Jasenko Selimovic (FP)

......Vi vill därför slå ett slag för ett helhetsgrepp om migration. Vi har en plikt att ge skydd åt förföljda. Vi ska ta emot arbetskraftsinvandring för att rädda vår välfärd. Men vi står också upp för att migration har många andra goda följder och bör bejakas.

Även om deras infallsvinkel är något annan än den som Kvällspostens Johanna Sturesson är deras tes - att välfärden endast kan räddas genom invandring - lika skev som vanligt.

Uppdatering 2010-07-29
En annan skojare är Martin Ezpleta som då och då skriver i Aftonbladet. För en tid sen fick han till bottennappet Integrationspolitiken är dålig - inte invandrarna där han för ett snurrigt ekonomisk resonemang om värdet av invandrarnas utbildning - de som har utbildning dvs.

Så här skrev jag om Johanna Sturessons artikel, det mesta gäller även för Malmström, Selimovic och Ezpleta:

Varannan skåning vill ha ett sänkt flyktingmottagande. Det visar en undersökning från SOM-institutet.

Kvällspostens Johanna Sturesson ogillar att skåningarna är trötta på den nuvarande massinvandringen och vill upplysa skåningarna om att "Invandring innebär vinst för alla". Man tar sig för pannan när man hör sånt, och undrar är det brist på kunskap eller ägnar hon sig åt desinformation? Att säga som JS gör är ungefär lika sant som att säga att Allt man äter är nyttigt eller Allt man säger är smart.

JS nämner de brittiske ekonomen Phillippe Legrain, som sagt att migrationen går på ungefär plus minus en procent av BNP, beroende på konjunkturen och "går vi inte med vinst är det en marginell förlust vi talar om, som hjälps upp vid högkonjunktur".

Andra ekonomer, t ex Robert Rowthorn och vår egen Jan Ekberg nämner siffror som +/- 1-2% av BNP. Hur som helst är den "marginella förlust" vi talar om kanske 30-60 miljarder kronor. Att kalla såna pengar "marginella" visar att Johanna inte förstår sig på ekonomi - eller så vill hon sprida desinformation.

Om vi omsätter 50 miljarder till mer gripbara storheter så ser vi att t ex Sveriges försvar kostar "marginella" 45 miljarder per år. Anslag till Kultur, medier, trossamfund och fritid går på ytterligare "marginella" 11 miljarder. Notan för socialbidragen 2009 hamnade på 11,1 miljarder kronor. I min värld är 40-60 miljarder MYCKET pengar, inget man någonsin får beskriva som "marginellt".

Och att den invandring vi haft de senaste decennierna skulle gå plus tror jag inte är något annat än rent svammel, och det har jag gott om belägg för.

För snart ett år sedan kom en rapport från FN-organet United Nations Development Programme med den ambitiösa titeln "Overcoming barriers: Human mobility and development". Om man skippar alla artiklar som handlar om migration tvärs över Kina, tvärs över Afrika eller från landsbygden till städerna i Sydamerika, vilka inte känns särskilt relevanta för svenska förhållanden - kan man hitta en del som är relevant för ett land i västeuropa.

I den tänkvärda artikeln The Political Economy of Immigration Policy av Giovanni Facchini och Anna Maria Mayda står att läsa:

........ an inflow of unskilled migrants (relative to natives) will make all natives worse off, by causing a given level of redistribution to become more costly. ……………. If, on the other hand, an inflow of skilled migrants takes place, all the above effects are reversed. All natives will gain with migration through the welfare-state channel.

Slutsatsen är alltså: inflytt av (relativt sett) okvalificerad arbetskraft innebär förlust för alla utom inflyttarna. Inflytt av kvalificerad arbetskraft är lönsamt för alla. Nästan exakt samma slutsats slogs fast rörande invandringen till Storbritannien i "The Economic Impact of Immigration", som publicerades något år innan.

Av de cirka 70-80 tusen icke-svenska invandrarna som kommer varje år, har kanske 5.000 postgymnasial utbildning, enligt Emil Plisch på Riksrevisionen. Vi vet också att en stor del har knappt någon utbildning alls. Av de ca 755 utrikes födda som kom till Borlänge 2009 var 53% analfabeter.

Men detta har många debattörer haft på känn ett tag, och många ekonomer vetat sen länge: ALL migration är INTE lönsam, trots att politiker och journalister som Johanna Sturesson mfl länge försökt slå det i oss.

Sturesson skriver också: "Intressant blir det också om vi tittar på arbetsmarknaden. Redan år 2015 är det fler personer i Sverige som går i pension än som kommer in på arbetsmarknaden - då blir det spännande att se hur diskussionen kring invandringens kostnader kommer att se ut."

Det här är ett väldigt vanligt sätt att argumentera när man vill tala sig varm för den rådande invandringspolitiken. Den går ut på att "även om vi har en hög arbetslöshet har vi också en åldrande befolkning. Om vi ska kunna trygga våra välfärdssystem när en allt större andel av befolkningen går i pension och allt färre arbetar, så måste vi ha en omfattande invandring."

Jag hävdar att detta är en myt. Men politiker och journalister verkar vilja använda det här framtidsargumentet när de ska försöka förklara invandringen. Jag får känslan av att de har insett att folk börjat knorra över invandringen av vissa grupper. Och de vet att folk inte nöjer sig med ”solidaritetsargumentet” längre eftersom svenskarna nu vet att vi länge varit mycket mer ”solidariska” än något annat land i Europa dvs tagit emot många gånger fler invandrare (i förhållande till landets storlek) än andra länder. Då tar man framtidsargumentet istället. Det är svårare att argumentera emot, hoppas de.

Men argumentet är fel. Först kan vi titta på pensionsargumentet:

År 2010 kommer 125.000 svenskar att fylla 65, vilket är överlägset nytt rekord. Så fortsätter det fram till 2014, enligt Dagens Industri, med totalt 625.000 personer som uppnår pensionsålder. Men många av jobb som 40-talisterna haft ersätts inte.

-Pensionsavgångarna sker i stor utsträckning inom områden där det råder övertalighet. Många tjänster rationaliseras i stället bort, säger Roger Vilhelmsson, nationalekonom på Arbetsgivarverket.

- Nu borde alla varningsklockor ringa för regeringen, säger Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster. Hälften av 40-talisterna har redan pensionerats och vi har trots det 9% arbetslösa.

Det är alltså mycket tveksamt om det kommer att bli den efterfrågan på arbetskraft som alla optimister hoppas på och som nu Johanna Sturesson talar om.

I oktober 2009 presenterade Jan Ekberg (professor i nationalekonomi vid Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning) sin rapport om Invandringens effekter på den offentliga sektorn och sammanfattar:

-Det finns inga starka offentligt finansiella argument för invandring. Argument finns för invandring av specialister och det finns skyddsargument för flyktinginvandring. Men effekterna av invandring som ett medel för att underlätta för välfärdssystemet att försörja en åldrande befolkning är små. En orsak är att invandringen ökar befolkningen, vilket ställer större krav på den offentliga sektorn, skriver Jan Ekberg och fortsätter: Om sysselsättningsgraden i befolkningstillskottet är som för utrikes födda boende i Sverige i dag, blir det negativa effekter......Om invandring ger positiv eller negativ effekt på de offentliga finanserna är således i hög grad en fråga om integration på arbetsmarknaden.

– Visst, säger de som förordar den pågående massinvandringen, då gäller det bara att vi får bort segregationen, rasismen och låter invandrarna (som alltid beskrivs som läkare, raketingenjörer eller universitetslektorer – aldrig som analfabeter) få jobb så de kan bidra till samhället. Det gäller alltså bara att de elaka arbetsgivarna ska anställa de nyanlända så löser det problemen.

Av dagens lite drygt 400.000 arbetslösa beräknas drygt 100.000 vara utlandsfödda. En väldigt stor del av dessa invandrare har hamnat i arbetslöshet, bidragsberoende och utanförskap. Det är känt att bland irakier som bott i Sverige i 10 år är arbetslösheten fortfarande hela 70%. För vissa afrikanska grupper är kanske siffrorna värre ändå. Och detta efter flera års högkonjunktur. I kvarteret Herrgården i Rosengård i Malmö har bara 15 procent av de vuxna i arbetsför ålder ett jobb. 85 procent står utanför arbetsmarknaden och de allra flesta så långt ifrån, att de inte ens kan skrivas in som sökande på Arbetsfömedlingen.

Men ändå försöker man lösa problemet med enkla handgrepp som ”förändrade turordningsregler” eller ”kvotera invandrare” eller det fluffigt intetsägande ”vi måste förbättra integration på arbetsmarknaden."

Och inte blir man mer optimistisk när man läser SCBs rapport Invandrarnas sysselsättningsnivå över tiden. Den visar att sysselsättningen för män födda utomlands år 1960 var lika hög för män födda i Sverige. Men redan 1970 ”kan vi observera en antydan till att sysselsättningen för utrikes födda män är lägre än för inrikes födda”. SCB redovisar sen några mycket intressanta slutsatser. Vissa är kända men SCB pekar på uppgifter som talar emot ett argument som ofta förs fram i debatten, nämligen att invandrare får jobb bara de varit i Sverige tillräckligt länge. SCBs rapport visar att det inte alls är så. Här följer några slutsatser:

*Efterfrågan på arbetskraft har helt ändrat struktur sedan 1970-talet. Det har påverkat sysselsättningsnivån för nyanlända invandrare på ett dramatiskt sätt.

*Den ekonomiska krisen i början 1990-talet slog hårt mot sysselsättningen och hårdast mot de utrikes födda. Nivån föll på fem år med 11 procent bland de inrikes födda männen och något mer bland de inrikes födda kvinnorna. De utrikes födda drabbades alltså av nästan tre gånger så stort fall i sysselsättningen under samma period.

*Sysselsättningsnivån för nyanlända har blivit lägre och lägre över tiden. Förvärvsfrekvensen bland de senare anlända invandrargrupperna ligger under de tidigare anlända bl a för att den svenska arbetsmarknaden efterfrågar en annan kompetens" - än den de huvudsakligen arabisk/afrikanska invandrarna erbjuder.

Graden av integration hävdas ofta ha ett samband med hur länge man bott i Sverige. MEN, SCBs undersökning visar tydligt att bosättningstiden i Sverige INTE har något samband med sysselsättningsgraden. Däremot har tidigare invandringskohorter haft en generellt sett högre sysselsättningsgrad än de senare anlända grupperna. Det verkar som om sysselsättningsgraden bland invandrare sjunkit med ca 10% för varje decennium sen 60-talet, för att nu vara nere i kanske 40%. De som aldrig fick jobb får inte heller jobb 15 år senare. Det som däremot gäller är att den som har en utbildning eller erfarenhet som efterfrågas får jobb om de kan språket - men andra får INGA jobb alls.

Johanna Sturesson nämner sen en undersökning "som släpptes förra året" och som sägs visa att "invandring ökar Sveriges utrikeshandel i stor utsträckning. Om antalet invandrare från ett specifikt land ökar med 10 procent, ökar även svensk export till det landet med 6 procent." Jag tror hon då menar en rapport gjord av nationalekonomen Andreas Hatzigeorgiou.

Andreas Hatzigeorgiou har räknat fram att 12000 invandrare ger en exportökning med 7 miljarder. Det gör han med hjälp av en formel som kan ses på sidan 5 i artikeln i tidskriften Ekonomisk debatt nr 7, 2009. Det är, lindrigt sagt, en komplicerad formel. Jag kan ärligen säga att jag, trots ett skapligt IQ, inte förstår den alls. Kanske kan Johanna Sturesson förklara hur man gått tillväga?

Jag är inte nationalekonom, men jag tycker ämnet är intressant. Framförallt är jag intresserad av att stress-testa teorier som den som Andreas Hatzigeorgiou för fram. Jag vill alltså se om teorin håller för en granskning i verkliga livet.

I sin artikel skriver Hatzigeorgiou:

Irak har stått för det största inflödet av utlandsfödda de senaste åren. År 2007 invandrade 15 200 personer från Irak och året därpå 12 103 personer. Denna ström av inkommande från Irak som bosatt sig i Sverige har resulterat i att Irak nu tillhör det land varifrån flest icke-nordiska utlandsfödda i Sverige har sitt ursprung.

Notera att det år 2008 alltså kom 12 103 irakier till Sverige. Kul. Alltså precis så många som behövs för att skapa en exportökning med 7 miljarder.

Vi går då till Exportrådet och kollar lite, och finner:

Under 2009 ökade exporten till Irak med 124% jämfört med 2008. Sverige exporterade produkter och tjänster till ett värde av nära 1 miljard SEK.

Men hallå!!! ……. 12000 irakier skulle ju ge SJU miljarder MER i export!!!! Nu visar det sig att de drygt 100.000 irakier som bor i Sverige inte ens skapar EN enda miljard i exportintäkter. Här visar sig alltså kartan inte alls stämma överens med verkligheten. Kanske Johanna Sturesson kan förklara?

Jag har med mindre än 5 minuters sökande visat att studien INTE visar att man generellt kan påstå att 12000 invandrare ger 7 miljarder i exportintäkt. Jag tror däremot att under vissa betingelser kan 12000 invandrare ge ökade importinkomster. Andreas Hatzigeorgiou nämner själv att det ser ut som att länder i Afrika INTE omfattas av studiens resultat utan för dem gäller det omvända. Jag tror att detsamma kan gälla även en del länder i Mellanöstern. Däremot tror jag att ett ökat antal invandrare från Kina och Indien skulle vara till fördel för Sverige, så långt är jag beredd att köpa Hatzigeorgious teori.

De senaste åren har vi i Sverige sett ett invandringsöverskott på cirka 50.000 individer varje år. På tre år har alltså en helt ny stad av Västerås eller Uppsalas storlek kommit till. På sex år ett par stycken.

Det är en oroande tanke. För det har inte byggts så mycket bostäder, vägar och offentliga byggnader för att skapa ett par nya storstäder i Sverige. Att i ett sånt läge fortsätta att varje år låta 40.000 – 60.000 nya människor fylla på köerna är inte vettigt, det är fullständigt sanslöst - och ansvarslöst. Det är också lite av ett svek mot de invandrare som redan slagit sig ner här. De måste ju fråga sig: -Varför ta in fler när det inte finns jobb åt oss som redan är här?

Dessutom leder den okontrollerade invandringen till trångboddhet och misär som följer av att det bor 2-3 personer i varje rum. Samtidigt håller en hel generation invandrarungdomar att slösa bort sin skolgång. Undantag finns, men väldigt många unga pojkar kommer att växa upp som frustrerade, arga unga män - helt utan möjlighet (och kanske t o m lust) att bli produktiva samhällsmedborgare. Sverige skulle fortfarande kunna vara öppet för flyktingar. Men i dagsläget är bara 5% av de som söker asyl ”riktiga” flyktingar, dvs enligt Geneve-konventionen.

Sverige skulle fortsättningsvis kunna ta emot dessa kvotflyktingar. Men att fortsätta med ett invandringsöverskott på cirka 55.000 individer varje år kommer inte att gå. Studier från både England och Sverige visar att invandringen inte alls är lönsam idag, och om den får fortsätta som idag blir den inte heller lönsam i framtiden. Under tiden håller vi på med ett mångkulturellt experiment väldigt få har begärt att få vara med om.

Johanna Sturesson avslutar sin artikel med "Kunskap är viktigt och mer kännedom om migrationspolitik är något som uppenbarligen är nödvändigt."

Allvarligt alltså.....Johanna visar prov på stora brister i sin egen kunskap eller som tidigare sagt - så vet hon, men väljer att desinformera.torsdag 15 juli 2010

J’accuse....... ! Aftonbladet

J’accuse....... ! (franska för ’jag anklagar’) är inledningen till ett berömt öppet brev som författades av Émile Zola och publicerades på framsidan av den franska dagstidningen L’Aurore den 13 januari 1898. Zola vände sig i brevet till Frankrikes dåvarande president för att en man dömts till fängelse för högförräderi efter en rättsprocess med många brister och som tycktes helt sakna ordentlig bevisgrund.

Det verkar nu vara lika illa med bevisen som Aftonbladet (eventuellt) har kring sexköpet som SOL enligt en anonym källa ska ha gjort. Rimligtvis måste de vara VÄLDIGT svaga eftersom Lena Mellin sa så här i SvD.

Vad hade ni gjort om Littorin hade dementerat uppgifterna när Aftonbladet konfronterade honom på tisdagen?

– Då hade vi nog inte gjort något. Eller jag törs nog påstå att vi inte hade gjort något.

Varför då?

– All mänsklig samvaro innehåller felkällor. Om han hade sagt att det var fel så hade vi nog trott på honom.

Bevisen är alltså inte starkare än att en dementi från Littorin hade slagit omkull dem. Det betyder att man har knappt nånting "på fötterna".

Sen har AB tjatat om att man aldrig fått nån dementi "och var tvungna att publicera".

Men enligt Expressen fick AB en dementi flera gånger, och berättar att DN igår, i den intervju med SOL som publicerades, hävdar att han inte köpt sex. SOL sade också att hans pressekreterare hade ännu tidigare förnekat sexköp till Aftonbladet. Samtidigt meddelade i går också statsrådsberedningen Tidningarnas Telegrambyrå (TT) att Aftonbladet fått en dementi redan på tisdagen, alltså samma dag som Aftonbladet konfronterade Littorin och flera dagar före Aftonbladets publicering.

- Vi dementerade direkt på tisdagen till nyhetschefen och till Lena Mellin. Vi erbjöd även Aftonbladet en skriftlig dementi direkt från Sven Otto Littorin via mejl, sa Roberta Alenius, pressekreterare hos Fredrik Reinfeldt, till TT.

Expressen skriver sedan exakt vad som sades, ord för ord, mellan Littorins presssekreterare Agnes Palinski och Aftonbladets tjänstgörande nyhetschef.

Telefonsamtalet ägde rum klockan 17.01 på tisdagseftermiddagen den 6 juli. Där dementeras sexköpspåståendet vid två tillfällen:

- Ministern säger att han aldrig någonsin har betalat för sex. Det är ju det som gäller. Nu vill jag veta detaljer för att vi ska kunna bemöta det här. Det är ju väldigt kraftiga anklagelser, säger Agnes Palinski till Aftonbladets nyhetschef.

Men när Expressen i går talade med Lena Mellin hävdar hon att Aftonbladet aldrig fått någon dementi.

Vi har uppgifter om att statsrådsberedningen dementerade till er nyhetschef redan under tisdagseftermiddagen?

- Det känner jag inte till. Det vet jag ingenting om, säger Lena Mellin.

Allvarligt alltså #1…….. Hur i hela friden kan hon INTE känna till det? Uppgiften har helt uppenbarligen blivit lämnad till AB.

– Det här är bara en tramsig skenmanöver, säger Lena Mellin idag. Ett sätt för regeringskansliet att rädda sina egna skinn. Hon säger att regeringskansliet använder sig av en beprövad, och ofta framgångsrik, metod att hantera kriser:

– Man flyttar fokus till sin egen fördel.

Allvarligt alltså #2………. Är det inte exakt det AB ägnat sig åt hela tiden? Med taskiga bevis har man försökt få SOL att tvingas bevisa att han INTE begått ett brott.

Liksom Emil Zola en gång gjorde, anklagar jag Aftonbladet för lögnaktigheter och jag skulle nu vilja att AB publicerar lite mer kring sin bevisning:

AB har sagt: Hon kallade sig Anna och la ut sin annons på flera nätsajter för sexkontakt.

Jag vill: att man visar Annas gamla annons så den kan kollas mot dumpar från 2006 t ex denna

AB har sagt: ”Peter” använde sig av en pseudonym och en hotmail-adress som anspelade på sex.

Jag vill: att man presenterar info kring hur man säkerställt att filerna är äkta och att de inte manipulerats sen 2006.

AB har sagt: Anna krävde att han skulle visa en bild på sig själv vilket han gjorde.

Jag vill: att man visar bilden och bevisar att den kommit från SOL.

AB har sagt: Han hade 2 000 kronor kontant som han tog fram ur byxfickan. Hela mötet varade i knappt två timmar.

Jag vill: att Anna förklarar varför hon tog väsentligt mycket mindre betalt än sina kollegor, trots att hon hade ”flera direktörer och andra kända personer” som kunder. Dessutom borde man få veta hur dessa har kunnat identifieras.

AB har sagt: I hennes adressbok finns ”Peters” hotmail-adress

Jag vill: att man presenterar info kring hur man säkerställt att filerna är äkta och att de inte manipulerats sen 2006 + att det verkligen är SOLs emailadress.

AB har sagt: Numret går i dag till en representant för en förskola, de har haft numret i tre år. Tidigare hade Sven Otto Littorin numret, enligt förskolan.

Jag vill: att man presenterar lite mer fakta kring detta telefonnummer

AB har sagt: Anna slutade med hjälp av socialen att sälja sex några månader efter mötet med ”Peter”. Hon har under flera år fått psykologhjälp för att bearbeta tiden.

Jag vill: att man ber Anna förklara varför hon sparat all info på sin dator när minnena upplevts som så besvärliga.

AB har sagt: att Anna säger sig ha ”respekt för rättsväsendet och medverkar självklart om det blir en utredning…..”

Jag vill: att man ber Anna berätta om hon deklarerat för inkomsterna hon fick från escortverksamheten år 2006. För AB litar väl inte på en person som har så dåligt omdöme och så låg moral att de inte betalar skatt. Det är ju "sexigt" att betala skatt har man hört. Det måste vara VÄLDIGT sexigt att deklarera för pengar man tjänat på att sälja sex.

På Flashback pågår flera intressanta diskussionstrådar. Jag saxar lite:

Signaturen i.b.m om detta med övertagande av telefonnummer: Lite över ett år efter att jag hade använt telefonen senast så skulle jag bort och skulle kolla saldot och fann att det var dödat sedan 8-9 månader. Jag kunde inte få tillbaks mitt nummer eftersom det återanvänts efter 6 månader vilket rimligt är den tid som S-O nummret borde ha varit dött.

Nu har jag vissa funderingar, S-O som partisekreterare hade en officiell telefon som alla ringde till (även jag hade det numret på den tiden) sedan hade han en "hemlig" telefon med kontantkort som han använde för privata samtal. Detta kort skulle han rimligtvis inte registrera på eniro/hitta för det skulle förfela verkan att ha ett hemligt nummer.

Den stora majoriteten som hade det numret måste rimligtvis ha blivit underrättade om det nya numret när S-O bytte ut det, och sedan så borde det ha dröjt minst 6 månader när numret var dött innan någon på förskolan fick ta ett enda samtal som var ämnat åt S-O. Många som hade numret visste kanske inte ens vad han egentligen hette som till exempel "Anna" och dessa hade naturligtvis inte kunnat upplysa förskolan om vem de egentligen sökte.

Och jag håller med Lalajlajs analys från den 11 juli. Mycket klarsynt!

Hennes (dvs Annas) historia är väl avvägd, genomgången och även testad ett flertal gånger så att den inte kan ifrågasättas. Då kan mindre detaljer som när hon kände igen honom med mera vara avgörande för att historien i sin helhet ska hålla utan att man kan ifrågasätta riktigheten i den. Man gör alltså smärre justeringar i den.

Denna Anna, som jag verkligen efterlyser namnet på, har initierats av någon. Denna någon har hjälpt Anna att efter 4 år komma ihåg detaljer. Denna någon har garanterat betalt Anna för att hon ska ställa upp och även övertygat Anna att det hon gör är moraliskt riktigt.

Därefter har Aftonhoran kopplats in. Då är historien trovärdig och viss "bevisning" påstås lagts fram. Aftonhoran funderar ett antal veckor och testar historien själv, kommer den att hålla, och låter jurister gå igenom den. Normalt tror jag inte de skulle han publicerat historien med så lite riktiga bevis men det är valår och till fördel så de kör, chansar, och hoppas på avsedd effekt. Aftonhoran vet att brottet är preskriberat, det innebär att de klarar sig från rättslig prövning och således behöver "bevisen" aldrig presenteras. De hävdar yttrandefrihet och källskydd. Littorin kan inte försvara sig. Han är körd, vare sig han är oskyldig eller inte.

Artikeln igår fick mig att tro att det möjligen kunde ha hänt, uppföljningen idag i samma blaska får mig att börja tvivla. Littorin är klar, han har fått sitt straff, 1000 ggr hårdare straff än någon annan dömd sexköpare, skillnaden mellan andra sexköpare och Littorin är att de fick sina brott prövade i rättslig instans, inte bara i media. Nu behöver vi se om det finns substans och att de uppgifter som dömde Littorin så hårt är korrekta. Detta är vägledande inför huruvida Aftonhoran framöver ska kunna ta på sig rollen som moralens väktare, åklagare och domare utan att presentera bevis och med uppgifter från anonyma källor.

När ska Aftonbladet berätta hur det egentligen gick till med historien om Anna? Jag är konspiratorisk nog att se paralleller med (S)-kampanjen år 2006 mot Sveriges då populäraste partiledare, som skapades mitt inne i det socialdemokratiska partihögkvarteret. Då fick politiska journalister anonyma e-postbrev med skandaliserande uppgifter om Reinfeldt. Till slut kände sig partisekreteraren Marita Ulvskog tvingad att erkänna att kampanjen drivits från partihögkvarteret på Sveavägen 68 i Stockholm. Något liknande hade aldrig tidigare skådats i svenska valkampanjer.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7469851.ab

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/politiker-i-blasvader-har-fortroendet-kvar-1.1137791

http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/pr-expert-han-ar-kraftfull-och-trovardig_4990195.svd

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=19966

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/gick-ni-for-langt-i-hanterandet-av-littorinaffaren_5001069.svd

tisdag 13 juli 2010

Sexköpare ifrågasätter "Annas" uppgifter

Aftonbladet har lanserat sitt bidrag till den rödgröna kampanjen som går ut på att fälla regeringen Reinfeldt.

En Littorin-gate är i skapande. Kampanjen är smart, såtillvida att det blir svårt för Littorin att bevisa sin oskuld. Eller som Expressen skriver:

Det finns ingen polisutredning eller dom att referera till. Det saknas bekräftelse från Littorin själv. Aftonbladet har förvisso gått igenom en dator med mejl som kommer från en anonym adress och där finns ett telefonnummer, som tidigare uppges ha gått till Littorin.

Men eftersom ett eventuellt sexköpsbrott redan är preskriberat sen länge kommer en åklagare aldrig att kunna dra igång en utredning. Man är mycket benägen att hålla med Norah4you som skriver mycket insiktsfullt när det gäller Aftonbladets krav på svar från Littorin:

Littorin har ingen skyldighet att svara Er på någon fråga överhuvudtaget. Än mindre svara på något som enligt Er hände INNAN han blev minister speciellt inte nu när han avgått.

Enligt Aftonbladet består bevisningen av information från "Anna" 30 år - som förstås heter något annat:

Kvar i Annas dator, som Aftonbladet har fått, finns uppgifter om de flesta av hennes kunder. Där finns flera direktörer och andra kända personer. Vissa av dem var stamkunder som hon träffade regelbundet. ”Peter” (dvs Littorin) är inskriven som PA. I hennes adressbok finns ”Peters” hotmail-adress och ett telefonnummer. Numret går i dag till en representant för en förskola, de har haft numret i tre år. Tidigare hade Sven Otto Littorin numret, enligt förskolan.

Om sitt liv som prostituerade "Anna" berättar den nu 30-åriga kvinnan:

Hon kallade sig Anna och la ut sin annons på flera nätsajter för sexkontakt. I drygt ett år träffade hon män som betalade för att ha sex med henne. Affärerna gjordes upp via nätet men också per telefon. Männen kom till en lägenhet i centrala Stockholm. De försökte flera gånger få till ett möte men ”Peter” ville alltid ses med väldigt kort varsel.

– Han kunde höra av sig och undra om han kunde komma förbi om en halvtimme, säger Anna.

På sensommaren, eller tidig höst 2006, Anna minns inte exakt, fick de till slut till ett möte. På kvällen kom han till lägenheten.

– Jag minns tydligt stämningen och hur han kommer in i lägenheten. Han bar en grön slipover och en vit skjorta och några mörka eller bruna byxor. Han hade ingen väska eller ytterkläder. Han var ganska försynt och lite mesig, säger Anna.

– Han betalade redan i hallen. Han hade 2 000 kronor kontant som han tog fram ur byxfickan. Sen gick vi in mot sängen.

Hon säger att hela mötet varade i knappt två timmar. Efteråt hade de kontakt till och från och ”Peter” hörde flera gånger av sig och ville ses igen. Men varje gång var det med mycket kort varsel, enligt Anna, och några fler möten blev aldrig av.

Anna vill inte polisanmäla, enligt Aftonbladet, men är villig att medverka i en utredning.

– Jag har respekt för rättsväsendet och medverkar självklart om det blir en utredning, men jag har inget eget intresse av det, säger hon.

Kvinnan ”Anna” hade alltså annonserat på olika nätsajter under 2006. En av de viktigaste nätsajterna för sexköp är fd Secretaryacademy, numera sexwork.net . Där finns förstås en tråd där "Littorin-affären" diskuteras.

En hel del av dem som nu diskuterar frågan på "SA" var aktiva köpare/säljare av sex under 2006. Bland en del av de mer erfarna höjs röster av tvekan inför de uppgifter ”Anna” förmedlat till Aftonbladet. Bl a escorten ”busken” skriver:

Finns bara en sak att säga o denna tjej är ju totalt blåst. Kan inte ens fatta hur en Eskort kan göra en sån här sak. Jag tycker att det luktar lögner. Hon sa att hon lagt av för 4 år sen, men trots det har hon sparat allt i sin dator. Till att börja med, varför sparar man nåt i en dator för? Har jag chattat med nån så raderar jag historiken omgående, vilket jag anser vara helt självklart.

Charmiga escorten ”Chrissy” skriver:

Frågan är ……varför hon har kvar hotmailkontot. Har jag inte helt fel så avaktiveras det även efter en tid utan inloggning och man måste logga in för att återaktivera och DÅ kan däremot informationen vara borta. Så var det förr iallafall. Så frågan är väl kanske snarare, varför tjejen ifråga fortfarande läser sin hotmail om hon nu påstår sig ha slutat som escort. Hmm.:

Signaturen ”Midas” skriver ”…att en tjej som nu visar sig ha "direktörer och flera kända personer" i sitt register skulle ha tagit 2000 kr för ca 2 timmar har jag lite svårt att tro på. Normaltaxan då låg väl på mellan 2.500 och 3.000 för EN timme.

Blogg-sajten Politiskt Inkorrekt kommer med en intressant vinkling när man berättar att man ”fick ett mycket vagt tips redan i december 2008. Vi vet inte från vem eller vilka men man hävdade att någon i regeringsställning eller i riksdagen hade ägnat sig åt en brottslig handling av sexuell natur. Vi funderade på om det handlade om våldtäkt, trafficking, hallick etc. Och inte minst om vi satt på en näve dynamit. Men vi fick inget svar tillbaka. Enligt tipset skulle personen få tvingas avgå med omedelbar verkan om det kom fram strax innan valet 2010 , och Alliansen i sig skulle få stora bekymmer med trovärdigheten.

Vi fick även en smart ledtråd: ”SOLBRÄND”. Vi förstod ingenting då. Idag kan man kanske se nyktert på gåtans lösning: SOL, initialerna för Sven Otto Littorin, och BRÄND.

Det kan alltså vara så att någon varit ute med nyheten långt innan Aftonbladet enligt uppgift fick den. Var det också "Anna" eller var det någon annan?

Konstigt #1: Aftonbladet som haft flera veckor på sig att titta på uppgifterna har tydligen inte tagit reda på, alternativt inte velat berätta för flickan eller läsarna att brottet sedan lång tid tillbaka är preskriberat. Varför spekulera i en eventuell utredning?

Konstigt #2: Varför har "nyheten" varit ute på marknaden och erbjudits andra en längre tid? "Anna" säger ju att det var avslöjandet av Kapten Klänning som sexbrottsling som gjorde att hon ville avslöja Littorin. Om det PI säger är sant har nyheten varit ute länge, och kanske är det fler än "Anna" som står bakom nyheten"?

Konstigt #3: De aktiva sexköparna och sexsäljarna på sajten Sexwork.net känner inte igen "Annas" annons. En del ifrågasätter om hon verkligen annonserat på riktigt.

Konstigt #4: Vissa på forumet tycker att en hel del av uppgifterna rörande Annas minnesbilder av sexköpet är märkliga. Minnesbilderna är lite FÖR bra. Hon kan ha träffat ett hundratal män - och minns hur alla var klädda??

Konstigt #5: Tydligen sålde sig "Anna" till ett pris som låg på hälften av dåvarande marknadspris, vilket skulle tala för att hela historien är ihopdiktad.

Allvarligt alltså......Kan det vara så att hela historien är fejk?


Uppdatering 15.08 På diskussionsforumet Flashback pågår en intressant diskussion. Signaturen Bregott246 har en del kloka synpunkter på den källkritik Aftonbladet kanske borde ha ägnat sig åt innan publiceringen av sexköpsteorin:

Aftonbladet har fått en dator som innehåller vad de anser vara bevis för att SOL har köpt sex. Datorn har tillhört den anonyma kvinnan "Anna" som också uttalat sig i tidningen ang. affären (bl.a. att hon tror att hon är säker på att det är Littorin..). Bevisen som ska finnas på datorn är:

1. Sparade mail från en hotmail adress som ska ha använts av SOL
2. På något sätt skall "Anna" ha tillskansat sig SOLs telefonnummer
3. Det ska finnas en bild på SOL bifogat ett av mailen

För en värmefebrig och allmänt normalbegåvad Lena Melin framstår säkert detta som vattentätt. Jag är inte beredd att hålla med av följande anledningar.

1. Samtliga punkter är enkla att fabricera och kräver noggrann granskning för att verifieras
2. Ingen av ovanstående punkter är faktiskt ett bevis på att SOL har köpt sex av "Anna". Man skulle möjligtvis genom ytterligare undersökningar (för att verifera enligt ovan) kunna bevisa att han har haft kontakt med henne
3. Man saknar datum för det ena och det andra, en logg som ligger på en dator brukar rimligen innehålla sådant
4. Om SOL gjort en ansträngning att dölja sin identitet genom att kalla sig för "Peter" bör han rimligtvis också införskaffat en anonymt kontantkort
5. "Anna" får precis som Jan Boris Möller "betalt för att säga" detta

Ovanstående bevisar inte att SOL är oskyldig.. men så som rättsväsendet fungerar så är det inte heller detta som skall ledas i bevis utan tvärtom skuld. Tycker personligen att det är fel att Aftonbladet kan komma med anklagelser skrivna som ren sanning baserat på detta. Har de mer bevis borde de enligt lag vara tvungna att publicera dessa. "Anna" borde också enligt mig träda fram i ljuset - annars faller hennes trovärdighet.


Konstigt #6: Enligt Aftonbladet, finns det i Annas dator uppgifter om de flesta av hennes kunder och där finns flera direktörer och andra kända personer. Dessa uppgifter strider fullständigt mot den totala anonymitet som de flesta sexköpare och sexsäljare strävar efter. Aftonbladet borde berätta hur "kundregistret" är upplagt och hur man kan få fram info som säger vem som är direktör och hur man vet vilka sexköpar-alias som går till vilken känd persons riktiga identitet.

Jag är mycket tveksam till huruvida det påstådda registret är sant.


Kan hela alltihop vara ett påhitt av t ex ett ungdomsförbund dvs en ren fabrikation?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7446604.ab

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/minskat-fortroende-for-reinfeldt-1.1136842

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/opinionsundersokningar/article7458181.ab

http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/minskat-fortroende-for-reinfeldt_4986115.svd

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/reinfeldt-morkade-om-littorin-1.1136006

http://www.expressen.se/ledare/1.2061522/100712-insyltad-i-onodan

http://blogg.aftonbladet.se/janhelin/2010/07/sex-logner-och-littorin

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/aftonbladet-sven-otto-littorin-kopte-sex-1.1135808

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7449594.ab

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/littorins-fallskarm-13-miljoner-1.1136372

http://bloggar.se/om/littorin

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/statsministern-moter-pressen-om-littorins-avgang-1.1135831

http://www.expressen.se/Nyheter/1.2062545/littorinaffaren-sanker-regeringen

http://www.expressen.se/Nyheter/val2010/1.2060129/sven-otto-littorin-jag-har-aldrig-betalat-for-sex

http://www.expressen.se/kronikorer/gw/1.2060175/leif-gw-persson-littorinaffaren-vacker-liv-i-onda-minnen

http://www.dn.se/nyheter/valet2010/nu-talar-littorin-ut-1.1137258

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/littorin-ville-skona-de-narmaste_4989555.svd

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7463396.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7463395.ab

http://www.dn.se/nyheter/sverige/littorin-gick-ut-i-dn-for-att-radda-fifflar-regeringen-reinfeldt-1.1137434


måndag 5 juli 2010

Sverige+Ohly=Kuba

Hur ser världens bästa välfärd ut? Den frågan tänker Lars Ohly och hans kamrater i partiet nu fokusera på enligt DN, SvD och AB.

– 25.000 jobb har försvunnit inom det som kallas välfärdens kärna – skola, vård och omsorg – under alliansens tid vid makten, påpekar Ohly. Hans förhoppning är att dessa ska kunna återställas, för som Ohly säger: Sverige ska vara ett välfärdsland.

Ohly menar att ett välfärdssamhälle garanterar rätten till bostad, jobb, trygghet för barn och ensamstående mammor. Samt jobb för unga.

Hur mycket det skulle kosta att uppfylla alla de drömmar han och partiet har kan han dock inte ge något svar på.

– Det är säkert dyrt. Men man kan inte begränsa sina visioner till vad de skulle kosta.

Det ska vara full sysselsättning och full bosättning.

Ett land som Ohly & Co brukar tala väldigt gott om är Kuba. Full sysselsättning brukar beskrivas som en av den kubanska revolutionens stora framgångar. Men att alla haft jobb har inte inneburit att alla har jobbat. Det är en sanning som har varit känd länge och som både Fidel Castro och hans bror Raul erkänt flera gånger.

Raul Castro har också medgett att lönen, cirka 15 euro per månad, knappast är någon stimulans för att arbeta särskilt hårt. Men istället för att öka lönen, som många då hoppades, så införde han istället en slags arbetsplatspolis för att få ordning på disciplinen.

Nu tycks Raul Castro ha insett att den typen av åtgärder inte fungerar och att anledningen till den låga produktiviteten i själva verket är att det finns allt för många anställda på varje arbetsplats. Närmare bestämt en miljon för många. Det motsvarar en fjärdedel av alla statsanställda och på Kuba är staten praktiskt taget den enda arbetsgivaren.

Tidigare var staten, av politiska skäl, beredd att ta den kostnaden. Men nu, har Raul Castro förklarat, är det inte längre möjligt av ekonomiska skäl. Det finns helt enkelt inga pengar. Det finns inte ens pengar så att de utländska företag som har tillgodohavanden på kubanska banker kan ta ut dem.

De överflödiga arbetarna måste helt enkelt omplaceras. Men var?

60 000 kubaner har sökt sig jordbruket sedan staten ställt jord till förfogande för de intresserade. Ytterligare en miljon hektar obrukad mark kommer snart att bli tillgänglig. Det innebär, i bästa fall, ytterligare 60 000 jobb. Men det saknas fortfarande 880 000. Raul Castro har alltså problem.

Hur mycket det skulle kosta att uppfylla alla de drömmar han och partiet har, kan han dock inte ge något svar på. Han hade kunnat säga som kamrat Ohly:

– Det är säkert dyrt Men man kan inte begränsa sina visioner till vad de skulle kosta.

Att fördela välfärden innan man berättar hur man ska stimulera till att jobb skapas som via skattsedeln kan betala Ohlys utsvävningar är enbart hittepåprat och är inte ens värt att kallas visioner. Om Ohlys folk fått bestämma hade vi haft det som på Kuba, och om V får nåt att säga till kan vi snart ha det som på Kuba – mycket visioner men inga pengar.

söndag 4 juli 2010

Baksi ute och cyklar

Kurdo Baksi har skrivit ett (som vanligt) korkat inlägg i SvD om att man borde stoppa ”massavvisningarna” av irakier som nekats uppehållstillstånd i Sverige. Enligt Baksi borde tydligen alla som tycker att dom har skäl att vara i Sverige få vara här – och naturligtvis få pengar från svenska skattebetalare.

Mellan 10.000 och 15.000 nya irakier får PUT varje år. När ett 30-tal skickas tillbaka är det ”massavvisningar”. Om en grupp på 30 personer förtjänar prefixet ”mass-” så undrar man vilket prefix som ska sättas före de 10-tusentals som väller in. ”Massavvisning” tycks det ju heta när det rör sig om 30 personer, så den invandring Sverige har borde med Baksis terminologi bli nånting i stil med mega-enorm-kolossal-jätte-massinvandring. Baksi snackar alltså skit.

Och när han skriver: Grundorsaken till de svenska massavvisningarna av irakierna är en misstolkning av ett avtal mellan den svenska regeringen och Bagdad-regimen som handlar om frivilliga avvisningar/utlämningar av irakiska medborgare som inte beviljats asyl i Sverige, pratar han ännu mer skit.

- Hörru Kurdo, grundorsaken som gör avvisningarna nödvändiga är att irakierna ifråga vägrar acceptera svensk lag, den som säger att när man fått sina asylskäl prövade – och inte fått PUT – då ska man lämna landet. Punkt slut. Lämna landet var det. Den som inte lämnar landet blir - och bör även fortsättningsvis bli - avvisad.

Allvarligt alltså…. Baksi verkar ha problem med att fatta orsak och verkan. Det är kanske det som är ”grundorsaken”.