lördag 22 januari 2011

Så har då bomben briserat

Så har då bomben briserat: enligt ett dokument som sägs komma från USAs Irak-ambassadör verkade Bildt och Billström år 2007 tycka att det blev kvar lite väl många av de asylsökande irakierna samt att de hade bristfällig utbildning för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Det är väl egentligen en uppfattning som väldigt många svenskar skulle hålla med om. Men det är första gången som två politiker (utanför SD) har avslöjats med att ha yppat såna tankar. Man får väl dock tro att de inte är de enda politiker som mellan skål och vägg tycker att invandringen varit/blivit ett problem – men som ingen vågar knysta om för då blir man örfilad av media och andra politiker som vill plocka poäng.

Och naturligtvis vill media göra saken till en skandal. SvD låter Marie Demker berätta att:

-...inställningen till flyktingmottagande blivit restriktivare finns inget som tyder på. Tvärt om, svenskarna har blivit mer positivt inställda. År 2003 tyckte 50 procent att det var ett bra förslag att ta emot färre flyktingar. 2007, när samtalen som refereras i dokumentet ägde rum, hade siffran sjunkit till 49 procent. 2009 hade andelen sjunkit ytterligare, till 46 procent. Samtidigt ökade också andelen som är för att vi tar emot fler flyktingar från 24 procent 2003 till 26 procent 2007.

För det första undrar jag om skillnaderna som Demker nämner är statistiskt signifikanta. Jag skulle gissa att de INTE är det, vilket skulle innebära att motståndet mot invandring är stabilt. Att säga ”att siffran sjunkit till 49 procent” är mycket märkligt om man - som Demker - är forskare. Ett sådant påstående är ju enbart manipulativt. Hennes "forskning" har ju för övrigt sågats rejält på annat håll.

Om man tänker att motståndet mot invandringen är stabilt TROTS den enorma och synnerligen ensidiga propagandan för uppfattningen att invandrare och flyktingar är ”bra”, ”trevligt”, ”lönsamt” etc som vi under åratal fått från radio, TV, tidningar och politiker, så är jag förvånad att inte skillnaden är större. Lägger man till det den brännmärkning som ”främlingsfientliga” råkar ut för förstår man folks motvilja till att öppet ange sin syn på invandringens stora problem.

Men hur är det med irakierna utbildningsnivå då? Anders Lago menar att det är helt fel B&B de påstår att irakier är lågutbildade.

-De är mer utbildade än etniska svenskar, säger han i SvD och påstår att 40 procent har akademisk utbildning.

Hur han vet det är något jag inte förstår. Endast 5-10% av ”flyktingar” visar upp identitetshandlingar. Hur kan man veta att folk har den ena eller andra utbildningen? Är det ”enligt egen uppgift”, eller vad?

Om man tittar närmare på landet Irak och deras utbildningsnivå i stort får man en bra bild i Wikipedia där man baserat på UNESCOs 2003 Situation Analysis of education in Iraq, upplyses om följande:

Illiteracy is widespread in comparison with before, standing at 39% for the rural population. Almost 22% of the adult population in Iraq has never attended school, and a mere 9% have secondary school as highest level completed. As far as gender equity, 47% of women in Iraq are either fully or partly illiterate......

Hela 22% av vuxna irakier har alltså ALDRIG gått i skolan, och endast 9% har examen från gymnasium. Andelen med universitetsexamen är givetvis mycket, mycket mindre. Och bara hälften av kvinnorna är läskunniga.

Om det nu - mot förmodan - är så är så att en stor del av irakierna som kommit till Sverige har universitetsexamen har vi gjort Irak en mycket stor otjänst – vi har berövat landet en stor andel av den grupp som skulle kunna bygga upp landet. Sverige borde i solidaritetens namn börja förpassa fler tillbaka så de kan leda uppbyggnaden av landet.

Arbetslösheten bland de irakier som varit i Sverige i tio år är skyhög – 73% av kvinnorna och 60% av männen födda i Irak saknar sysselsättning enligt SCB. Det kan inte bara bero på att arbetsgivarna är ”rasister” – det kan också bero på att man har ”fel” utbildning. Men det kan även vara på grund av ett systemfel. Ett radio-reportage beskrev för några år sedan att irakiska kvinnor inte får/kan/ska ta t ex städjobb då det går emot traditionen och männens vilja samt att det är känsligt för familjens rykte att städa andras hem. Så gör man bara inte. På frågan varför arbetslösheten är så hög förklarade en kvinna i inslaget helt frankt: merparten av kvinnorna resonerar att de får ju allt betalt redan av sociala, varför ska man då jobba…

Att hälften av kvinnorna knappt är läs- och skrivkunniga tycks inte vara en anledning.


Och för den som tror att vi någon gång i framtiden kommer att ha stor nytta av alla dessa "högutbildade" invandrare föreslår jag att du läser här, där man bl a får klart för sig att det inte blir bättre ju längre invandraren bor i Sverige.

Än en gång visar media att det i Sverige 2010 inte får förekomma grundläggande kritik av invandringen. Och nu när vi vet att vissa politiker innerst inne tycker att det finns stora problem, hur är det med journalisterna? Pratar dom också om problemen efter det att dom gjort sitt senaste reportage om någon som helt utan asylskäl borde få stanna här ändå? Eller är de som har i uppdrag att beskriva verkligheten för oss helt blinda?

Allvarligt alltså……..Sveriges invandringspolitik är lite grann som Sovjet innan kollapsen: Alla vet att systemet är ohållbart – men ve den som påtalar det.http://www.svd.se/nyheter/inrikes/invandringsfragorna-vacker-starka-kanslor_5885031.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/twitterstorm-efter-svd-avslojande_5883593.svd

http://www.dn.se/nyheter/politik/billstrom-tiger-om-wikileaks-lacka

http://www.expressen.se/nyheter/1.2300203/billstrom-gav-samma-svar-17-ganger

http://www.expressen.se/nyheter/1.2300285/ceballos-tanker-ku-anmala-bildt-och-billstrom

http://www.expressen.se/nyheter/1.2299373/ministrarna-ville-begransa-flyktingvag