lördag 27 juni 2009

Lundgren - Uppsalainitiativet 2-0

Jag roas av Magnus Westerstrand / Uppsalainitiativets frontalangrepp på Nils Lundgrens uttalande om havsnivåerna och att de inte stiger mer nu än tidigare. Samtidigt oroas jag.

Westerstrand skriver

…..idag fick spektaklet vara med i SvT av någon anledning. Lundgren hann på den korta tiden med att avge två klara fel.

1. Han hävdade att Al Gore sagt att havsnivån kommer stiga med 6 meter (om jag mins rätt). Här finns Gores film, där hittar jag inget sådant citat. (men jag medger att Gore var otydlig om tidsskalan i sin film).

2. Havsnivåhöjningarna stiger ungefär som förut, och så vidare... som hämtat ur en gammal myt som cirkulerat länge och som jag redan bemött på bloggen Uppsalainitiativet .

För det första tycker jag att den väldigt lärde doktoranden Westerberg har en lite otäck ton i det han skriver. Att kalla Lundgren för ”spektaklet” säger kanske mer om MW själv än om Lundgren. Sen ifrågasätter MW att SvT väljer att intervjua Lundgren. Om han inte förstår nyhetsvärdet behöver MW kanske utvidga sina studier till att även omfatta lite ämnen som får honom att fatta värdet av att olika åsikter får föras fram i media. Enligt MW är alltså meningsmotståndare ”spektakel” och skall därför förhindras från sin rätt att uttrycka sig. Man känner ju igen melodin….bruna skjortor och röda-svarta flaggor brukar sjunga den, visserligen i olika tonart. Men det är samma melodi.

Vi tittar närmare på Lundgrens två ”klara fel” i det han sa:

Al Gore och de 6 metrarna. Jag har inte sett Al Gores film. Jag tror inte heller jag skulle uppskatta de överdrifter han verkar torgföra i sin film. Men om man läser om filmen på Wikipedia så nämner man där de 6 metrarna. Jag kan därför inte riktigt förstå varför Lundgren skulle ha så hemskt fel i att nämna denna grova överdrift av Al Gore om vad han menar kan hända inom överskådlig tid (dvs de närmaste 100 åren). Vad är det som är ett sånt ”klart” fel, Magnus??

Lundgren 1
Westerstrand 0

Lundgren nämnde också att havsnivåerna stiger ungefär som förut. Detta är enligt MW en myt. Men då kanske MW skulle kunna visa att havsnivåerna stiger i accelererad takt? Det säger sig MW ha gjort på Uppsalainitiavets sida. Jag vet inte om MW glömde att läsa vad han själv skrivit, men jag har läst det - alldeles nyss.

Först avfärdar MW tanken om att havsnivåerna skulle ha stigit 5-6 millimeter per år - han hittar inget stöd för det i litteraturen. Så bra, för det gör inte jag heller. Sen hänvisar han till Church mfl (2006). Church skriver: Our best estimate of relative sea-level rise at Funafuti, Tuvalu is 2 ± 1 mm yr− 1 over the period 1950 to 2001. The analysis clearly indicates that sea-level in this region is rising.

OK, så havsnivån stiger som tidigare. Men var det inte precis det Lundgren sa? MW spelar Allan och menar att Lundgren inte vet vad han pratar om. Lundgren sa att havsnivån stiger ungefär som förut, men MW menar tydligen att Lundgren har fel och att havsnivån stiger snabbare och snabbare.

Jevreva mfl 2006 kom fram till att det inte förekommit någon accelererad höjning av havsnivån. Man menar att den höjning man sett mellan 1993-2000 är densamma som mellan 1920-1945.

Holgate mfl 2007 kommer fram till att havsnivåstegringen var 2.03 ± 0.35 mm/år 1904–1953 att jämföra med 1.45 ± 0.34 mm/år 1954–2003. Man ser alltså ingen accelererad havsnivåstegring, snarare tvärtom. Över hela mätserien var höjningen 1.74 ± 0.16 mm/år. Det bör framhållas att Holgate inte baserar sina mätserier på en blandning av data från satellit och lokala uppgifter utan enbart på lokala mätningar.

Man kan läsa en väldigt översiktlig genomgång av höjningslitteraturen och man finner samma sak överallt - höjningen av havsnivån sker inte snabbare.

MW nämner uppgifter som menar att havsnivån lokalt stigit med 3,1 mm/år. Jag vet inte vem som publicerat dessa data och figuren på bloggen saknar referens så det blir svårt att ha synpunkter på sånt annat än - varför i hela fridens namn använder man grafer mm som inte kan härledas?

Sen tycker MW att vi ska titta på ”vad den senaste publicerade vetenskapen säger om havsnivåhöjningar”. Detta “allra senaste” är från September 2008, tillåt mig tvivla på att den artikeln är “den senaste publicerade vetenskapen” om havsnivåhöjningar.

Hur som helst säger Pfeffer mfl bl a “We find that a total sea-level rise of about 2 meters by 2100 could occur under physically possible glaciological conditions but only if all variables are quickly accelerated to extremely high limits. More plausible but still accelerated conditions lead to total sea-level rise by 2100 of about 0.8 meter.” Studien handlar inte om det vi nyligen sett eller nu ser utan om vad som kan tänkas hända i framtiden – om allt jäkelskap inträffar. Men vi har inte sett att allt jäkelskap är på gång.

Lundgren sa: Havsnivåhöjningarna stiger ungefär som förut och inget som Besserwisser-Magnus visat talar emot honom.

Lundgren 2
Westerstrand 0

Allvarligt alltså….Det Magnus W har gjort visar prov på ett par saker: ett förhållningssätt gentemot sina meningsmotståndare som doftar lite fascism light och att när man sen hänvisar till fakta visar dessa inte riktigt det man hävdar att de ska göra. Det senare är slött och ovetenskapligt, eller enklare uttryckt…..lågt.

Men det är inget nytt. Jag stötte på liknande beteende från Kofi Annan nyligen (här och här)fredag 26 juni 2009

Jag skrev till Kofi Annan

Jag skrev till Kofi Annan på Global Humanitarian Forum och undrade hur det kunde komma sig att en passus i den klimatalarmistiska broschyren Anatomy of a silent crisis inte alls stämmer med innehållet i den vetenskapliga referensen man angivit (Barnett and Adger, 2001). Man hävdar nämligen att den stigande havsnivån skulle ha orsakat att en folkgrupp i Stilla Havet tvingats till en permanent flytt. Men detta framgår inte alls av Barnett and Adger, 2001.

Jag fick inget svar från Kofi. Jag fick inget svar från någon annan på Global Human Forum heller. Men jag fick ett svar från Tanja Ogland - en tjej som jobbar på Dalberg Global Advisers.

Hon förklarade för mig hur det låg till men utan att skriva att jag hade rätt – för det har jag ju förstås. Samtidigt meddelade hon att ståndpunkten som de (i broschyren) skriver att Barnett and Adger kommit fram till, egentligen fanns att hämta i några andra referenser (lite ovanligt sätt att göra källhänvisningar på men, men) och hon sände mig dessa:

1) http://www.ccdr.org.au/CCDR_report.pdf
2) http://www.reuters.com/article/environmentNews/idUSSP27770920071114
3) http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR31/FMR31.pdf

Den första referensen hänvisar till den andra som källa för uppgiften. Nummer 1 är därmed att betrakta som helt betydelselös.

I ref 2 består det relevanta faktainnehållet av följande textsnutt: “Environment Minister Tetabo Nakara told Reuters on Wednesday on the sidelines of an international meeting of small island states in the Maldives capital Male. Nakara said two villages had already been evacuated because of rising seas since 2000.” Informationen grundas således på vad en politiker sagt i en intervju vid sidan av en konferens. Knappast särskilt ”tungt” och knappast ”peer-reviewed”.

Ref 3 är en artikel - eller kanske mer ett reportage - av Ilan Kelman som arbetar på the Center for International Climate and Environmental Research i Oslo. Han anger ingen källa alls för sitt påstående rörande bybor som tvingats flytta. Knappast ”peer-reviewed”.

Jag skrev till Tanja Ogland och påpekade att underlaget var minst sagt klent. Jag väntar fortfarande på svar.

Allvarligt alltså....... Ska man inte kunna kräva lite mer av folk som Kofi? Dels ska dom inte köra med överdrifter och lögner. Och om dom nu gör det kan dom väl står för det sen. Svagt Kofi....jävligt svagt.


http://www.dn.se/ekonomi/klimatlarmet-sagas-av-tunga-ekonomer-1.896445
http://www.dn.se/ekonomi/klimathotet-verkligt-1.899277
http://www.dn.se/ekonomi/mothugg-om-miljon-1.897206
http://www.aftonbladet.se/klimathotet/article5261255.ab

onsdag 24 juni 2009

Nalin Pekgul borde avslöja svikarna

Nu misstror Nalin Pekgul den muslimska sjukvårdspersonalen igen. Förra året var hon ute och cyklade kring mödomshinneplastikoperationerna. Nu handlar det om hederskulturen.

Diskussionen handlar om döttrarna till föräldrar från hederskulturområden och om vems ansvaret är att ändra och påverka förhållandena. Som vanligt vill en sosse som Nalin sprida ut ansvaret så att utspädningseffekten blir så stor som möjligt dvs, ingen har ansvar. Hon säger:

-För att komma åt förtrycket måste skola, socialtjänst, psykvård och primärvård samarbeta i det förebyggande arbetet och i det direkta krisstödet. Insatserna måste göras på tre plan............

Vi ska alltså inte i kampanjer direkt till berörda grupper meddela: Detta är fullständigt oacceptabelt i Sverige och passar inte galoscherna kan ni bosätta er i ett land där hedersfascismen är accepterad. Var så god och välj.

Nej, vi ska istället ha de vanliga "insatserna" - vilka hittills verkar ha hjälpt föga.

Syster Nalin verkar ogilla Vårdval Stockholm för detta nytänk verkar även försämra för de stackars förtryckta flickorna. Nalin säger att snart:

.......kan pappa och mamma dessutom skicka henne till en vårdcentral som vänder sig speciellt till deras egen etnisk/religiösa grupp. Då kan de känna sig trygga i förvissningen om att läkaren helhjärtat sluter upp bakom föräldrarna och ännu en dörr stängs.

Jag upprepar därför min tidigare kritik mot Syster Nalins resonemang:

Om det nu är så att Nalin Pekgul sitter inne med information om att viss muslimsk sjukvårdspersonal är såna svikare av patienternas integritet borde hon starta en debatt om dessa svekfulla läkares/syrrors moral – så kan vi dra in deras legitimationer på en gång.

Det är den debatten vi isåfall ska föra kring denna aspekt på hedersproblematiken, inte huruvida Vårdval Stockholm är bra eller inte.

MP de rödgrönas största parti?

Om man hade varit borta från svensk politik i 10 år och plötsligt vaknat upp och blivit varse om den röd-gröna alliansen, så skulle den omedelbara tanken när man ser bilder på de rödgröna vara att MP är störst och har mest att säga till om – ungefär som moderaterna i den grönblå alliansen. Att MP har två språkrör är ett PR-taktiskt genidrag eftersom de har hälften av platserna i rödgröna alliansledningen.

När ska Mona inse att hon redan från början har avsagt sig ledarrollen?


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3109513.svd

http://www.dn.se/opinion/debatt/svenska-folket-vill-ha-jobb-fore-skattesankningar-1.904001
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5422232.ab

torsdag 18 juni 2009

Koenigsegg-Mark under luppen

Hittade en väldigt intressant artikel om Mark Bishop. Saxar den i sin helhet nedan för sammanhangets skull, men lägger till egna fynd och slutsatser.

Money-man Mark Bishop was once a VP at Drexel Burnham Lambert—or so he says in every web res I found. Even if true, it tells you a lot about Bishop that he’s boasting about his time with the bankrupt Burnham boys, who pleaded no lo contendre moments before a grand jury was going to hand out a RICO indictment.

Han var knappast Vice-president, eftersom han inte omnämns i denna omfattande beskrivning i Wiki. Han var ju 30-33 år när han var på DBL. Men så här långt efteråt har säkert alla marknadschefer mfl höjt sig själva till att ha varit VP-nivå - ”ingen kan ju kolla”.

After that debacle, Bishop co-founded the now-defunct Brentwood Financial Group, “managing the bulk purchase, and subsequent pooling and sales of conforming and non-conforming residential mortgage loans on a national scale.” He then assumed the Presidency of IMPAC Mortgage Acceptance Corporation (more “non-conforming residential loans”). Bishop leveraged that experience to become President of sub-prime lender Novelle Financial Services.

IMPAC fick ju dryga halvåret efter att Bishop lämnat bolaget rättsliga problem pga tidigare medarbetares och chefers löften till kunder.


Bishop is now Managing Director of Liquiddium, a self-professed ”leading private equity company that concentrates on “creative real estate transactions in select markets throughout the United States.” “Creative” as in specializing in real estate deals gone bad. “Creative” as in based in Malibu. “Creative” as in ”properties are acquired on an all-cash basis as well as with the use of leverage.” At the same time, Bishop’s the MD and CEO of ABS Investment Group, selling residential mortgage-backed securities.

In short, the guy is up to his eyeballs in predatory lending and re-packaging of same. Now that CDOs (collateralized debt obligations) are a no go, Bishop’s moved on. How ever he insinuated himself into this deal (a story I’d dearly love to hear), Bishop’s goal is clear: strip and flip Saab using Swedish government money.

Men mellan tiden på IMPAC och nuvarande jobben på Liquiddium och ABS hann Bishop med en sväng som President på Quick Loan Funding (QLF) tillsammans med helskumme entrepreneuren och bilentusiasten(!!!) Daniel Sadek. Detta väljer dock Bishop att inte nämna i CVn. Jag förstår honom

När nu Bishop är igång med nya företaget ABSIG knyts historia och framtid ihop (jag skulle tro att det är Mark Bishop som står i mitten, eftersom han är CEO. Han har som framgår samma frisyr som Christian von K).

Majoriteten av folket i ABSIG var med Bishop på IMPAC (Lisa D, Craig C, Mark A, Sagar P och Steve B). Man undrar förstås om någon av dessa var de som åsyftades i åtalet mot IMPAC, där "chefer och högre tjänstemän" lurat kunderna. Men mig veterligen är han inte fälld för något sånt. Den ende av ABSIG-folket som inte är ex-IMPAC är Tom Epperson (som ju var med Bishop på QLF - ett bolag som dock ses som mycket suspekt).

Bishop har haft oturen att hamna i väldigt konstiga affärer/affärssegment. Är det otur eller dåligt omdöme? Det lär väl visa sig.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3083655.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3083657.svd#tw_link_widget
http://www.dn.se/ekonomi/saabs-vd-saab-ska-betala-ur-egen-kassa-1.893485
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3076853.svd
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5393144.ab

tisdag 16 juni 2009

Vem har pengarna?

Vem, vid sidan av EIB, ska skjuta till pengar? EIB finansierar, enligt E24, högst 50 procent av ett specifikt projekt och ett lån på 600 miljoner dollar kräver alltså att någon annan part ställer upp med lika mycket. Eller tänker man räkna efterskänkta skulder som tillgångar?

Största ägare i nya bolaget Koenigsegg Group AB ska bli Christian von K:s företag Alpraaz med 42,5% av aktierna. Näst största ägare, med 23,5% blir Koenigsegg Automotive. Okände Mark Bishop ska äga 22% och Bårds egna Eker Group, som är huvudägare i Koenigsegg Automotive, ska också vara direkt ägare till Koenigsegg Group med en andel på cirka 12%.

Mark Bishop lär vara en Kalifornienbaserad affärsman inriktad på fastighetsmarknaden och lär redan ha en rätt stor post i Koenigsegg Automotive. Han var vice ordförande vid Wall Street-firman Drexel Burnham Lambert. Under 1980-talet gjorde firman omfattande affärer på skräpobligationer men gick i konkurs 1990. Sägs enligt saabsunited.com hålla på med vad man i efterdyningarna av finanskraschen skulle kunna kalla tveksamma affärer inom finansiering av fastigheter. Har hållit på med bl a sub-prime lån när den marknaden var igång. Nu långsiktigt i bilfabrikräddarbranschen? Knappast.

Augie K Fabela var med och startade ryska telekombolaget Vimpelcom 1992. Har pengar verkar det som, men varför tar han så liten del i nya bolaget? Han kommer tydligen inte att äga någon del alls av bolaget. Varför?

Av alla inblandade är det väl Bishop och Fabela som har pengarna, eller kontakter med riktiga pengar. Men för att få tillgång till EIBs 600 miljoner dollar behöver herrarna satsa lika mycket själva. Kan dom det? Vill dom verkligen det?

Sitter här och tänker på när okände ädlingen Lord Moyne skulle köpa Trustor.


http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3050173.svd#tw_link_widget
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3072261.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3073669.svd
http://www.dn.se/ekonomi/koenigsegg-uppvaktar-staten-om-garantier-1.897207

måndag 15 juni 2009

Kofi Annans bluff-rapport

Idag yttrar sig Nils Lundgren och Marian Radetzki om klimatfrågan och man sågar det mesta av de sanningar kring klimatförändringarna som är vedertagna bland politiker och "klimatvänner". Bl a DN tar upp deras "utspel".

Nyligen fanns att läsa i anslutning till artikeln Klimatsatsning väg ut ur krisen i SvD en liten faktaruta som berättar att enligt en ny rapport från Kofi Annans Global Humanitarian Forum -The Anatomy of a silent crisis så dör 300.000 människor per år av klimathändelser.

Publikationer som Kofi Annans blir ofta en källa för fakta och löst formulerade ”sanningar”. Det är därför viktigt att de läses noga och uppgifter kollas (noga).

Kofi Annans rapport, som egentligen inte är en rapport och som inte skrivits av Kofi Annan, har sågats i Wall Street Journal. I WSJ sågningen har man till en början försökt sätta KAs siffror i ett större perspektiv: I jämförelse med en miljon människor som dör av malaria och två miljoner som dör av AIDS varje år ter sig 300.000 som dör av naturkatastrofer som torka, översvämning mm som ”hanterbart”. Även om antalet skulle stiga till 500.000 som Annan spår är det ändå bara hälften av det antal som dör av malaria och 25% av de som dör av AIDS. Varför gör vi inte något åt malaria istället för att försöka styra över naturkatastrofer? Men det budskapet är förstås inte lika modernt och säljande som lite klimatelände.

Rapporten har som sagts inte skrivits av Kofi Annan och hans Global Humanitarian Forum utan av strategibyrån Dalberg Global Advisers . Kofi Annan säger själv om rapporten: ”The research was carried out by Dalberg Global Advisers, a consultancy firm, who collated all existing statistics on the human impacts of climate change." Kofi Annan säger också att siffrorna som presenteras i rapporten kan innehålla “significant margin of error in its estimates”.

Aha...det är alltså ingen vetenskaplig rapport?

Vad för slags rapport är det då?

Det framgår inte – så man får väl se det som en reklamfolder dvs vi ska inte riktigt tro på det som står där. Kofi Annan säger ju det själv – det kan finnas ” “significant margin of error in its estimates.” Och Kofi har rätt – det finns massor av fel.

Roger Pielke Jr sågar "rapporten" vid fotknölarna när han hänvisar till en relativt nypublicerad vetenskaplig rapport som slår fast att ”it is generally difficult to obtain valid quantitative findings about the role of socioeconomics and climate change in loss increases." Och detta beror i huvudsak på "the random nature of weather extremes, a shortage of quality data, and the role of various other potential factors that act in parallel and interact." Det går alltså inte att med någon som helst tillförsikt sätta en siffra på hur många som dör pga klimatförändringar.

Efter att först ha berättat om allt elände och alla som dör och kommer att dö pga klimatförändringar nämner dock författarna (på sid 84) problemet med att det inte finns någon accepterad metod att uppskatta antalet döda pga klimatförändringar.

Men skam den som ger sig. Man tar fram en lite egen modell för att räkna fram ett lämpligt antal: man jämför antal stormar, skyfall och jordbävningar och kan med kvoten av dessa räkna fram klimateffekten. Skitbra.

När jag läste materialet blev jag särskilt intresserad av att man slår fast att den stigande havsnivån nu orsakat att en folkgrupp i Stilla Havet tvingats till en permanent flytt. Jag kollade den referens man angivit och läste artikeln. Men inte sjutton stod det att någon befolkning flyttats. Däremot stod det att man kanske skulle behöva flytta folk om havet stiger väldigt mycket. I mitt tycke är det ganska stor skillnad på de olika påståendena.

För övrigt verkar det som att havshöjningen är som den brukar vara dvs 1-2 mm per år. Att vi, eller andra, plötsligt skulle översvämmas är struntprat.

Men, som sagt Annans rapport är ju ingen vetenskaplig rapport. Kofi Annas rapport är en sagobok för klimatalarmister. Snygga bilder, snygg layout och snygga överdrifter.

Jag undrar vem som betalade det kalaset?? För att det kostade skjortan är det väl ingen som ifrågasätter. 10 miljoner? 50 miljoner? 100 miljoner? Är det verkligen värt dom pengarna? Kunde man inte ha forskat lite mer kring malaria för dom pengarna?

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3063295.svd#tw_link_widget
http://www.aftonbladet.se/klimathotet/article5261255.ab
http://www.dn.se/ekonomi/klimatlarmet-sagas-av-tunga-ekonomer-1.896445

söndag 14 juni 2009

Reefat-vibbar

Bård Eker liknas av vissa med Richard Branson. Undrar om det beror på utseendet? För där Eker äger miljoner äger Branson miljarder (trots att han tappat på finanskrisen).

Koenigsegg har ju inga pengar att investera i SAAB. Eker har ju heller inga pengar att investera i SAAB för hans miljoner skulle försvinna snabbare än man kan säga Slurp om de skulle placeras i SAAB. De räcker ingenstans.

Återstår alltså de anonyma banker, fonder eller RIKTIGT rika som står bakom Eker. Vad har dom blivit lovade? En del i en våt pojkdröm? Det brukar krävas mer.

Jag kan inte säga exakt vad det är……men jag får lite Reefat-vibbar av den här Koenigsegg-lösningen. Ni minns väl Reefat El-Sayed? Han var en riktig ”entrepreneur” som vara nära att att köpa Volvo med sitt lilla penicillinkokarföretag Fermenta*.

Det gick åt helvete…… det också.

*Refaat El-Sayed köpte 1981 Fermenta, en penicillin-fabrik i Strängnäs, av Astra. Fermenta börsnoterades 1984, köpte en rad bolag i Italien, Frankrike och USA 1984 och 1985. I januari 1986 ingick han ett jätteavtal med Volvo om att förvärva dels deras aktieinnehav i Sonessons, som kontrollerade läkemedelsbolaget Leo och Ferrosan samt dialysföretaget Gambro, dels aktierna i bioteknikföretaget Pharmacia. Fermenta skulle betala med egna aktier. El-Sayed köpte aktier i Fermenta på marknaden, med lånade pengar, för att överlämna till Volvo.

Men när doktorsbluffen avslöjades 13 februari 1986 drog sig Volvo ur, och Fermentaaktien föll kraftigt. I mitten av december 1986 sänktes vinstprognosen rejält samtidigt som det kom fram att det fanns oklarheter i redovisningen. Aktien börsstoppades i 15 dagar och El-Sayed fick lämna bolaget.

Industrivärden blev ny huvudägare. Sedan följde en karusell med ägar- och branschbyten (finans, olja, fastigheter) som pågick fram till 1997 då Fermenta försvann från börslistorna. Fabriken i Strängnäs fick holländska ägare, ändrade inriktning och redovisade sedan goda vinster.

http://www.gt.se/nyheter/1.1608511/expressens-motorexpert-vi-vet-fortfarande-inte-vem-som-ska-betala

lördag 6 juni 2009

jagvillhastatligtbidrag.nu

Ibland funderar man på vart alla skattepengar går. Vi vet ju att det går mycket till skolor, dagis och sjukvård – på det stora hela vettiga saker. Men går skattepengar bara till vettiga, och som de flesta skulle hålla med om som varande viktiga saker?

Nej, tyvärr går det massor med pengar till helt andra saker. Häromdagen hittade jag en länk till något som heter Jagvillhabostad.nu som säger sig vara ”ett partipolitiskt obundet nätverk för unga bostadssökande som tröttnat på bostadsbristen och vill göra något åt den.” Men, det låter bra, tänkte jag. Man ska se till att det blir fler lägenheter? Är det en bostadsförmedling kanske? Nej, det var det inte. Och man tänker inte bygga husen själva visar det sig. Vad gör man på jagvillhabostad.nu då? Jo, man ska försöka få andra att göra allt jobb - och få andra att finansiera husen!! Själva ska man sitta på arslet och gapa som en gökunge.

Man har över 8.000 medlemmar, förklarar man. Och medlemsavgiften? Nej, ingen medlemsavgift – det är gratis att bli medlem. Vad svårt det måste vara att få medlemmar då - det tar en minut att fylla i på internet. Man har två anställda. Hur kan man ha råd med anställda, när man inte har medlemsavgifter? Jo.......

”Ungdomsstyrelsen är under 2009 vår största enskilda bidragsgivare. Jagvillhabostad.nu har för första gången beviljats etableringsbidrag, vilket också innebär att vi får del av överskottet från Svenska Spel (som Ungdomsstyrelsen fördelar mellan de ungdomsorganisationer som de tilldelar statsbidrag). Andra bidragsgivare är och har varit Byggkostnadsforum, Allmänna Arvsfonden, Konsumentverket, HSB samt Hyresgästföreningen där nätverket söker medel från de regioner där lokala nätverk arbetar - i Stockholm, Göteborg och Malmö.”


En förening som egentligen inte behövs överhuvudtaget. En grupp som bara är en kravmaskin, vars medlemmar inte behöver göra någon uppoffring alls får alltså sin verksamhet betald av Ungdomsstyrelsen och Svenska Spel.

Jag gick då till Ungdomsstyrelsens websida. Ungdomsstyrelsen verkar ha driftskostnader på 60.000.000 kronor per år!! Hur fan kan det gå till? År 2008 betalade man ut 329.000.000 till olika projekt. Man sätter alltså sprätt på 400.000.000 per år - 400 miljoner!! Vart går pengarna då? Tja, förutom superkonstruktiva kravmaskinen ”jagvillhabostad.nu” så går det enligt de senaste rapporterna pengar till bl a:

Freshest, the evolution of streetdance / Kvinnan & Hiphop 364 000 kr http://www.facebook.com/pages/FRESHEST-The-Evolution-Of-Streetdance/77925207092 Festligt! Men behövs det skattemedel till det? Man tar ju trots allt anmälningsavgift för evenemanget. Vad händer med de 364.000 kronorna?

Sister Göteborg / DJ workshop
Du får lära dig grunderna i att taktmixa på vinyl samt hur mixern och skivspelarna fungerar. http://u4884878.fsdata.se/?option=com_content&view=article&id=361:dj-workshop-sister-goeteborg&catid=42:nyheter&Itemid=100&pstyle=next Skitkul! Men behövs det skattemedel till det? Man tar ju trots allt 400 kr i anmälningsavgift för varje workshop. Vad händer med alla pengarna? Vart tar degen vegen, som söderpolarna skulle ha sagt. Och varför får Sister Göteborg pengar när det finns privata organisationer som försöker leva på att lära ut sånt?

Fler exempel:

Jämställdehtsbidrag (6.893.150 kr)http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/JB_KO_2008.pdf

Jämställdhetsbidrag inom kultursektorn (1.248.000)http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/JB_Kultur_KO_2008.pdf

Fritid ochorganisering http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/Fritid_och_organisering_2008.pdf

SÅ fortsätter det….sida upp och sida ned med hungriga (och obskyra) föreningar som får 300.000 – 400.000 kronor var. Det kan vara föreningar som vill lära tjejer konsten att bli DJs som kan konsten att mixa och scratcha, eller en lokal invadrarkvinneförening som vill ha deg. Vad som helst verkar duga – men det ska helst handla om tjejer eller invandrare (eller bögar/flator som helst ska vara invandrare).

Hur många människor får inte sin utkomst idag via den här sortens bidrag – dels genom att sitta och bestämma hur pengarna ska betalas ut, och dels genom att få pengar till en verksamhet som inte borde behövas om de folkvalda politikerna gjorde sina jobb?

Jag funderar nu allvarligt på att starta föreningen Jagvillhastatligtbidrag.nu. Ingen medlemsavgift! Inga uppoffringar eller möten för medlemmar. Jag är osäker på om vi ens behöver ett medlemsregister (det kanske strider mot integriteten). Vill du gå med?

Den dag föreningen är på grön kvist startar vi en ny filial eller ”chapter” någon annanstans och till slut kan hela Sverige vara sysselsatt med föreningar som lever på bidrag.

Eller så kunde man satsa pengarna på 1.500 anställda i åldringsvården!!

torsdag 4 juni 2009

Marita Ulvskog ljuger om gräddfilen

I november råkade en reporter spela in Marita Ulvskog när hon talade om sin framtida position i EU-parlamentet. Så här berättade hon om ett samtal hon haft med Martin Schultz, Socialdemokraternas gruppledare i Europaparlamentet.

Jag hade ett samtal med honom och gick rakt på sak och sa: Hörru du, jag kommer att representera sossarna i Sverige och är jätteviktig i EU-sammanhang, jag har varit minister, jag är partisekreterare, men jag vet att jag har en uppförsbacke i partigruppen i parlamentet för att jag är EU-kritiker och EU-motståndare. Du måste hjälp mig med det, därför att jag måste ha inflytande ändå, du får fixa en gräddfil till mig, en "fast lane". "Absolut", sa han. Så jag ska försöka åka ner så fort som möjligt och vara med på några av de här viktiga valmötena och introduceras. Sedan sa vi att jag under valrörelsen skulle åka en dag till Tyskland med honom, sedan skulle han komma hit en dag med mig, med specialinbjudna journalister som skulle följa med.

I Ekots utfrågning av Marita Ulvskog angående EU-valet lät det så här:

Du lär ha bett Martin Schultz att fixa en gräddfil åt dig?

Det har jag verkligen inte gjort, däremot har vi pratat om att ordna en enkel rak fil för att göra om det lönedumpningsdirektiv som vi fått genom en EG-dom.

Ulvskogs inbyggda fan-jag-håller-på-att-bli-avslöjad-radar ger förmodligen kraftigt utslag så hon börjar direkt att slingra sig. "Gräddfilen" blir då en lönedumpningsdirektivfil. Men när Ekot senare i dag på förmiddagen konfronterade Marita Ulvskog med inspelningen från förra året säger hon så här:

Jag har inte fått någon gräddfil, däremot har jag bett honom om hjälp, men inte fått någon.

Men var det inte så att du förnekade att du bett om hjälp och bett om att få en gräddfil i vår utfrågning?

Jag har talat med honom om behovet av att som förstanamn på Socialdemokraternas lista i Sverige och som EU-kritiker som röstade nej till svenskt EU-medlemskap för 15 år sedan få hjälp i den uppförsbacke man har. Jag har bett honom att hjälpa mig, men jag har inte fått någon hjälp av honom.

Kan man då säga att du ljög när du besvarade frågan i vår utfrågning?

Jag tycker inte det.

Lite grann som att en bankrånare försöker förklara agerandet efter ett misslyckat rån:
- Men jag fick ju inte med mig några pengar….så jag tycker inte att jag rånat banken.


Allvarligt alltså......kan man överhuvudtaget komma närmare en lögn? Marita Ulvskog ljuger, och när hon avslöjas så "tycker" hon att hon inte gjort det. Varför inte vara ärlig istället, Marita? Varför inte erkänna att du ville säkra makt åt de svenska sossarna? Nädå, då kan ju någon tro att hon inte är så ödmjuk som hon vill verka.

En politiker som inte vet när hon ljuger är INTE den typ av politiker som behövs - inte i Sveriges Riksdag och inte i EU-parlamentet, ett ställe där vi vill ha transparens, och INTE lögnaktiga skator. Fy fan. Mitt förakt för Marita Ulvskog var stort innan detta händer. Nu är det på max-nivå.

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=13952
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3009391.svd
http://www.expressen.se/Nyheter/eu-valet2009/1.1594473/ulvskog-bad-om-graddfil-till-eu