söndag 29 augusti 2010

SDs våldtäktsrapport stöds av BRÅ

Häromdagen försökte sig kriminologen Jerzy Sarnecki på en slags bortförklaring rörande de uppgifter SD presenterat kring de utlandsföddas överrepresentation i våldtäktsdomar. Han sa då bl a :

- SD:s argument om att kulturella skillnader orsakar en överrepresentation hos invandrare bland våldtäktsdömda är inte värt några längre kommentarer.

SDs Jimmie Åkesson har sedan dess svarat på Sarneckis lite svävande försök till mörkläggning:

- Sarnecki bekräftar också SD:s uppgifter om att den enda svenska forskning som finns på området har visat att invandrarnas överrepresentation i brottsstatistiken inte kan förklaras med socioekonomiska faktorer.........Trots detta hävdar Sarnecki sedan att orsakerna till överrepresentationen i huvudsak är just socioekonomiska faktorer.

Helt klart vill inte Sarnecki kännas vid de slutsatser BRÅ har i sin rapport ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet” som är en uppföljning av en liknande undersökning gjord på 90-talet. Rapporten som kom 2005 lär ha varit klar ganska länge innan den publicerades. De huvudsakliga statistiska resultaten hade varit framräknade och analyserade sedan länge, men rapportens offentliggörande fördröjdes eftersom nya granskningar och bearbetningar ansågs nödvändiga beroende på ämnets kontroversiella karaktär.

Författarna till rapporten skriver bekymrat: Hur kan det då komma sig att de utrikes föddas överrisk att vara misstänkta för brott totalt sett har ökat från 2,1 till 2,5 sedan den förra studien?

Och de serverar även svaret: ”….Det beror på att gruppen utrikes födda som helhet ser annorlunda ut i dag än för 12 år sedan. Antalet utrikes födda i landet har ökat med 270 000 personer under dessa år. Många av dem som anlänt till Sverige under denna period är flyktingar från just de områden som både i dag och för tolv år sedan har en särskilt hög överrisk att registreras för brott.." (sid 37)

Man undrar ju varför en sån slutsats inte fick mer uppmärksamhet, varför inte politiker tagit kunskapen till sig och gjort något åt det.

Rapporten som kom 1996 hade inga korrigeringar för s k ”sociala faktorer”. Att korrigera för sociala faktorer borde vara en självklarhet och i rapporten som kom 2005 minskade de utrikes föddas överrisk för brott från 2,5 till 2,1 när hänsyn togs till gruppens kön, ålder, inkomst och utbildning.

Men trots korrigering för sociala faktorer konstaterar BRÅ att ”......de utrikes födda har särskilt höga överrisker när det gäller allvarliga brott som dödligt våld (4,2 ggr så vanligt), våldtäkt (5,0 ggr så vanligt) och rån (4,1 ggr så vanligt). Bland de utrikes födda är det ungefär fyra gånger vanligare att vara registrerad för ett sådant brott än vad det är bland dem som är födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar.

När det gäller mörkläggning av den här typen av "känslig" information kan det vara svårt att belägga, att den moraliska eliten inom media och politik har kommit överens om att undanhålla allmänheten sanningen om flyktingpolitiken. Men väldigt många har en känsla av att det är ”Locket på”. Om detta handlar kapitel 8 i utmärkta Exit Folkhemssverige - En samhällsmodells sönderfall, där man bl a berättar att: ”….det finns ett skriftligt vittnesbörd om saken, av en i den lilla skaran offentliga debattörer, som i det här avseendet torde stå över alla tvivel. Det bekräftar fenomenets förekomst. I sina funderingar om lögnens olika ansikten skriver Miljöpartiets Birger Schlaug:

- Lögnen kan få dystra politiska konsekvenser. Under många år fanns en outtalad överenskommelse mellan journalister, politiker och tyckare att inte säga sanningen om det framväxande mångkulturella samhället. Vi - jodå, jag tillhörde lögnarna - förnekade problemen, fast vi alla såg dem. Vi satt i teve och förnekade att det vid sidan av det positiva och nödvändiga också fanns svårigheter och problem. Människor utanför den lilla svenska tyckareliten kände naturligtvis inte igen sig. Politiker ansågs leva långt borta från verkligheten.”

Det märkliga i alla reaktioner på SDs våldtäktsrapport är att folk fortfarande försöker förneka att det faktiskt kan vara precis så illa som SD hävdar. Hanne Kjöller skrev i DN i november 2005 om juristen Ann-Christine Hjelm: ….som på uppdrag av Brottsoffermyndigheten granskat grova brottmål i Svea hovrätt. De 27 dömda våldtäktsmännen som ryms i hennes studie* levde i ungefär hälften av fallen under socialt oordnade förhållanden. 85 procent var födda utomlands eller av utomlandsfödda föräldrar, vilket ju tyvärr i Sverige i hög grad blivit en klass- och utanförskapsmarkör.

Och i december 2005 skrev Mauricio Rojas på DN-debatt bl a:

……..att invandrade personer är klart överrepresenterade i brottsstatistiken. Invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på lite över hundra procent. Denna överrepresentation gäller praktiskt taget alla typer av brott, men den växer avsevärt, till 300 eller 400 procent, när det gäller grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt.

Denna allmänna överrepresentation gäller oavsett socioekonomisk status, det vill säga att överrepresentationen består praktiskt taget oförändrad när man jämför exempelvis förvärvsarbete och yrkesgruppstillhörighet i Sverige, samma sak gäller efter kontroll av kön, ålder och bostadsort.

En av de viktigaste tankarna i Rojas artikel handlar om att mer i detalj studera olika etniska gruppers överrepresentation i olika kategorier av brott. Han konstaterar:

- ...då finns det inga socioekonomiska eller andra faktorer som direkt har med situationen i Sverige att göra som kan förklara vissa nationaliteters kraftiga överrepresentation i vissa typer av brott. Här finns det uppseendeväckande stora skillnader mellan grupper som ur en socioekonomisk synvinkel är mer eller mindre lika utsatta.

Den aspekt som ofrånkomligen måste beaktas för att kunna ge en förklaring till de frågor som ställs här handlar om invandrarnas sociokulturella arv. Det är bara olikheterna i detta arv som i kombination med andra allmänverkande faktorer - som utsatthet eller diskriminering - kan ge en mer tillfredsställande förklaring till såväl skillnaderna i brottsbelastningen som "specialiseringen" i vissa typer av brott.

Rojas slutsatser borde ha tagits på allvar och setts som ett forskningsuppdrag. Då hade vi idag kanske kunnat föra en sansad debatt och försökt formulera åtgärder. SDs rapport har förmodligen brister, men den visar på samma förhållanden som BRÅ och Ann-Christine Hjelm visat tidigare. Det är dags att det lyfts på locket, och att vi får fram en handlingsplan för att motverka dessa helt onödiga våldtäktsfall.

Janne Josefsson har ju idkat lite självkritik rörande sin journalistiska gärning kring just denna "mörkning".

- Flykting- och invandrarfrågan är det största journalistiska sveket som min generation journalister genomfört i det här landet. Vi har inte på ett seriöst och trovärdigt sätt beskrivit vilka oerhörda problem som finns i ett mångkulturellt samhälle. Jag tillhör dem som försvarar det mångkulturella samhället. Men vi som försvarat det har ju förskönat det. Det är otroliga saker som har hänt i arbetarförorterna, där en trappuppgång på några år kunde förvandlas, medan vi stämplade rasist i pannan på de som protesterade och sedan själva förskansar oss i områden långt bort från flyktingar och invandrare.

Tänk om han kunde gå till botten med våldtäktsuppgifterna som en slags bot och bättring?

Slutligen, Gudrun Schyman, talesperson och riksdagskandidat för Feministiskt initiativ och Helena Svensson, rådgivare på Kvinnojouren i Borlänge och aktiv i Feministiskt initiativ skrev på Newsmill den 16 augusti.

- Det finns ingen forskning eller statistisk som tyder på att det skulle vara procentuellt fler män från Afrika och Mellanöstern som våldtar kvinnor i Sverige.

Allvarligt alltså….. hur enfaldig får man vara? Antingen har dom ingen koll alls rörande ett område där man kan tycka att de borde vara pålästa, eller så ljuger dom medvetet och försöker fortsätta mörkläggningen. För en gångs skull kan man citera Sarnecki och säga angående detta inlägg på Newsmill att det är ”inte värt några längre kommentarer”.


*Är kulturgenererad grov brottslighet myt eller verklighet?: Brottsoffer och gärningsmän vid grova brottmål i Svea hovrätt 2002


DN1, DN2,

AB1, AB2, AB3

SvD1,

söndag 22 augusti 2010

Hyckleriet i (S) luktar illa

Uppdatering onsdag 1 september 2010

Efter alla skriverier om de två sexköpande politikerna från Östergötland fick väl (S) i Stockholm tänka till lite om deras egna Abdo Goriya. Nu har man tänkt färdigt. I DN säger Tomas Rudin, sekreterare i Stockholms arbetarekommun.

- Han är misstänkt för ett mycket allvarligt brott men det är först sedan en dom fallit som vi kan ta ställning. Det är väldigt viktigt i ett rättssamhälle att man ser det på det sättet, annars är vi alla rättslösa,

Mot misstankar om sexköp har man "nolltolerans", men när det gäller hedersinspirerat människorov då ska rättssamhällesprinciperna gälla. Fy vilken dubbelmoral.

Ursprungligt inlägg:

Det är skillnad på folk och folk, hör man ofta sägas. Nuförtiden är det oftast invandrare, och då främst muslimer, som anser sig vara diskriminerade. Men i nolltoleransens parti – Socialdemokraterna – är det som vanligt helt upp-och-nervända världen.

De två socialdemokratiska Östergötlandspolitiker som ertappats som sexköpare, av vilka en erkänt och den andre nekar, har ju fått smaka på det interna drevet.

– Det är nolltolerans i socialdemokratin mot att utnyttja kvinnor och nolltolerans mot att bryta mot sexköpslagen. Då har man förbrukat sitt förtroende som förtroendevald i socialdemokratin, sa Mona Sahlin till DN på fredagen i samband med en valupptakt för partiet i Stockholm.

- Ägnar man sig åt sexköp åker man ut med huvudet före. Då kan man inte vara förtroendevald för Socialdemokraterna. Det är inte förenligt med våra värderingar. Punkt, säger Ibrahim Baylan till Expressen.

De flesta minns Stockholms-sossen Abdo Goriya som i maj 2010 greps misstänkt för stämpling till människorov. Han misstänks för att ha planerat att kidnappa dottern till en bekant – en syrisk toppdiplomat. Tydligen var diplomaten bekymrad över att hans vuxna dotter hade inlett ett förhållande med en ung man mot sin pappas vilja. Han ska ha berättat detta för Abdo Goriya, och tillsammans började de planera att flickan skulle kidnappas och föras vidare till ett annat land.

- För jävligt att man inte kan uppfostra sina barn som man vill, ska S-politikern ha sagt i telefon till den utvisade diplomaten, enligt TV4 Nyheterna.

Sympatisk inställning till svensk lag......och andra sossevärderingar!

I svensk rätt är sexköp ett mycket litet brott. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader och det har aldrig utdömts något annat än böter. Det är jämförbart med snatteri. Människorov är däremot ett brott av en helt annan kaliber. Det ger som lägst fyra års fängelse och som högst livstid. Påföljden för stämplingsbrott hamnar vanligtvis lägre, men kan ge lika långt straff som huvudbrottet.

Ur moralisk synvinkel är det förstås värre att köpa sex än att snatta, även om lagen inte anser det. Men när det gäller sexköp kommer det moraliska klandret in: Det handlar ju om sex. Och när det gäller Abdo Goriya verkar även en annan faktor spela in - omvänd rasism. En nysvensk måste man vara snäll mot och "förstå" att dom tänker annorlunda.

När Goriya häktats sa Mona Sahlin:

- Blir han friad så är han oskyldig. Det är rättssystemet vi har. Befinns han oskyldig så hänger det på om han har förtroende i partiet och inget annat. Ingen ska kastas ut ohörd. Är man befunnen oskyldig så är man också det, säger Sahlin i Expressen.

Merit Wager sammanfattar läget på ett ganska konkret sätt:

- Svensksvenskarna ska ”ut med huvudet före” från sina lägre positioner medan nysvensken Goriya ska in ”med huvudet före” i kommunfullmäktige med inflytande över för stockholmarna viktiga verksamheter.

Socialdemokraternas partisekreterare i Stockholm heter Tomas Rudin. Han berättade en del om Stockholmssossarnas syn på Goriya

- Abdo Goriya är väldigt klok och omdömesgill. Han har samtidigt väldigt stora nätverk, inte minst till människor med utländsk bakgrund.

Nån som kikat lite mer på Abdo Goriya är Anders Sundelin som skrev en del belysande saker i Fokus som rör Goriyas politiska karriär:

Vilka värdefulla egenskaper han besatt är det så här femton år senare svårt att begripa.....Mats Hulth, vid denna tid finansborgarråd (s) i Stockholm, beskriver en annan person. Från hans utkikspunkt är Abdo Goriya »en fantastiskt fin kille« och förklarar när han ombeds att precisera sig:

– Han hade oerhört många nätverk bland invandrargrupperna. Han var mycket lojal mot partiet. Han är en skicklig kommunpolitiker.

När jag läser Sundelins artikel är det en association jag får i huvudet – en myglare. Men - en myglare med ett stort kontaktnät.

Förutom att skillnaden i hanteringen av Östgötasossarnas påstådda sexköp och Goriyas påstådda stämpling till människorov kan bero på moraliska och rasistiska dimensioner, kan det också vara så att Goriya har alldeles för många potentiella röster i sina nätverk. Petar man Goriya kommer hans vänner att bli sura, och S i Stockholm tappar hundratals röster. Ja kanske tusentals, bland invandrare i nordvästra förorterna.

Med det i vågskålen är det förstås lätt att helt plötsligt välja bort de principer som gäller i ett rättssamhälle.

Allvarligt alltså..... hyckleriet i S luktar illa. Väldigt illa.


DN ,fredag 20 augusti 2010

Fel igen om Malta

- Stoppa alla utvisningar av ensamkommande barn, säger Inger Davidson (KD) och Lars Gustafsson (KD) när dom i DN hakar på ungdomsförbundens redan bortgjorda utspel i samma tidning tidigare i veckan. Kristdemokraterna säger nu alltså att dom stödjer ungdomsförbundens krav på att flyktingbarn inte ska avvisas till Malta.

- Men det räcker inte, säger KD och menar att inget ensamkommande barn som riskerar att kränkas vid utvisning till ett annat EU-land ska utvisas dit.

Jag frågar mig 2 saker

1) varför tar aldrig politiker reda på hur det ligger till med saker INNAN dom skriver till tidningar? Efter att ungdomsförbunden med stoltheten pysande ur öronen tillsammans publicerade sitt Malta-manifest publicerade den lilla oberoende nyhetssajten Politiskt Inkorrekt en färsk rapport från Migrationsverket som just varit på Malta och kollat läget för barnen som skickas tillbaka dit.

Jag saxar direkt ur rapporten
Om återvändande enligt Dublinförordningen
Under utredningsresan till Malta gjordes vissa efterforskningar beträffande personer som av Sverige återsänts till Malta i enlighet med Dublinförordningen, något som uppmärksammats i svensk media. Verket fann inga som helst belägg för att minderåriga utan vårdnadshavare som återvänt placerats i förvar eller öppna allmänna mottagningscenter. Denna bild bekräftades också av de frivilligorganisationer verket pratade med på Malta. UNHCR var väl införstådda med den debatt som förs i Sverige och var av meningen att den i viss utsträckning bygger på missförstånd och felaktig information.

Vad som dock inte kan uteslutas är att personer som för maltesiska myndigheter uppgivit sig vara vuxna, eller av maltesiska myndigheter (efter åldersutredning) bedömts vara vuxna, begett sig till Sverige och ansökt om asyl som minderåriga. I samband med denna typ av ärenden är det enligt vad landinformationsenheten erfar sällan som någon egentlig åldersbedömning görs i Sverige. I dylika fall uppstår då en situation där personen i fråga är registrerad som barn i Sverige men vuxen på Malta. Vid ett återvändande till Malta kommer då personen att betraktas som vuxen och tilldelas en plats i ett öppet allmänt center.

Vid samtal med personal från AWAS Migrationsverket Malta efterfrågades bättre kommunikation från svensk sida för det fall svenska myndigheter gör en annan bedömning av åldern på en person än vad man gjort på Malta. AWAS har då möjlighet att göra en omprövning av sin ursprungliga åldersbedömning.

Det bör i detta sammanhang också belysas att förvar i princip aldrig kommer att komma i fråga ens för vuxna personer som återvänder enligt Dublinförordningen. Har en person fysisk möjlighet att lämna Malta innebär det i praktiken att personen inte är förvarstagen och att lämna Malta för att söka sig vidare till annat land medför inte någon bestraffning eller rättsförlust. Den enda situation då en person som lämnat Malta tas i förvar vid ett återvändande är om han eller hon har rymt från ett förvar. Enkelt uttryckt har den som återvänder till Malta enligt Dublinförordningen exakt samma situation som han/hon hade innan, vilket således nästan alltid innebär att personen har uppehållstillstånd på Malta. En person som är minderårig löper ingen risk att hamna på gatan.

Davidsson, Gustavsson och alla skitnödiga ungdomsförbundsordföranden är alltså ute och cyklar när det gäller Malta som helvetet på jorden.

Min fråga nr 2: När det närmar sig ett val verkar många förtroendevalda få nån besynnerlig lust att begå politiskt självmord. Nyss ville FP att alla illegala invandrare skulle ha fri sjukvård. Nu vill KD väl att i princip ingen ska behöva utvisas om dom inte vill.

Allvarligt alltså.... vilka är det som nappar på de här utspelen av snällism? Pensionerna sänks, så jag tror inte att pensionärerna jublar när vi ska lägga mer pengar på de redan talrika invandrarna. Barnfamiljerna vill nog inte heller vara med när dagisgrupperna ökar. Vem köper egentligen såna här tokutspel om de ensamkommande männen? För om ingen nappar, ja då får KD inga röster - och vem skulle ärligen sörja?

PS. Dom där UNHCR, dom som alltid klagar på Sverige om vi funderar på att skicka hem nån som inte har rätt till asyl, dom vet alltså att debatten som förs i Sverige är snedvriden och bygger på "missförstånd och felaktig information". Varför kan dom då inte skicka ett pressmeddelande om det då?

lördag 14 augusti 2010

Amanda Brihed har ingen koll

Amanda Brihed heter en kvinna som vill bli Riksdagsman för Folkpartiet. Hon tycker att det gnälls om illegala flyktingars dvs såna som hon hellre kallar papperslösa, och deras eventuella rätt till sjukvård.

På hennes blogg har hon fått invändningar och frågor som hon försökt svara på. Jag ställde de frågor som jag skrivit om här.

Hon svarade på dem så här:

Blogo: Till att börja med, så var det inte ovanligt med arbetskraftsinvandring redan på den tiden. Många, såväl svenskar som andra gjorde vad de kunde för att undgå fogden. Tror jag det, med tanke på vad de tjänade. Att gårdsskatten inte betalades av gruvarbetare var kanske inte så konstigt, men det fanns andra lösningar för det. Egentligen. Visst var det mindre reglerat på den tiden och jag tycker nog att det är aningen för reglerat idag, eftersom det blir rätt kontraproduktivt på många vis.
Många länder har betydligt större möjligheter att arbetskraftsinvandra än Sverige. Och har knappast dött av det heller. Väldigt många länder har även ett system som tillåter vård även till papperslösa.
Skälen till det är flera. Ett viktigt argument är att det blir billigare att behandla människor i ett tidigt stadium än då en obehandlad skada eller sjukdom gått över i ett akut eller livshotande stadium. Billigare att laga en spricka i en bropelare än att vänta på att bron faller samman och sedan bygga upp en ny. Samma logik i bägge fallen.
Inget land har hittills kunnat bli av med den här typen av arbetskraft. De kommer att finnas där så länge omvärlden ser ut som den gör. Många kan inte riktigt bara skickas ut heller, med tanke på att de lever under hot om att bli berövade livet om de återvänder hem. Eller för att det här är enda sättet för dem att se till att deras familj inte svälter ihjäl på hemmaplan. Så länge den nöden och hotbilden finns, så kommer de att finnas här. Att tro något annat är bara naivt.
Men de befinner sig egentligen enbart här så länge de klarar av att tjäna nog för att klara sin egen hälsa och äta ett någorlunda lagat mål mat om dagen. De arbetar. Och om de nu arbetar och om landet väl har alla dessa papperslösa som arbetar, så vore det bättre om de arbetade vitt och kunde betala skatt, exempelvis. Och det skulle ju ge dem förmåner som att ingå i socialförsäkrings- och pensionssystemen också. Det skulle jag gärna vilja se hände. Men med nuvarande lagstiftning går det inte. Alltså är fri arbetskraftsinvandring en bra lösning.
Jag är inte ett dugg orolig för att det här landet kommer krascha för att vi inför fri arbetskraftsinvandring. Faktum är att vi kommer att ha så många pensionärer att vi kommer få svårt att försörja dem om vi inte tar in arbetskraft. Sverige behöver växa, helt enkelt. Vi behöver fler arbeten och mer entreprenörskap snarare än färre arbetsföra. Den arbetsföra arbetskraften behöver bli betydligt större i framtiden. Därför är det bra att börja arbeta för det redan nu.
I kombination med låga skatter, bra möjligheter till eget företagande och goda möjligheter att bedriva såväl stora som små verksamheter i landet, så kommer vi att kunna kombinera detta till en fungerande situation där vi kan dra nytta av de som finns här och samtidigt både minska arbetslöshet och ha råd att finansiera de ökande vård- och pensionskostnaderna i landet.
Gällande alla dessa onkologer, kärnfysiker, piloter och allt vad det var, så lovar jag dig att de finns här. De bara får inte arbeta med det de är utbildade för. Det är ett otroligt resursslöseri att låta dem skotta tak. Men det är vad de kan göra samtidigt som de håller sig gömda för att klara sina liv. Om de kan få arbetstillstånd och stöd för att lära sig språk et c, så kan vi dra nytta av deras kunskaper för att lyfta Sverige och öka på innovationskraften i landet.


Och då svarar jag:

Amanda, du svarar inte på några av de mer specifika frågorna jag ställer – och jag anar varför. Det är ju enklare att stapla floskler ovanpå varandra som du gör i ditt ganska långa svar. Tack för att du tog dig tid att svara ändå. Jag har plockat 5 citat, som innehåller dina ståndpunkter - och sågar samtliga.

1)….de lever under hot om att bli berövade livet om de återvänder hem.

Kommentar: Om de lever under såna reella hot har de rätt till asyl. Sverige är kanske det mest generösa landet när det gäller att bevilja asyl av humanitära skäl. Endast 5% av flyktingar är ju rena Genevekonventionsfall. Jag tror du pratar strunt.

2….om de nu arbetar och om landet väl har alla dessa papperslösa som arbetar, så vore det bättre om de arbetade vitt och kunde betala skatt.

Kommentar: Det enda skälet till att anställa illegala är att de jobbar för en mycket billig penning. Att göra deras jobb vitt kostar mer, och då faller fördelen med att anställa illegala. Även här gör du alltså en logisk kullerbytta.

3….fri arbetskraftsinvandring en bra lösning.

Kommentar: Är detta förankrat i FP? Jag tror knappast det, jag trodde det bara var stollarna i MP som var för det. Men det finns visst såna i FP också.

4….vi kommer att ha så många pensionärer att vi kommer få svårt att försörja dem om vi inte tar in arbetskraft.

Kommentar: Detta är en myt som jag trodde såna som du slutat upprepa. I oktober 2009 presenterade Jan Ekberg (professor i nationalekonomi vid Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning) sin rapport om Invandringens effekter på den offentliga sektorn och sammanfattar:

-Det finns inga starka offentligt finansiella argument för invandring. Argument finns för invandring av specialister och det finns skyddsargument för flyktinginvandring. Men effekterna av invandring som ett medel för att underlätta för välfärdssystemet att försörja en åldrande befolkning är små.

Borgkommissionen har nyligen presenterat sin rapport. Söker man efter ”invandring” i den förekommer ordet EN gång:

Önskan om ökad arbetskraftsinvandring som lösning på problemet har visat sig vara just önsketänkande.

Så att vi behöver invandring för att rädda välfärden är rent ut sagt struntprat.

5….alla dessa onkologer, kärnfysiker, piloter och allt vad det var, så lovar jag dig att de finns här.

Kommentar: Jag saxar ur Sydsvenskan 27 juli som refererar en undersökning av förhållandena:

Om någon utländsk läkare mot förmodan kör taxi i Sverige i dag handlar det sannolikt om någon som ännu inte fått sin legitimation prövad eller på något sätt visat sig olämplig att utöva läkaryrket. Diskriminering handlar det inte om. Snarare är det som konstateras i Dagens Nyheter, en vandringsmyt av samma slag som råttan i pizzan.

Jag upprepar…. ”som råttan i pizzan”

Amanda, du pratar strunt. Såna som du ska absolut inte sitta i Riksdagen. För antingen känner du inte till fakta, eller så ljuger du. Jag är inte helt säker på vilket som är värst för att komma från en Riksdagsaspirant.
fredag 13 augusti 2010

Vart tog escort-Anna vägen?

Här är kvinnan som ska skapa ordning och reda efter Littorin, skriver Aftonbladet när man presenterar Hillevi Engström (M) som tar över som minister för jobben.

AB berättar vidare att Hillevi tar över efter Sven Otto Littorin "som avgick efter att Aftonbladet konfronterat honom med uppgifter om sexköp i somras".

Ja, hur var det med det där sexköpet? Det blev väldigt tyst, väldigt snabbt. Det borde ju finnas massor med avslöjanden om alla kända personer som den där Anna haft sex med.

Och var håller t ex Lena Mellin hus nuförtiden? Hon var ju helt säker på att Anna fanns, och att Anna visste vad hon pratade om.

När jag klickar på Lena Mellin på Aftonbladets kolumnistsida får jag följande mystiska text:

Tekniskt fel! Tyvärr kan inte innehållet visas just nu.

Allvarligt alltså.....är det en slump, eller är det någon som försöker "skapa ordning och reda" efter Lena Mellin?


AB1, DN, SvD ,

torsdag 12 augusti 2010

Mullaälskande Moderatriksdagsman?

När regimen i Iran nyligen anordnade en stor pr-konferens var den moderata riksdagsledamoten Reza Khelili Dylami på plats, skriver Sydsvenskan.

Det är andra året som regimen anordnar den storslagna konferensen som går under namnet the Grand Conference of Iranians Living Abroad (Den stora konferensen med utlandsboende iranier). Under några dagar får de över tusen gästerna lyssna på olika seminarier och bl a höra president Mahmoud Ahmadinejad tala. Enligt organisatörerna är tanken med evenemangen att tvätta bort något av landets pariastämpel och att dra till sig nya investeringar.

Planet-Iran berättar att iranska ambassader i Västeuropa och Nordamerika under flera månader har försökt förmå ex-iranier att delta i propagandamötet vars huvudsyfte tydligen är demoralisera befolkningen i Iran genom att visa att regimen har ett brett stöd utomlands.

Det var när han besökte sina hemtrakter i norra Iran som Dylami säger sig ha fått en inbjudan att delta i ett seminarium som anordnades i anslutning till den stora pr-konferensen. Men med Dylamis goda kontakter med den svenska ambassaden framstår det påståendet som mindre sannolikt. Undrar om han verkligen betalade allt själv? Alla andra verkar ha fått resa och uppehälle betalt av mullorna i Iran.

Hur ser du på regimen i Iran, frågar Sydsvenskan den moderate riksdagsmannen Dylami?

– Iran är ett land som har det svårt inrikes- och utrikespolitiskt. Regeringen har också svårt att få folkets förtroende. På grund av grupperingar utanför landet och inne i landet har regeringen stora problem. Det iranska folket har därför svårt att kunna utnyttja sina rättigheter.

Snacka om förskönande omskrivning av en rutten islamofascistiskt stat.

Reza Khelili Dylami, har av den iranska oppositionen i Sverige (Ardavan Khoshnood, ordförande i Föreningen för Demokrati i Iran) beskyllts för att vara en del av den islamiska regimens lobby i Sverige. Oppositionen i Sverige kunde tidigare i år avslöja Dylamis samröre med den islamiska regimen och peka ut Dylami som regimens högtalare i Sverige. Den islamiska regimens fd. ambassadör i Sverige, Ghashghavi, höll t ex ett tal när Dylami öppnade Iransk-skandinaviska handelskammaren som han själv grundade med målet att, som Khoshnood uttrycker det, ge mer pengar till mullorna i Iran.

Dylami ska ha publicerat en artikel på Newsmill där han enligt Ardavan Khoshnooda ska ha skrivit ”Vi måste agera nu för att stödja de reformvänliga krafterna i Iran " och därmed stödjer Khatami, Mousavi, Rafsanjani med fler - personer som allesammans har det iranska folkets blod på sina händer.

Vad som faktiskt stod i Newsmill-artikeln kan vi inte kontrollera, för den har tydligen Dylami plockat bort.

Allvarligt alltså..... är det verkligen lämpligt för moderaterna, eller något parti för den delen, att ha en man som Dylami på valbar plats till Riksdagen? Svaret är ju givet.

- Nej!


DN


Sjukvård till illegala? Omöjligt. Naivt. Korkat.

Uppdatering 15.15 2010-08-12

Detta kommer att bli en vanlig situation:

En kurdisk flykting har sytt ihop sin mun med fyra stygn för att protestera mot att han inte får asyl i Finland, skriver Pohjolan Sanomat. 32-åriga Arkan Mohamed bor på flyktingmottagningen i Kemi och lider av obotlig leukemi. Han kom till Finland för ett och ett halvt år sedan av politiska orsaker samt för att få vård. I april fick han avslag på sin asylansökan. Muhamed säger till Pohjolan Sanomat att han inte har råd att betala för sjukhusvården här utan uppehållstillstånd.

– En nödvändig operation skulle kosta 50 000 euro, säger Mohamed.

Ska vi (eller Finland) behöva acceptera utpressning av det slaget?

Uppdatering 10.55 2010-08-14

Sjukdomsinvandring pågår redan i Sverige. Merit Wager beskriver en man som behövde en levertransplantation. Han sökte först "asyl" i England, och fick nej eftersom sjukdom inte är asylskäl. Han kom då till Sverige istället. Det blev förstås PUT, en levertransplantation som kostade två miljoner kronor och eftervård som kostar ungefär en halv miljon kronor per år samt resa hit för den familj han senare minns att han har.

Allvarligt alltså.......

Ursprungligt inlägg:

Sjukvård till illegala invandrare är åter på tapeten. Jag skrev om det igår.

I ett rättssamhälle ska lagar gälla lika för alla och effekterna vara förutsägbara för de som lagen omfattar. Hur skapar man en rättvis lag för vård av personer som inte finns i systemet?

1)Vilken sjukvård ska ingå?

All läkemedelsbehandling utan begränsningar? Vem avgör begränsningarna?

Höftledsplastik?

Starroperation?

Transplantationskirurgi?

Benmärgstransplantation samt fortsatt läkemedelsbehandling vid t ex leukemi?

Bypasskirurgi?

2)Ska tandvård ingå?

3)Ska en maxkostnad för vård eller max antal månaders vård gälla?

4)Hur länge ska man ha levt i Sverige för att kvalificera sig?

5)Vilken dokumentation/vilka bevis ska krävas när man hävdar att man vistats i Sverige?

6)Hos vilken myndighet överklagar man nekad vård? Betalar staten juridiskt biträde?

6)Hur ska journalanteckningar förvaras/uppdateras när det inte finns personnummer? Utan personnummer riskerar patienterna att viktig info tappas bort eller blandas ihop.

7)Hur förhindrar man att systemet utnyttjas? Vi har nyligen sett att systemet med personliga assistenter missbrukats på ett närmast skandalöst sätt?

Rent mänskligt ser jag potentiella totalhaverier med ett sånt system. Tänk er när en illegal invandrare under ett par år fått behandling i Sverige sen utvisas? Kanske personen inte har råd med behandlingen hemma, som situationen med t ex en libanesisk flicka i Örebro. Då kommer just denna situation att åberopas som grund för PUT – och vi har raskt två parallella system för invandring: det vanliga via Migrationsverket och det "illegala" via vårdapparaten.

Och vad hindrar att det uppstår big business som följd av en ”illegal-lag”? Att sjuka skeppas till Sverige för behandling i det "illegalna" systemet. Vi har redan idag flyktingsmugglare som tar 100.000 - 150.000 för enkel resa. Vi har redan bolag som sätts upp bara för att utnyttja systemet med personliga assistenter.

Steget är ju inte långt till att driftiga människor "säljer" svensk sjukvård utomlands. För några hundra tusen ordnar de transport till Sverige, ser till att personen blir "papperslös" och vips är det dags för behandling av tumören, höften, den kroniska sjukdomen eller vad det nu må vara. Och vissa kanske är så sjuka så de "måste" ha PUT, och med rätt mediala kontakter får de sen hit hela släkten.

Och nu vill Folkpartiet mfl öppna plånboken ännu mer. Tänk då på att det finns mycket folk med mycket ovanliga sjukdomar - som har mycket hög behandlingskostnad:

Den monoklonala antikroppen Soliris (eculizumab) behandlar en ovanlig sjukdom, PNH, där immunförsvaret förstör röda blodkroppar. En genomsnittlig behandling kostar 409 500 dollar per år. Elaprase (idursulfas) kostar i snitt 375 000 dollar per år. Elrapas ges till patienter med Hunters sjukdom som beror på brist av olika enzymer. Ytterligare två läkemedel kostar över 350 000 dollar per år. Naglazyme (galsulfas) mot en metabol sjukdom och Cinryze (c1-esterashämmare) mot enzymbristsjukdomen HAE.

Allvarligt alltså.....Sjukvård till illegala invandrare? Omöjligt. Naivt. Korkat. Ett helpopulistiskt förslag från orealistiska snällister.


DN,

onsdag 11 augusti 2010

Rydberg gör det igen

Sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg har gjort det igen. Hon kommer med ett nytt idiotutspel. I DN skriver hon och en annan FP-pellejöns – Christoffer Fagerberg – att de illegala invandrarna borde ha rätt till sjukvård på samhällets bekostnad.

För ganska exakt ett år sen yttrade sig Rydberg i ett annat ämne. Då ville hon att barn skulle slippa "omskäras av klåpare". Hon tyckte att landstingets proffs skulle omskära de stackars barnen, och gnällde samtidigt på de barnläkare som motsätter sig ALL omskärelse. Att man borde sluta med barbarisk snoppstympning hade tydligen inte slagit Rybergskan. Jag och många andra skrev om det då.

Rydberg måste ju vara en belastning för Folkpartiet - jag menar vilka människor kan lockas att rösta på FP när en företrädare presenterar såna fullkomligt idiotiska förslag som hon.

Jag har svårt för folk som tolkar in allt möjligt i de mänskliga rättigheterna. Nu senast blev det ju tjafs om att rent vatten skulle ses som en mänsklig rättighet. Förstår inte folk som Rydberg att en rättighet förutsätter att någon annan har en skyldighet att leverera rättigheten dvs att t ex skydda yttrandefriheten, att straffa brottslingar etc.

Varför skulle Sverige ha en skyldighet att bekosta sjukvård för någon som inte ska vara i landet överhuvudtaget? Problemet uppstår när man på ett försåtligt sätt förskönar en företeelse genom att införa begrepp som ”papperslösa” och därmed distanserar sig från grundproblemet:

Folk som vistas i landet utan tillstånd bryter – om inte mot lagens bokstav – så i alla fall mot lagens anda. De är ILLEGALA invandrare punkt slut. Sen kan man diskutera om ett land ska ha fri invandring eller ej, men till den dag det inträffar (hemska tanke) gäller att man ska ha tillstånd att bo i Sverige – eller så lämnar man landet. Och de som inte lämnar landet vistas här utan tillstånd dvs ILLEGALT. Då ska man fan inte ha av stat och kommun betald sjukvård. ALDRIG!

Den mänskliga rättighet folk som Rydberg åberopar är väl Artikel 25 som säger:

Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

Men tolkar man den lite generöst à la Rydberg kan hela världen ha rätt till svensk social service, bara de tar sig hit. Man tar sig för pannan………

Tänk er, i linje med Rydbergs resonemang, följande utveckling:

De ”frihetslösa” börjar ställa krav. De ” frihetslösa” är alltså såna som saknar den frihet som de flesta svenskar har dvs de sitter i fängelse (det låter ju mycket trevligare att kalla sig frihetslös än dömd och intagen brottsling).

De "frihetslösa" skulle kunna åberopa Artikel 3 (Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet) och Artikel 4 (Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna) och mena att de borde få knalla omkring ute i samhället istället för att sitta inlåsta och utföra tråkiga jobb för slavlönen 10 kr timmen. Det råder nämligen arbetsplikt för de ”frihetslösa” i fängelserna.

Det är lika rimligt ur ett mänskliga rättigheterperspektiv att kåkfarna ska slippa murar och slavarbete som för de illegala invandrarna att få sjukvård! Det är alltså en fullständigt orimlig tanke.

Allvarligt alltså…. Birgitta Rydberg är varken papperslös eller frihetslös, men nåt hon borde vara är arbetslös. Stryk hennes namn om du nu måste rösta på FP.