onsdag 24 juni 2009

Nalin Pekgul borde avslöja svikarna

Nu misstror Nalin Pekgul den muslimska sjukvårdspersonalen igen. Förra året var hon ute och cyklade kring mödomshinneplastikoperationerna. Nu handlar det om hederskulturen.

Diskussionen handlar om döttrarna till föräldrar från hederskulturområden och om vems ansvaret är att ändra och påverka förhållandena. Som vanligt vill en sosse som Nalin sprida ut ansvaret så att utspädningseffekten blir så stor som möjligt dvs, ingen har ansvar. Hon säger:

-För att komma åt förtrycket måste skola, socialtjänst, psykvård och primärvård samarbeta i det förebyggande arbetet och i det direkta krisstödet. Insatserna måste göras på tre plan............

Vi ska alltså inte i kampanjer direkt till berörda grupper meddela: Detta är fullständigt oacceptabelt i Sverige och passar inte galoscherna kan ni bosätta er i ett land där hedersfascismen är accepterad. Var så god och välj.

Nej, vi ska istället ha de vanliga "insatserna" - vilka hittills verkar ha hjälpt föga.

Syster Nalin verkar ogilla Vårdval Stockholm för detta nytänk verkar även försämra för de stackars förtryckta flickorna. Nalin säger att snart:

.......kan pappa och mamma dessutom skicka henne till en vårdcentral som vänder sig speciellt till deras egen etnisk/religiösa grupp. Då kan de känna sig trygga i förvissningen om att läkaren helhjärtat sluter upp bakom föräldrarna och ännu en dörr stängs.

Jag upprepar därför min tidigare kritik mot Syster Nalins resonemang:

Om det nu är så att Nalin Pekgul sitter inne med information om att viss muslimsk sjukvårdspersonal är såna svikare av patienternas integritet borde hon starta en debatt om dessa svekfulla läkares/syrrors moral – så kan vi dra in deras legitimationer på en gång.

Det är den debatten vi isåfall ska föra kring denna aspekt på hedersproblematiken, inte huruvida Vårdval Stockholm är bra eller inte.

1 kommentar:

Rolf Hansson sa...

"Vi ska alltså inte i kampanjer direkt till berörda grupper meddela: Detta är fullständigt oacceptabelt i Sverige och passar inte galoscherna kan ni bosätta er i ett land där hedersfascismen är accepterad. Var så god och välj."

Klockrent!!! Det enda rätta vore givetvis att mycket tydligt markera att det svenska samhället inte accepterar vare sig muslimsk fanatism eller hedersförtryck, och att ge individer med dessa värderingar kännbara konsekvenser om de agerar utifrån sitt medeltidstänkande! Men i pk-Sverige är detta förstås omöjligt.