lördag 17 oktober 2009

Flyg till Irak populärt

Dagen skriver om en manifestation som hålls mot avvisningar till Irak. Det får mig att tänka på vad Merit Wager skrivit om de flyglinjer som vuxit upp som svampar ur jorden – just till Irak.

I september skrev hon:

Ytterligare en direktflyglinje startar om en månad (12 september) från Sverige till Irak; Basra denna gång, förutom de många direktlinjer till Bagdad, Erbil och Suleymania som redan finns från Sverige.

Det ter sig synnerligen märkligt att det är så många av dem som sökt och fått skydd i Sverige som nu utan problem fyller massor av plan och reser tillbaka. Trots att de i sina asylberättelser har sagt att de absolut inte kan återvända till sitt hemland Irak för att de då omedelbart riskerar att fängslas, troligen torteras och möjligen också, i många fall, dödas direkt vid ankomsten. Och att de därför måste beviljas uppehållstillstånd och försörjning i Sverige. Är det bara jag som undrar om jag lever i en HC Andersen-värld när jag formulerar några ”Kejsaren är naken”-frågor (ur Kejsarens nya kläder):

•Vem/vilka kan påstå att alla som sökt och fått asyl här verkligen hade skyddsbehov när åtta, nio flyglinjer i veckan bara från Sverige går i skytteltrafik till Irak och tillbaka hit igen?
•Vem/vilka bekostar resorna?
•Vem/vilka har blivit lurade?

Jag har skrivit om detta tidigare, rakt och öppet och precis som det är. Fakta om antalet flyglinjer, länkar till flygbolag och resebyråer som säljer resorna. Men ”gammelmedierna” är inte intresserade av ta upp detta. Det passar inte in i den bild de målat upp och bestämt sig för ska gälla oavsett vad som händer runt omkring . Mediernas bild, generellt, är att skriva så att det framstår som att alla – alla! – som kommer hit bland annat just från Irak alltid måste få uppehållstillstånd. Att ta bladet från munnen och peka på den nakne kejsaren vill man inte göra i åsikts-, yttrande- och meddelarfrihetens Sverige. Man idkar i stället självcensur, det verkar passa den svenska folksjälen (om det finns en sådan) bättre.

Förnekelse av fakta och att låtsas om ingenting är fegt, fel och en sorts medlöperi. Jag deltar inte i det spelet. Det är fel mot både svenska folket och mot dem som har asylskäl och som blir misstrodda eftersom så många lurar sig in i landet utan handlingar eller på falska papper, utan fastställd identitet, utan klarlagd nationalitet och ofta med inlärda asylhistorier. Att under sådana omständigheter kunna skilja på vilka som talar sanning och vilka som blåljuger, det är en svår nöt att knäcka. Men man vinner ändå ingenting i längden på att förtiga fakta och att inte redovisa alla sidor av saken.


Tänk på det Dagen!

fredag 16 oktober 2009

Ekbergs rapport kan öppna för debatt

I gårdagens DN skrev Jan Ekberg om sin rapport över finansiella argument för invandring. I dagens SvD kommenteras rapporten liksom i Sydsvenskan. Ofta nämns UNDPs rapport, men inget verkar ha läst mer än omslaget. Med syfte att dämpa effekterna av rapporten från Ekberg skriver DN idag i sin ledare Dyra gränser:


"Slutsatsen av Ekbergs studie är att integrationspolitiken – inte invandringen i sig – avgör. Att motverka diskriminering och få upp sysselsättningen bland invandrare måste därför vara politikens huvudinriktning."

Slutsatsen är delvis korrekt, men man glömmer det (bekymmersamma) faktumet att integrationen på arbetsmarknaden förutsätter att den som invandrar har något att erbjuda marknaden: det är ju nämligen stor skillnad på hur en analfabet från t ex Somalia kan integreras jämfört med en mjukvaruprogrammerare från t ex Indien. Många kommer säkert att känna olust inför att värdesätta människor på det viset, men det är ett faktum vi måste ta hänsyn till i debatten om invandrares ”lönsamhet”. Att två människor har samma människovärde innebär inte nödvändigtvis att de är lika attraktiva på arbetsmarknaden, och tyvärr är förmågan att bidra på arbetsmarknaden en faktor som helt glömts bort i debatten om invandringen.

Många är ju de skrämmande exempel på hur grupper av invandrare inte haft något som helst jobb sedan ankomsten till Sverige. Arbetslösheten bland de irakier som varit i Sverige i tio år är skyhög – 73% av kvinnorna och 60% av männen födda i Irak saknar sysselsättning enligt SCB. Det kan inte bara bero på att arbetsgivarna är ”rasister” – det kan också bero på att man har ”fel” utbildning. Men det kan vara på grund av ett systemfel. Ett radio-reportage beskrev förra året att irakiska kvinnor inte får/kan/ska ta t ex städjobb då det går emot traditionen och männens vilja samt att det är känsligt för familjens rykte gentemot andra att städa andras hem. Så gör man bara inte. På frågan varför arbetslösheten är så hög förklarar en kvinna helt frankt: merparten av kvinnorna resonerar att de får ju allt betalt redan av sociala, varför ska man då jobba…

DN griper tag i ett annat halmstrå och skriver om FN:s utvecklingsprogram, UNDP, som

”…i en nyligen publicerad sammanställning av forskningen visat att invandring gynnar både immigranterna och värdlandet. Det är egentligen inte särskilt konstigt.”

Men stämmer verkligen den slutsatsen? Rapporten är en sammanställning av många olika artiklar i ämnet - men långt ifrån all modern forskning (se även nedan). Och långt ifrån alla artiklar rör migrationen från u-land till i-land. Listan över underlaget till FN-rapporten är lång. Att vissa generaliseringar säkert är politiskt motiverade känns rimligt att tro, eftersom rapporten kommer från ett FN organ. I rapporten skriver man bl a:


"While research has found that migration can, in certain circumstances, have negative effects on locally born workers with comparable skills, the body of evidence suggests that these effects are generally small and may, in some contexts, be entirely absent."

Sånt är väl skrivet för att tillfredsställa uppdragsgivarens uttalade önsketänkande, för i ett av de mer relevanta bidragen som dokumentet bygger på - The Political Economy of Immigration Policy av Giovanni Facchini och Anna Maria Mayda – konstateras följande som går stick i stäv med den officiella slutsatsen:

.........an inflow of unskilled migrants (relative to natives) will make all natives worse off, by causing a given level of redistribution to become more costly. …………. If, on the other hand, an inflow of skilled migrants takes place, all the above effects are reversed. All natives will gain with migration through the welfare-state channel.

Slutsatsen är alltså: inflytt av (relativt sett) okvalificerad arbetskraft innebär förlust för alla i landet - utom inflyttarna. Inflytt av kvalificerad arbetskraft är däremot lönsamt för alla. Denna slutsats har flera andra rapporter dragit när de studerat invandring till i-länder bl a Professor Robert Rowthorn vid universitetet i Cambridge som ifjol publicerade en sammanfattning av ett stort antal undersökningar avseende den hittillsvarande invandringen till länder i Europa och Amerika. Att som UNDP, försöka applicera effekterna av migration från fattigt u-land till mindre fattigt u-land, som mycket av UNDP-rapporten handlar om, har inget med vår verklighet att göra.

Det finns dock en del intressant att hämta i UNDP-rapporten, där man t ex skriver följande:

Destination countries should decide on the desired numbers of entrants through political processes that permit public discussion and the balancing of different interests. Transparent mechanisms to determine the number of entrants should be based on employer demand, with quotas according to economic conditions.

T ex Sverige borde alltså i öppen debatt bestämma hur många invandrare vi kan ta emot utifrån våra rådande förhållanden. Och mitt svar på det är NOLL. Sverige har under allt för många år blandat ihop flyktinginvandring, ömmande-skäl-invandring, anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring och officiellt har det sagts att all invandring är bra, medan de som lidit av ökad kriminalitet, arbetslöshet och alienation mm som följd av invandringen har undrat hur det kan stämma. Vi skulle behöva en 10-årsperiod av noll nettoinvandring för att sätta de hittills invandrade i arbete. Och som rapporten förespråkar: Vi ”borde ha en öppen debatt om detta” – utan att glåporden ”rasist” och ”främlingsfientlig” lyfts fram från ”antirasisterna”.


DN skriver sen att ”…..människor söker sig till de platser där de kan göra störst nytta har genom hela historien varit en motor för utveckling.”


Tyvärr tror jag att allt för många har valt Sverige för att det är lätt att få asyl och att det är när man väl fått sitt PUT är ganska lätt att få sig och sin familj försörjd – utan allvarligt menade krav på att man kan försörja sig själv. Den integrationsmodellen har varit destruktiv för flertalet i Sverige, och måste få ett stopp.

söndag 11 oktober 2009

Gärna slöjförbud, men först en rejäl lag mot omskärelse

Några centerpartister har föreslagit burka-förbud. Rent principiellt kan jag hålla med, men hur skriver man en sån lag? Sakine Madon, skriver klokt i Expressen. Hon menar så här:

-Detta tjafs om vuxna kvinnors klädsel i all ära, men det finns en grupp som med säkerhet inte gör tjusiga självständiga val. Varför pratar så få om barn som täcks från topp till tå? Förbud mot hindrande klädsel borde för länge sedan ha införts i grundskolor. Inklusive friskolor.
Barn går i skolan för att utvecklas och lära sig saker, inte för att lindas in i tyg som hindrar deras rörelsefrihet eller för att representera föräldrarnas religiösa identitet.

Hon har helt rätt.

Men en fråga som borde nästan vara viktigare ändå, är ett totalt förbud av rituell omskärelse på pojkar. Läs mer här och här .

Att införa förbud av vissa kläder men låta könsstympning av pojkar bestå känns som en logisk kullerbytta.

När lagen om omskärelse av pojkar antogs 2001, uttalade Riksdagen en förhoppning att ”debatten hålls livlig ... så att en attitydförändring sker hos berörda grupper. Och att omskärelse på sikt försvinner”.

Att argumentera för omskärelse med påståenden om att folk ändå kommer att omskära sina pojkar är att resignera för utvecklingen. Då kan man lika gärna avveckla sexköpslagen och öppna bordeller som sköts av kommuner och landsting samt börja sälja knark i särskilda små kommunala caféer. För ”folk kommer att göra det ändå. Många kommer att resa till sina hemländer och få det gjort där...", som Abd al haqq Kielan, imam och ordförande i Svensk-islamisk samling säger.

tisdag 6 oktober 2009

Mikael Wendts dubbeltänk

Folkpartisten och Fyra-bugg-och-en Coca-cola-kompositören Mikael Wendt bloggade den 6 oktober 2009

Och skriver så här:

Bara Sverigedemokraterna har fel
Det alla vet och SD yrar om har nu bekräftats i en ny rapport. Alla är vinnare vid invandring...
Låt dig inte luras av någon som i brist på kunskap hittar på en egen "verklighet" som de sedan sprider för att komma åt makten i samhället....
Du VET bättre än SD och de som är tveksamma kan ju läsa rapporten i sin helhet - tydligare kan det inte vara. Alla är vinnare på invandringen...Tänk sen på vad han faktiskt skriver.......smaka på den här:

”Det alla vet och SD yrar om har nu bekräftats..”

Och den här:

” Låt dig inte luras av någon som i brist på kunskap hittar på en egen "verklighet" ….”

Och till slut den här:

”Alla är vinnare på invandringen”

Jag fick med ens minnen av George Orwells bok 1984 - om staten där ett begrepp kallat ”dubbeltänk” var sanktionerat. Dubbeltänk innebär att kunna hålla två motsägande trossatser i huvudet samtidigt och att dessutom acceptera båda som sanna, att kunna ljuga medvetet och ändå vara fullständigt övertygad om att man talar sanning.

Andra etablerade begrepp i 1984-samhället är:

”Krig är fred.”
”Frihet är slaveri.”
”Okunnighet är styrka.”


Mikael Wendt pratar om rapporten som recenserats i Aftonbladet (som jag skrivit om här) och uppges visa att invandring är lönsam i alla lägen och att då t ex SD har fel. Wendt får mothugg från en massa ”okunniga”. Men Wendt svarar inte på frågor utan kommer med folkpartifloskler och undanmanövrer. Wendt verkar inte ha läst rapporten - "den kommer från FN och är därmed sann". Och när man inte kan argumentera börjar undanmanövrerna. Och bäst undanmanöver är att börja prata om människosyn…..eller att kalla nån för rasist……eller antisemit. Då har man förlorat debatten helt. Okunnighet är styrka.

Se själva.
http://ping.bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortalPing/ping/67166/5576108

måndag 5 oktober 2009

Nya osanningar från FN

Så har då FN producerat ännu ett lite lögnaktigt dokument: Human Development Report 2009 Overcoming barriers: Human mobility and development. Det recenseras i Aftonbladet av Wolfgang Hansson och köps förstås med hull och hår. Är det ingen som förstår att läsa rapporter och granska lite kritiskt?

Hur som helst, nu ska storebror FN visa att migration är lönsamt - för ALLA.

-Åhfan, tänkte jag. Ska bli intressant att se vad man stöder det på. Och hur förklarar man bort House of Lords rapporten som visade att migrationen till the UK inte varit lönsam?

Jag kollar igenom underlaget och skippar alla artiklar som handlar om migration tvärs över Kina, tvärs över Afrika eller från landsbygden till städerna i Sydamerika eller Turkiet. Hittar så en italiensk artikel och börjar läsa.

The Political Economy of Immigration Policy by Giovanni Facchini and Anna Maria Mayda

.........In this model, an inflow of unskilled migrants (relative to natives) will make all natives worse off, by causing a given level of redistribution to become more costly. More specifically, if the welfare state adjusts through a change in the taxation level, in order to maintain the same level of per capita benefits (tax adjustment model), higher income individuals will be more negatively affected, as they are on the “contributing” end of the system. On the other hand, if the adjustment takes place through changes in the size of per capita benefits, in order to keep the same level of taxation (benefit adjustment model), lower income individuals will be the ones more adversely affected by immigration, as they are on the “receiving” end of the system. If, on the other hand, an inflow of skilled migrants takes place, all the above effects are reversed. All natives will gain with migration through the welfare-state channel.

Slutsatsen är alltså: inflytt av (relativt sett) okvalificerad arbetskraft innebär förlust för alla utom inflyttarna. Inflytt av kvalificerad arbetskraft är lönsamt för alla. Ganska precis det som House of Lords rapporten kom fram till.

Även om man finner att BNP totalt kan stiga innebär det en förlust om man mäter BNP per capita. De enda som har glädje av BNP totalt är politikerna som kan leka med fler skattekronor, för individen blir det bara mindre i plånboken.

Men det visste vi ju redan. ALL migration är alltså INTE lönsam, vilket man försöker slå i oss. Varför ska dom försöka tuta i oss sån skit. Allvarligt alltså....hur dumma tror dom vi är - dvs vi som inte är journalister.

Och hur var det med House of Lords rapporten? Tja den fanns inte med i listan över underlaget. Man har alltså anammat policyn; allt som inte talar för stänger vi ute.

Subventionerad manlig könsstympning

I ledarbloggen i Västmanlands Läns Tidning skriver Richard Appelbom om Landstingets beslut att erbjuda omskärelse utan medicinsk anledning. ”Beslutet att erbjuda ingreppet är klokt.”, skriver han Varför skulle det vara klokt? När Riksdagen år 2001 antog den nya lagen om omskärelse slog man fast förhoppningen att ”en attitydförändring sker hos berörda grupper, och att omskärelse på sikt försvinner”.

Det är enligt lag förbjudet att slå ett barn. Det är t o m förbjudet att ge ett barn en dask på stjärten. Varför kan man undra? Jo, att slå ett barn kränker barnets integritet säger lagens förarbeten: Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Den som inte förstår att avlägsnandet av förhuden är ett ingrepp i pojken framtida sexuella funktion och en kränkande handling har en hel del svårigheter att förklara sin ståndpunkt.

Richard Appelbom skriver vidare: ”Det handlar om en stor och växande minoritet.” Och? Är det meningen att antalet fall av omskärelse ska öka? I strid med Riksdagens uttalade avsikter? Så dumheter bedöms bara utifrån en minoritets storlek? Vill Appelbom kanske börja omskära fler grupper än de som hittills gjort det? Ska vi kanske införa månggifte också?

Slutligen säger Appelbom: ”Jämförelsen med kvinnlig omskärelse håller inte.” Jaså? Och varför inte då? Kvinnlig omskärelse är ett ungefär lika brett begrepp som ”liberal”. På ena stället betyder det en sak, på ett annat ställe omfattar begreppet helt andra saker. Enligt WHO finns det fyra olika typer av könsstympning.

Den mildaste formen - så kallad prickning av klitoris - innebär faktiskt ett MINDRE ingrepp än manlig omskärelse, men är ändå förbjudet i Sverige. De fall där blygdläppar skärs bort och klitoris lämnas intakt är inget värre ingrepp än manlig omskärelse. Jag håller med om att de i särklass värsta formerna av kvinnlig könsstympning är värre än manlig könsstympning, men då kan man argumentera att de som enbart råkar ut för prickning kommer lindrigare undan än pojkarna. Slutresultatet blir väl kanske oavgjort.

Omskärelse kan enbart betraktas som ett kosmetiskt ingrepp. Det finns inga medicinska fördelar för ett barn. Det borde därmed vara förbjudet på barn. Det orsakar smärta (när narkosen är över). Det kränker barnets integritet. Den artonåring som vill visa sin trosövertygelse skulle kunna bli omskuren av egen vilja. Och då till självkostnadspris.