måndag 10 maj 2010

Big business med irakiska fusk-assistenter

Nyligen har två allvarliga fall av bedrägeri mot Försäkringskassan behandlats i domstol. Båda gäller bluffar med ersättningar för personlig assistent – och båda gäller personer som varit i Sverige ganska kort tid. För en detaljerad och otrevlig läsning gå till Politiskt Inkorrekt.

Samir Husein Ali Ehsan, 33-år och medborgare i Irak, dömdes för grovt bedrägeri och grovt bidragsbrott till fängelse 3 år. Yrkandet om utvisning ogillades. Varför? Åklagaren hänvisade till det stycke i Utlänningslagen där det står att ”en utlänning får utvisas ur Sverige, om han eller hon döms för ett brott som kan leda till fängelse... om brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det har inneburit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att han eller hon inte bör få stanna kvar”. Men domstolen tycker tydligen att fusk med uppehållstillstånd och bedrägeri mot Försäkringskassan inte är så allvarligt. Stämmer det verkligen med svenskens rättsmedvetande?

Dourmouch Iachar Mestan, 54 år och medborgare i Irak, har sedan 2004 fått ut 7,8 miljoner kronor i bidrag. Av dem har 3,5 miljoner gått till att betala löner till barnen som har byggt upp smärre förmögenheter. Resten av pengarna har mannen investerat och polisen har säkrat tillgångar i svenska banker på 2,3 miljoner kronor. 1,3 miljoner har han skickat utomlands till två olika länder. Han tar sig fram med två exklusiva bilar.

Hovrätten bedömde Mestans brott som mindre allvarligt än vad tingsrätten gjort och sänkte straffet från fyra till tre års fängelse. Mannen ska även betala drygt 6,5 miljoner kronor i skadestånd till Försäkringskassan.

För att klara av bluffen skilde sig Mestan från sin fru. Han har därmed satt sig själv i en position där han har väldigt liten anknytning till Sverige och borde förstås utvisas. Vad tror man en man som Mestan kommer att leva av i Sverige efter att han släpps från fängelset? Det blir direkt till Försäkringskassan igen. Förtidspension kanske? Jag frågar mig igen: varför ingen utvisning?

Nu visar det sig att ett ytterligare fall är på gång:

Ali Radhi Raheema Al-mozani, 33 år och medborgare i Irak, och är häktad på sannolika skäl för grovt bidragsbrott. Al-mozani har låtsats vara cp-skadad och på så sätt sedan augusti 2007 lurat till sig närmare fem miljoner kronor av Försäkringskassan.

Det verkar finnas ett systematiskt fusk: man ordnar en lämplig familjemedlem som behöver ett antal personliga assitsenter, man ordnar till familjesituationen så att reglerna efterlevs och sedan cashar man in - en till två miljoner per år.

Har vi verkligen inte viktigare saker att lägga pengar på? Finns det inte andra som VERKLIGEN behöver sina personliga assitenter, och som kanske inte får tillräckligt med hjälp? Och varför utvisas man inte för den här typen av allvarliga fusk? Ingen är svensk medborgare, ingen har särskilt stark anknytning till Sverige och man har visat synnerligen dålig vilja att anstränga sig för att göra rätt för sig.

Att Försäkringskassan har en del att fundera på är ju uppenbart.

1 kommentar:

Den gode muslimen sa...

Mähh!! Det fattaru väl, en kulturberikare tillika pensionsräddare kan ju inte ha fel!!! Muna Salim...Förlåt Mona Sahlin har ju sagt att vi svenskar är så tråkiga. Ta nu och lyssna på henne, och be gärna din fru ha slöja med.