måndag 10 maj 2010

Alternativ åtgärd med garanterat resultat

DN debatt får vi veta att:
Nu inleder Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister (KD) och Christer G Wennerholm, ordförande i Nationella hivrådet, den första stora nationella informationsinsatsen sedan 2003. Det är ett första steg och målet är att man 2016 ska ha halverat spridningen av hiv i Sverige.

Metoden man ska använda är att ”ändra attityden hos de unga” dvs få folk som tidigare inte använt kondom att nu börja göra det.

Det är sånt där snack som reklambyråerna kör med när de ser möjligheten att göra den största kampanjen någonsin.
-Visst, säger den svartklädde projektledaren på byrån, det handlar om mycket pengar. Men det kostar att ändra folks attityder, fortsätter han - samtidigt som han tänker på hur det säger pling pling i byråkassan.

Men alla som varit iblandade i attitydmodifiering vet att det är VÄLDIGT svårt att ändra folks beteende. Attityder kan visserligen ändras, men beteende är ännu svårare att ändra. Och det kostar miljontals kronor att få en mätbar förändring av beteendet.

Jag har ett mycket billigare förslag på hur vi halverar antal nya HIV-fall.

Av alla anmälda hivfall 2009 har, liksom föregående år, över hälften (54 %) smittats före ankomst till Sverige i länder med hög förekomst av hiv. Framförallt afrikanska länder söder om Sahara samt i Thailand.

Styr upp invandringen av de 95% av invandrarna som inte är flyktingar enligt Genevekonventionen och vips har vi halverat antalet nya HIV-fall i Sverige.

Kostnad: lite politisk vilja.

Sen tycker jag att klamydia, herpes och kondylom borde fås att minska i förekomst. Den bästa kampanjen mot könssjukdomar någonsin i Sverige var RFSUs kampanj från 1970 ”Ikväll får 107 svenskar gonorré” som fick ett fantastiskt gensvar. Gonorrésiffrorna började dala och som enda land i världen lyckades Sverige minska smittspridningen. Gör en repris på den. Den fungerade. Varför uppfinna hjulet igen? Den aktuella målgruppen var inte födda när den kördes. Inte heller merparten av projektledare på byråerna som hoppas tjäna storkovan på allehanda "kreativa" idéer.

Sommarens modeplagg blir en T-shirt.

Inga kommentarer: