tisdag 25 maj 2010

En av fyra i (V) vill minska flyktingmottagandet

Marie Demker skriver på DN debatt:

"....Aldrig tidigare har svenskarnas attityder till invandrare varit så accepterande som nu. Även inställningen till flyktingmottagandet är mer positiv i dag än när mätningarna började 1993."

Hon skrev ungefär samma sak ifjol. Man får då för sig att all kritik av invandringen dvs den så kallade "främlingsfientligheten", är som bortblåst och hela Sverige numera omfamnar invandrarna. Men så är det naturligtvis inte. Alla känner till det gamla uttrycket att glaset är halvfullt respektive halvtomt, beroende på om man har en positiv inställning eller inte. Det känns som att Demker är en människa som kan se det positiva i allt möjligt.

Jag skulle hellre sett att hon skrivit så här om resultatet av SOM-undersökningen: Efter 1992 sjönk andelen som motsatte sig flyktingmottagande från 65% till 43% år 2000, för att sedan börja stiga igen (52% år 2004) till att nu vara 46%.

Alla politiskt korrekta bloggare påtalar hur bra allt nu blivit, särskilt som SD i dagarna även visas ha ett dåligt resultat enligt SKOPs senaste undersökning. Men vad många av dessa bloggare inte verkar förstå är att SOM-undersökningen gjordes i höstas - INTE samtidigt med SKOPs studie. Under de månader folk satt och fyllde i SOM-frågeformuläret hade SD sina toppnoteringar på 5% av väljarna. Och hos alla som igår gladde sig åt att SD tappade några procent i SKOP, blir väl besvikelsen total när de idag läser att SD enligt en annan undersökning beräknas få en vågmästarroll med sina 5,5%.

Men oavsett SDs dagsnotering är jag lite tveksam till SOM-undersökningens reliabilitet dvs jag är rädd att det finns okontrollerade tillfälliga fel som grumlar ögonblicksbilden. Titta gärna på en SOM-undersökning och fundera då på hur mycket tid till eftertanke du skulle lägga ned på att fylla i den – 107 frågeuppgifter utspridda på 22 sidor!!

En annan sak som får mig att undra om svaren verkligen är representativa är den bild av verkligheten som man får när man delar upp svaren efter politisk tillhörighet. Marie Demker kon(s)taterar: Bortsett från Sverigedemokraterna är Moderata sympatisörer mest negativa till flyktingmottagande (55% vill minska) och miljöpartister mest positiva dvs endast 23 % vill minska. En planta som Maria Ferm i Grön Ungdom försöker förstås kamma hem poäng på detta. Men hon verkar vara nöjd med att 23% av hennes partikamrater vill minska flyktingmottagandet. Konstigt tycker jag.

För att finna information om andra partisympatisörer måste vi gå till den näst senaste SOM-undersökningen. Det visar sig där att cirka var fjärde vänsterpartist(!!) vill minska flyktingmottagandet (31% år 2007 och 28% år 2008). Jag har inte mycket till övers för Lasse Ohly och Kalle Larsson mfl i (V), men fan vet om jag tror på att drygt 25% av kommunisterna skulle ha samma flyktingpolitiska tankar som SD.

Och hur många av Demker(s) partikamrater som vill minska flyktingmottagandet får vi inte veta än. År 2007 var det 48%, år 2008 var det 43%. Marie Demker är gift med (s)tatsvetaren Ulf Bjereld. Enligt SOM-undersökningen är alltså en av dem FÖR att minska flyktingmottagandet. Är det troligt?

Jag tycker inte att en tillfällig och mycket marginell minskning av attityden till flyktingmottagandet är det intressanta i SOM-studien. Jag tycker det riktigt intressanta är att se på attityderna i de två största partierna. Nästan 2/3 av de röstande representeras av S+M. Utan att tänja allt för mycket på sanningen skulle jag vilja påstå att kanske hälften av folket som står bakom dessa partier vill minska flyktingmottagandet. Vem står upp för dessa personer?

Men som sagt, jag har en del tvivel om SOM-undersökningens reliabilitet. Istället för den tycker jag man skulle genomföra en specifik invandringsenkät, som skulle belysa frågor som:

Är det rätt att Sverige tar emot fler invandrare än något annat land inom EU?

Ska invandrare få försörja sig på bidrag hur länge som helst?

Ska Sverige anpassas till invandrarna eller tvärtom?

Ska man kunna bli medborgare utan att kunna svenska?

Jag är övertygad om att 75% skulle svara nej på dessa frågor.Demkers resultat nämns även i SvD, AB, AB2,


2 kommentarer:

brodeur sa...

Hela undersöknnigen är riggad och meningslös. Trotts detta är det en kvalificerad majoritet som i praktiken stödjer SD politik i denna fråga. Framför allt så blandar man ihop äkta flyktingar (asylskäl) som står för en mycket liten del av PUT med migranter av ekonomiska skäl. Jag är inte emot max ett par tusen flyktingar enligt om året men helt emot godtyckliga uppehålstillstånd och försörjningsstöd till utländska medborgare. Skall jag då tolka frågan och svara att jag vill ha färre flyktingar ?

Blogo sa...

Jag tycker väl ungefär likadant.