onsdag 21 april 2010

Vem vinner - 23-åringen eller af Donner?

Uppdatering 17 maj : Rättegången inleddes idag. Om ett par dagar får vi besked om vad åklagaren tycker att det kan få kosta att orsaka en äldre dams död. Och om cirka en månad får vi väl veta vilket brott som är värst, stjäla några miljoner eller ha ihjäl en tant.

Uppdatering 12 maj 2009: Af Donner bör dömas till minst fem års fängelse, sade åklagaren Alf Johansson i sin slutplädering i Stockholms tingsrätt. Kommer Ahmad Akile undan med mindre? I så fall var Ingrids liv värt mindre än 7 miljoner kronor. Utan att någon alls ska tolka det som ett hot undrar jag då - vad är Ahmads liv värt?

Ursprungligt inlägg:
Advokat Leif Silbersky har bråda dagar. Igår agerade han försvarare till åldringsmisshandlaren 23-årige Ahmad Akileh från Landskrona där han hävdar att allt var en olyckshändelse som gjorde att 78-åriga Inger stöp i backen och aldrig vaknade upp igen.

Idag ska Silbersky försöka försvara förskingraren på Röda Korset - Johan af Donner.

– Det handlar, både när det gäller Röda Korset och Cancerfonden, om grov och systematisk brottslighet under en lång period av år, säger åklagaren Alf Johansson enligt DN. Det är grova bedrägerier alternativt grov trolöshet mot huvudman. Och af Donner erkänner i stort de åtalspunkter som åklagaren presenterade men bestred åtalspunkten mutbrott.

Ahmad Akileh omhäktades igår under stort tumult vid Lunds tingsrätt och han är häktad på sannolika skäl för att ha orsakat 78-åriga Ingers död på en parkeringsplats. Själv så lämnade gärningsmannen brottsplatsen och höll sig undan polisen i flera dagar. Brottsrubriceringen är grov misshandel och grovt vållande till annans död.

När det gäller Ahmad Akileh handlar det enligt Silbersky om en olycka. Undrar om han med tiden försöker få af Donners insats till en "olycka"? Kanske af Donner hade oturen att ha en penna i handen när de egenhändigt komponerade fakturorna for förbi? Snart kanske af Donners familj kallar till ett pressmöte i en lokal moské. I ett skriftligt uttalande skriver kanske familjen om miljonerna som försvunnit: "Olyckshändelsen orsakade en enorm sorg i vårt liv."

Om man tittar på de båda fallen som egentligen är väldigt olika finner man dock en likhet utöver att båda förövarna har Silbersky som försvarare.

I Ahmad Akilehs fall blir nog åtalet vållande till annans död, som i svensk rätt innebär att man av oaktsamhet varit orsak till en annan persons död. Enligt 3 kap. 7 § brottsbalken döms man till upp till två års fängelse för brottet eller till böter om brottet anses ringa. Om brottet anses grovt skall fängelsestraffet bli mellan sex månader och sex år.

För af Donner blir det nog trolöshet mot huvudman vilket regleras i Brottsbalken 10 kap 5 §. Brottet innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter, kvalificerad teknisk uppgift eller ska övervaka skötseln av sådan uppgift och detta missbruk innebär skada för huvudmannen. I så fall döms till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms man till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Titta en gång till på påföljderna!!! För båda brotten gäller upp till två års fängelse eller böter om brottet anses ringa. Om brottet anses grovt skall fängelsestraffet bli mellan sex månader och sex år.

Det ska bli intressant att se vem av Ahmad eller af Donner som Silbersky lyckas bäst med. Det kommer sen att bli intressant att se hur respektive påföljd rimmar med svenska folkets rättsmedvetande. Vilket bedöms som svåraste brottet: slå ihjäl en gammal dam eller sno Röda Korset på några millar?

Jag tycker det är värre att slå ihjäl tanten, men något säger mig att af Donner kommer att få det hårdare straffet.

Se även: Blir det utvisning för Ahmad Akile? och Mycket skit från MENA just nuhttp://www.svd.se/nyheter/inrikes/roda-kors-chefen-infor-ratta_4595373.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/johan-af-donner-riskerar-atta-ars-fangelse_4591001.svd
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5408772.ab
http://www.dn.se/nyheter/sverige/har-brande-af-donner-miljonerna-1.1081086
http://www.sydsvenskan.se/sverige/article792920/Dodsorsaken-kan-mildra-synen-pa-dodsmisshandel.html
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tumult-nar-23-aring-omhaktades_4589017.svd
http://www.ystadsallehanda.se/article/20100420/SKANE/304209996/1617/TTINRIKES/&/Tumult-nar-23-aring-omhaktades
http://hd.se/skane/2010/04/20/tumult-vid-haktning-efter/
http://hd.se/landskrona/2010/05/12/qhan-mattade-en-rallarsvingq/

http://kvp.expressen.se/nyheter/1.1990549/rattegangen-for-parkeringsdadet-i-landskrona-inleds
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7135662.ab
http://www.dn.se/nyheter/sverige/oenighet-om-nioarigt-vittne-1.1099296
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/parkeringsbrak-upp-i-ratten_4728605.svd
http://hd.se/helsingborg/2010/05/17/rattegangen-om-parkeringsbraket-i/

2 kommentarer:

Frasse sa...

Nu är det ju inte så att straffets längd är relaterat helt och hållet till hur "hemskt" brottet är, utan det handlar mer samhällsnyttan.
Anledning till att det är relativt långa straff vad gäller ekonomisk brottslighet är att man vet att ekonomiska brottslingar kallt räknar med hur långt straff dessa får för sina gärningar.
Här fungerar straffet i avskräckande syfte.
Vad gäller våldsbrott så fungerar straff i avskräckande syfte bara till en mindre del, vilket förklarar de relativt korta straffen för detta i Sverige. Våldsbrott är mycket mer impulsiva.
Detta ter sig som väldigt tragiskt när det kommer till verkliga situationer.

Blogo sa...

Det må vara så. Men skulle det inte vara ganska illa om Ahmad Akile får ett kortare straff, vilket jag tror kommer att ske.