tisdag 20 april 2010

Blir det utvisning för Ahmad Akile?

När rätten meddelade att 23-årige Ahmad Akile ska vara fortsatt häktad, alltjämt på sannolika skäl misstänkt för att genom grov misshandel ha vållat den 78-åriga kvinnans död, brast fördämningarna hos flera anhöriga skriver DN.

– Idiot! skrek en kvinna och kastade något, troligen en penna, mot vice chefsåklagare Göran Olsson, dock utan att träffa. Polis och vakter ingrep och tumult med skrik och gråt bröt ut. Enligt polisen träffades flera personer av spottloskor

Tydligen har 23-årige Ahmad Akiles släkt glömt bort vad ordföranden i islamiska gruppen 194 i Landskrona - Said Hadrous sa:
– Vi väntar och respekterar vad som ska komma fram av polisens utredning.

Nu tog tydligen respekten för rättsväsendet helt slut. Men man kan hoppas på att rättsväsendet visar den kvinna som slogs ihjäl samt hennes man lite respekt och använder hela straffskalan när Akile längre fram (förmodligen) döms för brottet.

Ahmad Akile är född i Beirut, Libanon. Libanon är också hans medborgarskapsland, men när han för tre år sedan, i januari 2007, registrerades som invandrad till Sverige hade han Irak som utvandringsland. Man kan anta att Ahmads bröder hjälpte sin lillebror att komma till Sverige. År 2007 fick väl de flesta som kom från Irak stanna i Sverige.

Kanske hjälpte bröderna Ahmad till med en bostad i Irak som ett första steg, som ett sätt att förbättra hans utsikter till svenskt uppehållstillstånd. Bröder i Sverige och svår situation i Irak kan sammantaget ha utgjort tillräcklig grund för svenskt uppehållstillstånd. Migrationsverket gjorde väl inga närmare analyser av varifrån folk sa sig komma (då heller). Eller så kanske man köpte ett irakiskt pass. Den irakiska ambassaden i Stockholm avslöjades ju år 2007 ha utfärdat dryga 26.000 irakiska pass, även om personen ifråga kom från Syrien, Iran, Turkiet eller Libanon.

Förmodligen har Ahmad uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning och inte på grund av beviljad asyl. Stämmer detta antagande kan han kanske utvisas efter fällande dom för allvarligt brott. Men frågan är om en fällande dom för grov misshandel och grovt vållande till annans död skulle ses som tillräcklig för att motivera utvisning.

I och med att Ahmad var 23 år fyllda vid tillfället för brottet så torde han dömas utan rabatt på de straffsatser som gäller för vuxna gärningsmän. Hade han varit under 23 år hade han sannolikt kommit undan med halva straffet.

Skulle mot förmodan Ahmad utvisas till Libanon kan han ändå snart vara tillbaka i Skandinavien. Förutsatt att hans sambo och moder till hans barn, Omayma C, fortfarande vill ha honom. Om Omaymas släkt är införstådd kan hon efter utvisningen flyga ned till Libanon och gifta sig med sin Ahmad. Därefter kan båda flytta till Danmark. Omayma är nämligen medborgare i Danmark, född i Odense 1991.

Oavsett om det var en olyckshändelse eller inte finns det väl knappast någon anledning för Sverige att ta hand om Ahmad i framtiden. Han är inte flykting och hans hustru är danska. Hall eller Kumla nästa, och därefter enkel biljett till Libanon (eller Danmark) !!

Omhäktningen har även rapporterats av SvD, Ystads Allehanda, HD,

http://hd.se/landskrona/2010/05/12/qhan-mattade-en-rallarsvingq/

En stor del av de fakta som står ovan kommer från K-GB på http://members3.boardhost.com/contras/msg/1271074313.html

1 kommentar:

Robin Shadowes sa...

Det borde vara självklart att packet skall ut, inte bara Adile men hela klanen.