torsdag 12 augusti 2010

Mullaälskande Moderatriksdagsman?

När regimen i Iran nyligen anordnade en stor pr-konferens var den moderata riksdagsledamoten Reza Khelili Dylami på plats, skriver Sydsvenskan.

Det är andra året som regimen anordnar den storslagna konferensen som går under namnet the Grand Conference of Iranians Living Abroad (Den stora konferensen med utlandsboende iranier). Under några dagar får de över tusen gästerna lyssna på olika seminarier och bl a höra president Mahmoud Ahmadinejad tala. Enligt organisatörerna är tanken med evenemangen att tvätta bort något av landets pariastämpel och att dra till sig nya investeringar.

Planet-Iran berättar att iranska ambassader i Västeuropa och Nordamerika under flera månader har försökt förmå ex-iranier att delta i propagandamötet vars huvudsyfte tydligen är demoralisera befolkningen i Iran genom att visa att regimen har ett brett stöd utomlands.

Det var när han besökte sina hemtrakter i norra Iran som Dylami säger sig ha fått en inbjudan att delta i ett seminarium som anordnades i anslutning till den stora pr-konferensen. Men med Dylamis goda kontakter med den svenska ambassaden framstår det påståendet som mindre sannolikt. Undrar om han verkligen betalade allt själv? Alla andra verkar ha fått resa och uppehälle betalt av mullorna i Iran.

Hur ser du på regimen i Iran, frågar Sydsvenskan den moderate riksdagsmannen Dylami?

– Iran är ett land som har det svårt inrikes- och utrikespolitiskt. Regeringen har också svårt att få folkets förtroende. På grund av grupperingar utanför landet och inne i landet har regeringen stora problem. Det iranska folket har därför svårt att kunna utnyttja sina rättigheter.

Snacka om förskönande omskrivning av en rutten islamofascistiskt stat.

Reza Khelili Dylami, har av den iranska oppositionen i Sverige (Ardavan Khoshnood, ordförande i Föreningen för Demokrati i Iran) beskyllts för att vara en del av den islamiska regimens lobby i Sverige. Oppositionen i Sverige kunde tidigare i år avslöja Dylamis samröre med den islamiska regimen och peka ut Dylami som regimens högtalare i Sverige. Den islamiska regimens fd. ambassadör i Sverige, Ghashghavi, höll t ex ett tal när Dylami öppnade Iransk-skandinaviska handelskammaren som han själv grundade med målet att, som Khoshnood uttrycker det, ge mer pengar till mullorna i Iran.

Dylami ska ha publicerat en artikel på Newsmill där han enligt Ardavan Khoshnooda ska ha skrivit ”Vi måste agera nu för att stödja de reformvänliga krafterna i Iran " och därmed stödjer Khatami, Mousavi, Rafsanjani med fler - personer som allesammans har det iranska folkets blod på sina händer.

Vad som faktiskt stod i Newsmill-artikeln kan vi inte kontrollera, för den har tydligen Dylami plockat bort.

Allvarligt alltså..... är det verkligen lämpligt för moderaterna, eller något parti för den delen, att ha en man som Dylami på valbar plats till Riksdagen? Svaret är ju givet.

- Nej!


DN


6 kommentarer:

vadeva sa...

Märkligt, jag som trodde att alla dessa människor som flytt från länder som Iran gjort det för att de är politiskt förföljda där. Hur kan man då åka på semester dit och än mindre delta i ett av regimen där anordnad propagandamöte? Kanske läge att undersöka på vilka grunder just den här personen fått tillstånd att bo i Sverige.

Anonym sa...

din kuksugare, du kan ingenting om Iran, lär dig först skilnaden mellan Mulla och Ayatullah...

Baloch Community - Sweden sa...

Till den svenska regeringe och
Samtliga Politiska partier


Angående den iranska regimens lobbyister i den svenska riksdagen!


Under förra veckan har den brutala islamiska regimen i Iran bjudit in alla sina lobbyister världen över till Iran. Dessa lobbyister har under den senaste decenniet verkat, framförallt i USA och Europa, för att försvara regimen och väcka sympati för den. Från Sverige deltog regimens lobbyist, den moderate riksdagsmannen, Reza Khelili Dylami . Dylami är för stunden den mest aktiva lobbyisten som verkar för den iranska regimen bland politikerna i Sverige. Den svenska regeringens hittills mjuka linje gentemot Iran kan förklaras att regimens lobbister har klarat sin uppgift väl! Folkpartisten Bijan Fahimi var en annan aktiv lobbyist för regimen bland politikerna för några år sedan. Men för tillfället är han aktiv i näringslivet och kanske utför sina åtagande genom att underlätta regimens kontakter med företagare i Sverige.


Abbas Hazheer är en tredje lobbyist som har verkat i västerbotten att göra stora affärer och binda upp kontakten mellan svenska företag och den iranska regimen. Hazheer är marknadsansvarig för mellanöstern vid Västerbottens handelskammare. Västerbottens handelskammare har nyligen tecknat avtal med Shiraz (Iran) handelskammare tack vare dessa lobbyister.
Enligt han själv är tanken att det ska sprida sig till resten av Sverige och nå andra företag också.


Det är inget fel med att vara lobbyist och många länder använder sig av lobbyister men att verka som lobbyist för en brutal regim som förtrycker sitt eget folk, arresterar, våldtar och avrättar sina motståndare på ett systematiskt sätt samt verkar för att tillverka kärnvapen och hotar sina grannar med krig är inte acceptabelt. Speciellt om den svenska skattebetalarna ska betala lobbysternas lön. Reza Khalili Deilami får sitt lön från den svenska riksdagen. Jag som skattebetalare med bakgrund i Balochistan (den av Iran ockuperade delen av Balochistan) har rätt att ifrågasätta den svenska regeringen med Reinfeldt och Carl Bild i spetsen att varför de låter sig styras av den brutala regimens lobbyster och inte agerar kraftfullt mot regimens illdåd, avrättningar, kärnvapenprogram, m,m.? Är det rätt att vi svenska skattebetalare ska finansiera lobbyisterna lön dessutom?


Enligt uppgift från betrodda källor har regimen och dess fruktade gardister “Sepah-e Pasdaran” som styr landet och kontrollerar även ekonomin i Iran har skickat 1000-tals av sina medlemmar att verka som företagare i Europa och USA. Dessa företagares uppgift är att hjälpa regimen med att köpa vapen och militär system på den svarta marknaden för att fullfölja sina kärnvapen program. Dessutom är dessa företagare som i själva verket är militärer och företagsspioner är ett hot mot ländernas säkerhet.


Förra veckans seminarium syftade till att ge dessa lobbyister nya instruktioner och riktlinjer för att agera så att regimen kan gå runt de nyligen beslutade sanktionerna som stiftades inom ramen för FN.


Se bilderna på Reza Khalili Deilami under konferensen:

http://baloch-community-sweden.blogspot.com/

Stockholm 2010-08-11


M. Baloch

Anonym sa...

Precis som "vadeva sa..." undrar jag hur kan Reza Khelili Dylami åka på semester dit och än mindre delta i ett av regimen där anordnad propagandamöte?

Ännu märkligare är att moderat riksdagsledamot med sin motion "2009/10:K316 Norouz/newroz till nationell helgdag" ifrågasätter om alla invandrare fattar konsekvenserna av deras beslut att leva i landet.

Man kan fråga sig på vilka grunder just den här personen fått tillstånd att bo i Sverige.

Herr Reza Khelili Dylami motion;
- - - - - - -
Motion till riksdagen
2009/10:K316
av Reza Khelili Dylami (m)
Norouz/newroz till nationell helgdag
Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra norouz/newroz till nationell helgdag.

Motivering
Flera olika invandrade befolkningsgrupper firar nyår i samband med vårdagjämningen. Detta nyårsfirande är inte begränsat till en viss specifik religion utan högtiden delas av flera olika folkgrupper och bekännare av olika religioner. Till dem som firar högtiden hör bland annat perser, tadjiker, kurder och azerer. Hos perserna heter det Norouz, hos kurderna newroz, men det är i grunden samma helgdag.

Firandet av högtiden har stor spridning i Sverige, och idag beräknar man att cirka 100 000 människor firar norouz/newroz varje år. Den eldfest som hålls för att fira högtiden är en stark manifestation för sammanhållningen mellan olika kulturer som samsas under samma tak. Vi behöver mer av denna sortens inkluderande högtider i det svenska samhället.

Mot denna bakgrund vill jag att regeringen ser över möjligheten att göra norouz/newroz till en nationell högtidsdag även i Sverige.
Stockholm den 2 oktober 2009
Reza Khelili Dylami (m)

- - - - - - -

Samtidigt kandiderar Mahmoud Aldebe – som krävt sharialagar i Sverige – för Centern i riksdagsvalet 2010.

Hur vill moderata partiet förhålla sig till muslimsk fundamentalism i landet?

Moderaterna måste proklamera ståndpunkten till muslimsk fundamentalism som florerar (och ständigt växer) i landet!

Kommer det inte med ett omgående uttalande från regerings Alliansen i frågan om muslimsk fundamentalism i landet, så lägger de rödmattan för SD’s intåg i riksdagen!

http://www.petitiononline.com/swsharia/petition.html

Anonym sa...

Precis som "vadeva sa..." undrar jag hur kan Reza Khelili Dylami åka på semester dit och än mindre delta i ett av regimen där anordnad propagandamöte?

Ännu märkligare är att moderat riksdagsledamot med sin motion "2009/10:K316 Norouz/newroz till nationell helgdag" ifrågasätter om alla invandrare fattar konsekvenserna av deras beslut att leva i landet.

Man kan fråga sig på vilka grunder just den här personen fått tillstånd att bo i Sverige.

Herr Reza Khelili Dylami (M) motion; 2009/10:K316
Norouz/newroz till nationell helgdag
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra norouz/newroz till nationell helgdag.
Motivering...
... att regeringen ser över möjligheten att göra norouz/newroz till en nationell högtidsdag även i Sverige.
Stockholm den 2 oktober 2009

Samtidigt kandiderar Mahmoud Aldebe – som krävt sharialagar i Sverige – för Centern i riksdagsvalet 2010.

Hur vill moderata partiet förhålla sig till muslimsk fundamentalism i landet?

Moderaterna måste proklamera ståndpunkten till muslimsk fundamentalism som florerar (och ständigt växer) i landet!

Kommer det inte ett omgående uttalande från regerings Alliansen i frågan om muslimsk fundamentalism i landet, så lägger de rödmattan för SD’s intåg i riksdagen!

http://www.petitiononline.com/swsharia/petition.html

john sa...

Det finns en hel del information här som kommer att vara mycket användbar...Konferens Göteborg