lördag 14 augusti 2010

Amanda Brihed har ingen koll

Amanda Brihed heter en kvinna som vill bli Riksdagsman för Folkpartiet. Hon tycker att det gnälls om illegala flyktingars dvs såna som hon hellre kallar papperslösa, och deras eventuella rätt till sjukvård.

På hennes blogg har hon fått invändningar och frågor som hon försökt svara på. Jag ställde de frågor som jag skrivit om här.

Hon svarade på dem så här:

Blogo: Till att börja med, så var det inte ovanligt med arbetskraftsinvandring redan på den tiden. Många, såväl svenskar som andra gjorde vad de kunde för att undgå fogden. Tror jag det, med tanke på vad de tjänade. Att gårdsskatten inte betalades av gruvarbetare var kanske inte så konstigt, men det fanns andra lösningar för det. Egentligen. Visst var det mindre reglerat på den tiden och jag tycker nog att det är aningen för reglerat idag, eftersom det blir rätt kontraproduktivt på många vis.
Många länder har betydligt större möjligheter att arbetskraftsinvandra än Sverige. Och har knappast dött av det heller. Väldigt många länder har även ett system som tillåter vård även till papperslösa.
Skälen till det är flera. Ett viktigt argument är att det blir billigare att behandla människor i ett tidigt stadium än då en obehandlad skada eller sjukdom gått över i ett akut eller livshotande stadium. Billigare att laga en spricka i en bropelare än att vänta på att bron faller samman och sedan bygga upp en ny. Samma logik i bägge fallen.
Inget land har hittills kunnat bli av med den här typen av arbetskraft. De kommer att finnas där så länge omvärlden ser ut som den gör. Många kan inte riktigt bara skickas ut heller, med tanke på att de lever under hot om att bli berövade livet om de återvänder hem. Eller för att det här är enda sättet för dem att se till att deras familj inte svälter ihjäl på hemmaplan. Så länge den nöden och hotbilden finns, så kommer de att finnas här. Att tro något annat är bara naivt.
Men de befinner sig egentligen enbart här så länge de klarar av att tjäna nog för att klara sin egen hälsa och äta ett någorlunda lagat mål mat om dagen. De arbetar. Och om de nu arbetar och om landet väl har alla dessa papperslösa som arbetar, så vore det bättre om de arbetade vitt och kunde betala skatt, exempelvis. Och det skulle ju ge dem förmåner som att ingå i socialförsäkrings- och pensionssystemen också. Det skulle jag gärna vilja se hände. Men med nuvarande lagstiftning går det inte. Alltså är fri arbetskraftsinvandring en bra lösning.
Jag är inte ett dugg orolig för att det här landet kommer krascha för att vi inför fri arbetskraftsinvandring. Faktum är att vi kommer att ha så många pensionärer att vi kommer få svårt att försörja dem om vi inte tar in arbetskraft. Sverige behöver växa, helt enkelt. Vi behöver fler arbeten och mer entreprenörskap snarare än färre arbetsföra. Den arbetsföra arbetskraften behöver bli betydligt större i framtiden. Därför är det bra att börja arbeta för det redan nu.
I kombination med låga skatter, bra möjligheter till eget företagande och goda möjligheter att bedriva såväl stora som små verksamheter i landet, så kommer vi att kunna kombinera detta till en fungerande situation där vi kan dra nytta av de som finns här och samtidigt både minska arbetslöshet och ha råd att finansiera de ökande vård- och pensionskostnaderna i landet.
Gällande alla dessa onkologer, kärnfysiker, piloter och allt vad det var, så lovar jag dig att de finns här. De bara får inte arbeta med det de är utbildade för. Det är ett otroligt resursslöseri att låta dem skotta tak. Men det är vad de kan göra samtidigt som de håller sig gömda för att klara sina liv. Om de kan få arbetstillstånd och stöd för att lära sig språk et c, så kan vi dra nytta av deras kunskaper för att lyfta Sverige och öka på innovationskraften i landet.


Och då svarar jag:

Amanda, du svarar inte på några av de mer specifika frågorna jag ställer – och jag anar varför. Det är ju enklare att stapla floskler ovanpå varandra som du gör i ditt ganska långa svar. Tack för att du tog dig tid att svara ändå. Jag har plockat 5 citat, som innehåller dina ståndpunkter - och sågar samtliga.

1)….de lever under hot om att bli berövade livet om de återvänder hem.

Kommentar: Om de lever under såna reella hot har de rätt till asyl. Sverige är kanske det mest generösa landet när det gäller att bevilja asyl av humanitära skäl. Endast 5% av flyktingar är ju rena Genevekonventionsfall. Jag tror du pratar strunt.

2….om de nu arbetar och om landet väl har alla dessa papperslösa som arbetar, så vore det bättre om de arbetade vitt och kunde betala skatt.

Kommentar: Det enda skälet till att anställa illegala är att de jobbar för en mycket billig penning. Att göra deras jobb vitt kostar mer, och då faller fördelen med att anställa illegala. Även här gör du alltså en logisk kullerbytta.

3….fri arbetskraftsinvandring en bra lösning.

Kommentar: Är detta förankrat i FP? Jag tror knappast det, jag trodde det bara var stollarna i MP som var för det. Men det finns visst såna i FP också.

4….vi kommer att ha så många pensionärer att vi kommer få svårt att försörja dem om vi inte tar in arbetskraft.

Kommentar: Detta är en myt som jag trodde såna som du slutat upprepa. I oktober 2009 presenterade Jan Ekberg (professor i nationalekonomi vid Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning) sin rapport om Invandringens effekter på den offentliga sektorn och sammanfattar:

-Det finns inga starka offentligt finansiella argument för invandring. Argument finns för invandring av specialister och det finns skyddsargument för flyktinginvandring. Men effekterna av invandring som ett medel för att underlätta för välfärdssystemet att försörja en åldrande befolkning är små.

Borgkommissionen har nyligen presenterat sin rapport. Söker man efter ”invandring” i den förekommer ordet EN gång:

Önskan om ökad arbetskraftsinvandring som lösning på problemet har visat sig vara just önsketänkande.

Så att vi behöver invandring för att rädda välfärden är rent ut sagt struntprat.

5….alla dessa onkologer, kärnfysiker, piloter och allt vad det var, så lovar jag dig att de finns här.

Kommentar: Jag saxar ur Sydsvenskan 27 juli som refererar en undersökning av förhållandena:

Om någon utländsk läkare mot förmodan kör taxi i Sverige i dag handlar det sannolikt om någon som ännu inte fått sin legitimation prövad eller på något sätt visat sig olämplig att utöva läkaryrket. Diskriminering handlar det inte om. Snarare är det som konstateras i Dagens Nyheter, en vandringsmyt av samma slag som råttan i pizzan.

Jag upprepar…. ”som råttan i pizzan”

Amanda, du pratar strunt. Såna som du ska absolut inte sitta i Riksdagen. För antingen känner du inte till fakta, eller så ljuger du. Jag är inte helt säker på vilket som är värst för att komma från en Riksdagsaspirant.
3 kommentarer:

vinterbadaren sa...

Snyggt jobbat "Blogo". Där fick den politiskt korrekta strutsen Amanda sig en bredsida som garanterat får henne att tappa luften tills långt efter valet:-))

Blogo sa...

Tack vinterbadaren, men jag tror hon saknar förmåga att ta till sig andra argument än de hon lärt sig. Hon kommer att fortsätta vara med i LUF tills hon dör, och rapa deras floskler outtröttligt.

Jag har svårt för folk som hon som är "ungdom" men är över 30, eller 32 som i hennes fall, och med i ett ungdomsförbund.

Anonym sa...

"Om de kan få arbetstillstånd och stöd för att lära sig språk et c, så kan vi dra nytta av deras kunskaper för att lyfta Sverige och öka på innovationskraften i landet."
Varför använde de inte dessa kunskaper i länderna de "flytt ifrån?