onsdag 11 augusti 2010

Rydberg gör det igen

Sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg har gjort det igen. Hon kommer med ett nytt idiotutspel. I DN skriver hon och en annan FP-pellejöns – Christoffer Fagerberg – att de illegala invandrarna borde ha rätt till sjukvård på samhällets bekostnad.

För ganska exakt ett år sen yttrade sig Rydberg i ett annat ämne. Då ville hon att barn skulle slippa "omskäras av klåpare". Hon tyckte att landstingets proffs skulle omskära de stackars barnen, och gnällde samtidigt på de barnläkare som motsätter sig ALL omskärelse. Att man borde sluta med barbarisk snoppstympning hade tydligen inte slagit Rybergskan. Jag och många andra skrev om det då.

Rydberg måste ju vara en belastning för Folkpartiet - jag menar vilka människor kan lockas att rösta på FP när en företrädare presenterar såna fullkomligt idiotiska förslag som hon.

Jag har svårt för folk som tolkar in allt möjligt i de mänskliga rättigheterna. Nu senast blev det ju tjafs om att rent vatten skulle ses som en mänsklig rättighet. Förstår inte folk som Rydberg att en rättighet förutsätter att någon annan har en skyldighet att leverera rättigheten dvs att t ex skydda yttrandefriheten, att straffa brottslingar etc.

Varför skulle Sverige ha en skyldighet att bekosta sjukvård för någon som inte ska vara i landet överhuvudtaget? Problemet uppstår när man på ett försåtligt sätt förskönar en företeelse genom att införa begrepp som ”papperslösa” och därmed distanserar sig från grundproblemet:

Folk som vistas i landet utan tillstånd bryter – om inte mot lagens bokstav – så i alla fall mot lagens anda. De är ILLEGALA invandrare punkt slut. Sen kan man diskutera om ett land ska ha fri invandring eller ej, men till den dag det inträffar (hemska tanke) gäller att man ska ha tillstånd att bo i Sverige – eller så lämnar man landet. Och de som inte lämnar landet vistas här utan tillstånd dvs ILLEGALT. Då ska man fan inte ha av stat och kommun betald sjukvård. ALDRIG!

Den mänskliga rättighet folk som Rydberg åberopar är väl Artikel 25 som säger:

Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

Men tolkar man den lite generöst à la Rydberg kan hela världen ha rätt till svensk social service, bara de tar sig hit. Man tar sig för pannan………

Tänk er, i linje med Rydbergs resonemang, följande utveckling:

De ”frihetslösa” börjar ställa krav. De ” frihetslösa” är alltså såna som saknar den frihet som de flesta svenskar har dvs de sitter i fängelse (det låter ju mycket trevligare att kalla sig frihetslös än dömd och intagen brottsling).

De "frihetslösa" skulle kunna åberopa Artikel 3 (Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet) och Artikel 4 (Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna) och mena att de borde få knalla omkring ute i samhället istället för att sitta inlåsta och utföra tråkiga jobb för slavlönen 10 kr timmen. Det råder nämligen arbetsplikt för de ”frihetslösa” i fängelserna.

Det är lika rimligt ur ett mänskliga rättigheterperspektiv att kåkfarna ska slippa murar och slavarbete som för de illegala invandrarna att få sjukvård! Det är alltså en fullständigt orimlig tanke.

Allvarligt alltså…. Birgitta Rydberg är varken papperslös eller frihetslös, men nåt hon borde vara är arbetslös. Stryk hennes namn om du nu måste rösta på FP.

Inga kommentarer: