fredag 20 augusti 2010

Fel igen om Malta

- Stoppa alla utvisningar av ensamkommande barn, säger Inger Davidson (KD) och Lars Gustafsson (KD) när dom i DN hakar på ungdomsförbundens redan bortgjorda utspel i samma tidning tidigare i veckan. Kristdemokraterna säger nu alltså att dom stödjer ungdomsförbundens krav på att flyktingbarn inte ska avvisas till Malta.

- Men det räcker inte, säger KD och menar att inget ensamkommande barn som riskerar att kränkas vid utvisning till ett annat EU-land ska utvisas dit.

Jag frågar mig 2 saker

1) varför tar aldrig politiker reda på hur det ligger till med saker INNAN dom skriver till tidningar? Efter att ungdomsförbunden med stoltheten pysande ur öronen tillsammans publicerade sitt Malta-manifest publicerade den lilla oberoende nyhetssajten Politiskt Inkorrekt en färsk rapport från Migrationsverket som just varit på Malta och kollat läget för barnen som skickas tillbaka dit.

Jag saxar direkt ur rapporten
Om återvändande enligt Dublinförordningen
Under utredningsresan till Malta gjordes vissa efterforskningar beträffande personer som av Sverige återsänts till Malta i enlighet med Dublinförordningen, något som uppmärksammats i svensk media. Verket fann inga som helst belägg för att minderåriga utan vårdnadshavare som återvänt placerats i förvar eller öppna allmänna mottagningscenter. Denna bild bekräftades också av de frivilligorganisationer verket pratade med på Malta. UNHCR var väl införstådda med den debatt som förs i Sverige och var av meningen att den i viss utsträckning bygger på missförstånd och felaktig information.

Vad som dock inte kan uteslutas är att personer som för maltesiska myndigheter uppgivit sig vara vuxna, eller av maltesiska myndigheter (efter åldersutredning) bedömts vara vuxna, begett sig till Sverige och ansökt om asyl som minderåriga. I samband med denna typ av ärenden är det enligt vad landinformationsenheten erfar sällan som någon egentlig åldersbedömning görs i Sverige. I dylika fall uppstår då en situation där personen i fråga är registrerad som barn i Sverige men vuxen på Malta. Vid ett återvändande till Malta kommer då personen att betraktas som vuxen och tilldelas en plats i ett öppet allmänt center.

Vid samtal med personal från AWAS Migrationsverket Malta efterfrågades bättre kommunikation från svensk sida för det fall svenska myndigheter gör en annan bedömning av åldern på en person än vad man gjort på Malta. AWAS har då möjlighet att göra en omprövning av sin ursprungliga åldersbedömning.

Det bör i detta sammanhang också belysas att förvar i princip aldrig kommer att komma i fråga ens för vuxna personer som återvänder enligt Dublinförordningen. Har en person fysisk möjlighet att lämna Malta innebär det i praktiken att personen inte är förvarstagen och att lämna Malta för att söka sig vidare till annat land medför inte någon bestraffning eller rättsförlust. Den enda situation då en person som lämnat Malta tas i förvar vid ett återvändande är om han eller hon har rymt från ett förvar. Enkelt uttryckt har den som återvänder till Malta enligt Dublinförordningen exakt samma situation som han/hon hade innan, vilket således nästan alltid innebär att personen har uppehållstillstånd på Malta. En person som är minderårig löper ingen risk att hamna på gatan.

Davidsson, Gustavsson och alla skitnödiga ungdomsförbundsordföranden är alltså ute och cyklar när det gäller Malta som helvetet på jorden.

Min fråga nr 2: När det närmar sig ett val verkar många förtroendevalda få nån besynnerlig lust att begå politiskt självmord. Nyss ville FP att alla illegala invandrare skulle ha fri sjukvård. Nu vill KD väl att i princip ingen ska behöva utvisas om dom inte vill.

Allvarligt alltså.... vilka är det som nappar på de här utspelen av snällism? Pensionerna sänks, så jag tror inte att pensionärerna jublar när vi ska lägga mer pengar på de redan talrika invandrarna. Barnfamiljerna vill nog inte heller vara med när dagisgrupperna ökar. Vem köper egentligen såna här tokutspel om de ensamkommande männen? För om ingen nappar, ja då får KD inga röster - och vem skulle ärligen sörja?

PS. Dom där UNHCR, dom som alltid klagar på Sverige om vi funderar på att skicka hem nån som inte har rätt till asyl, dom vet alltså att debatten som förs i Sverige är snedvriden och bygger på "missförstånd och felaktig information". Varför kan dom då inte skicka ett pressmeddelande om det då?

1 kommentar:

vinterbadaren sa...

Tackar dig för ett välskrivet och upplysande inlägg. Pk-packet har än en gång slagit knut på sig själva i kampen om att vinna godhets-racet.