torsdag 24 juni 2010

När kartan inte stämmer med verkligheten.......

Update den 11 nov, 2013.

Läste i DN att Andreas Hatzigeorgiou nu har doktorerat. Jag läste en av hans studier för några år sedan och reagerade då på en del av slutsatserna. Jag kan säga att jag inte läst hans avhandling, och allvarligt talat så har jag ingen lust. Jag tror inte ett ögonblick på det han påstår. Det finns säkert situationer där invandring kan öka exporten. Men att det skulle vara nån slags naturlag tror jag absolut inte på. Läs själva, och döm själva.


Detta skrev jag den 24 juni 2010:

"Ökad invandring ger miljardexport" meddelar Rapport. Man åberopar en studie gjord av UD.
Egentligen är det inte "UD" som gjort studien utan nationalekonomen Andreas Hatzigeorgiou. Men i alla fall....enligt ”UD:s” studie, menar Rapport att en ökning av invandringen med 12.000 personer leder till att exporten ökar med sju miljarder kronor.
Fantastiskt!
Andreas Hatzigeorgiou har räknat fram att 12000 invandrare ger en exportökning med 7 miljarder. Det gör han med hjälp av en formel som kan ses på sidan 5 i artikeln i tidskriften Ekonomisk debatt nr 7, 2009. Det är, lindrigt sagt, en komplicerad formel. Jag kan ärligen säga att jag, trots ca 145 i IQ, inte förstår den alls.
Jag är inte nationalekonom, men jag tycker ämnet är intressant. Framförallt är jag intresserad av att stress-testa teorier som den som Andreas, UD och Rapport för fram. Jag vill alltså se om teorin håller för en granskning i verkliga livet.
I sin artikel skriver Hatzigeorgiou:
Irak har stått för det största inflödet av utlandsfödda de senaste åren. År 2007 invandrade 15 200 personer från Irak och året därpå 12 103 personer. Denna ström av inkommande från Irak som bosatt sig i Sverige har resulterat i att Irak nu tillhör det land varifrån flest icke-nordiska utlandsfödda i Sverige har sitt ursprung.
Notera att det år 2008 alltså kom 12 103 irakier till Sverige. Kul. Alltså precis så många som behövs för att skapa en exportökning med 7 miljarder.
Vi går då till Exportrådet och kollar lite, och finner:
Under 2009 ökade exporten till Irak med 124% jämfört med 2008. Sverige exporterade produkter och tjänster till ett värde av nära 1 miljard SEK som kan jämföras med exporten till andra länder i Mellanösternregionen; 9,4 miljarder till Saudiarabien, 3,6 miljarder till Iran, 3,4 miljarder till Förenande Arabemiraten och 2,5 miljarder till Israel.
Svensk export till Irak har ökat stadigt de senaste åren, från 337 miljoner SEK 2006 till 993 miljoner SEK 2009. Det är inte orimligt att anta att exporten till Irak kommer att överstiga länder såsom Förenade Arabemiraten och Iran inom 3-4 år.
Men hallå……. 12000 irakier skulle ju ge SJU miljarder MER i export!!!! Nu visar det sig att drygt 100.000 irakier inte ens skapar EN enda miljard i exportintäkter. Här visar sig alltså kartan inte alls stämma överens med verkligheten.
-Men, men men..., kommer någon försvarare av studien att försöka stamma fram.
- Så kan man inte resonera, kommer någon annan att hävda.
Men då säger jag, det kan man visst. Jag har på 5 minuter visat att studien INTE visar att man generellt kan påstå att 12000 invandrare ger 7 miljarder i exportintäkt.
Jag tror däremot att under vissa betingelser kan 12000 invandrare ge ökade importinkomster. Andreas Hatzigeorgiou nämner själv att det ser ut som att länder i Afrika INTE omfattas av studiens resultat utan för dem gäller det omvända. Jag tror att detsamma kan gälla även en del länder i Mellanöstern. Däremot tror jag att ett ökat antal invandrare från Kina och Indien skulle vara till fördel för Sverige, så långt är jag beredd att köpa Hatzigeorgious teori.
Men den lista över migrantstockar i Sverige från respektive länder (2007) som artikelförfattaren redovisar, säger mig att det kanske kommer lite för många från lite "fel" länder för att vår export ska gynnas.
1 Finland 178 179
2 Irak 97 513
3 Serbien och Montenegro 72 939
4 Polen 58 180
5 Iran 56 516
6 Bosnien-Hercegovina 55 713
7 Danmark 45 941
8 Tyskland 45 034
9 Norge 44 590
10 Turkiet 38 158
11 Chile 28 019
12 Libanon 22 967
13 Thailand 22 926
14 Somalia 21 597
15 Storbritannien och Nordirland 18 486
16 Syrien 18 229
17 Kina 16 013
18 USA 15 309
19 Rumänien 15 214
20 Indien 14 415
21 Ungern 14 057
22 Vietnam 13 184
23 Ryssland 12 748
24 Etiopien 11 783
25 Grekland 10 833
26 Afghanistan 10 605
27 Sydkorea 9 958
28 Estland 9 800
29 Colombia 9 681
30 Filippinerna 8 095
Jag har skrivit om invandring och ekonomi tidigare bl a här, här, här och här. Jag blir bara MER och MER övertygad om att det är väldigt, väldigt kostsamt med den invandringspolitik vi för närvarande har.


Uppdaterad den 25 aug 2013. 

Nu har Andreas H skrivit mer om invandringens positiva effekter på exporten 


Kollade på Exportrådet sida om exporten till Irak 2012. Den var 1,9 miljarder. Tesen att 12.000 invandrare ger sju miljarder i exportinkomster håller således fortfarande inte.

6 kommentarer:

PP sa...

Bra analys, ibland slår sunt bondförnuft en partisk invandringsvurmare som Andreas Hatzigeorgiou (nationalekonom och projektledare för Kosmopolit, en satsning på utlandsfödda som en resurs i handels- och investeringsfrämjandet).

Hans undersökning och slutsatser speglar mer hans egna värderingar än verkligheten.

cavatus.wordpress.com sa...

Toppenanalys. Har länkat hit från PI.

Missa för allt i världen inte denna svenska journalists träffsäkra samtidsanalys. Krönikorna finns här:

www.korta.nu/jc

Hade hennes penna varit ett svärd hade huvuden rullat i svensk politik! Hon är, mig veterligen, den första svenska journalisten som törs lämna den politiskt korrekta mittfåran.

Anonym sa...

Självklart är det påhittade siffror som man inte förstår hur någon kan fästa tilltro till. 7 miljarder på 12000 människor!!!!!! Det gör hela 580000 i ökad export för varje individ........

Låt oss då anta att den upppåt miljonen invandrare som kommit till landet genererat detta. Det blir då i runda tal 600 miljarder i ökade exportintäkter. Sveriges totala exprtintäkter är i storleken 1000 miljarder. Ser vi det krasst på de länder som idag dominerar bland flyktingar så toppar nog Somalia och Irak. Export till Irak är under miljarden och Somalia antagligen under miljonen.

Svårt att hitta historiska data på hur exporten utvecklades sedan massinvandringen inleddes. Under 2000 talet har dock exporten av tex energi, mineraler etc ökat markant men mot kontinenten samt tex Kina. En del internationella företag står sig väl och de flesta gjorde så också före massinvandringens dagar. Relaterat till internationella konjunkturcykllar samt kronans fall mot andra valutor så är det tveksamt om 12000 invandrare ens genererar 70 miljoner i ökade exportintäkter. Exempelvis finns det ca 300000 Irakier/somalier i landet och 1 miljard i export till deras hemländer. Om all export tillskrivs dem (vilket ju är fel) så ger det 3300 per person och 40 miljoner för 12000 personer.

De har bara lyckats räkna fel på strax över 99 % vilket är ovanligt lite när det gäller att belysa den muslimska invandringens fördelar
/Sansaer

Pappan sa...

Falsk matematik har fått en renässans, tycks det. Frågan jag blir kvar med är bara VARFÖR det är så angeläget att göra saker med Sverige som uppenbarligen inte gynnar landet. VARFÖR är det så himla viktigt att förstöra det svenska? Vad är det vi har gjort? Vi har inte ens krigat mot någon på 200 år, så vad är problemet med att det finns ett folk som heter svenskar som har ett land som heter Sverige?

Hmmm, kanske problemet ÄR att vi inte krigat på 200 år! Man kanske måste fajtas emellanåt för att ha ett existensberättigande? Hemska tanke!

Kan det månne vara så?

Pappan

MalinLinquist sa...

bra kortfattad artikel

Rapporten kan inte namge en enda irakier som deltagit aktivt i Svensk export till Irak. Är man per automatik expert på lasbilar och fena på att sälja lasbiar för att man är från irak. Är det en fördel att vara sunimuslim då man saljer till shiter och kurder eller tvärtom?

Malin (Asia) sa...

Det finns en mängd motsägelser i Hatzigerogious rapport. Rapporten har bla inte lyckats påvisa att en enda Irakier medverkat i exportfrämjande åtgärder. Om inga Irakier medverkat i Svensk export så kan man likväl medels regression påvisa att flyttfålar bidrar till Svensk export.

Irakiska flyktingar till Sverige kan omöjlgen sälja Svenska produkter i Irak eftersom de enligt egen utsago är under dödshot, förföjda och hatade i Irak.

Ett exempel på falska samband,
Sveriges export av järn och kulager till Nazityskalnd ökade samtidigt som invandringen av Judar till Sverige ökade. Med regression ser vi ett klart samband. Ju mer flyende judar Sverige tog emot desto mer kunde Sverige sälja till Nazityskland.

Malin Lindquist (Asien)