måndag 25 maj 2009

Kyrkan är ute och cyklar

I Svd skriver Presidiet för Sveriges kristna råd att Sverige som ordförande för EU borde driva på för att underlätta och därmed även öka flyktingmottagandet. En parentes i sammanhanget är att man inte nämner något om huruvida kyrkans portmonnä ska öppnas i motsvarande omfattning.

De sex punkterna man listat går alltså ut på att det ska bli lättare för fler att ta sig till EU och bli ”flykting”. Kyrkans representanter visar dock att man själva är duktiga också. Förutom att ställa sin ”krav” på EU ska man i augusti anordna en ”vidarebosättningskonferens”. Wow….en konferens till! Precis vad världen behöver.

De senaste åren har vi sett ett invandringsöverskott på cirka 55.000 individer varje år. På tre år har alltså en ny stad av Västerås eller Uppsalas storlek kommit till. En väldigt stor del av dessa invandrare har hamnat i arbetslöshet, bidragsberoende och utanförskap. Det är känt att bland irakier som bott i Sverige i 10 år är arbetslösheten fortfarande hela 70%. Och detta efter flera års högkonjunktur. Dessutom leder invandringen till trångboddhet och misär som följer av att det bor 2-3 personer i varje rum. Samtidigt håller en hel generation invandrarungdomar att slösa bort sin skolgång. Undantag finns, men väldigt många unga invandrare kommer att växa upp som frustrerade, arga unga män - helt utan möjlighet (och kanske t o m lust) att bli produktiva samhällsmedborgare.

I kvarteret Herrgården i Rosengård i Malmö har bara 15 procent av de vuxna i arbetsför ålder ett jobb. 85 procent står utanför arbetsmarknaden och de allra flesta så långt ifrån, att de inte ens kan skrivas in som sökande på arbetsfömedlingen.

Oavsett om invandrarnas arbetslöshet är beroende på diskriminering eller på miss-match med befintliga arbeten måste Sverige ägna de närmaste åren åt att försöka reda ut den massarbetslöshet som håller på att etablera sig i landet. Så länge som det var högkonjunktur kunde optimisterna tro (och hoppas) på att läget skulle förbättras om vi bara ”blev lite bättre på att integrera”.

Men nu är bilden annorlunda. Exakt hur hög arbetslösheten kommer att bli när den kulminerar vet ingen, och den som kanske vet bäst vågar nog inte berätta. Att i ett sånt läge fortsätta att låta 40.000 – 50.000 nya människor fylla på arbetslöshetsköerna är inte vettigt, det är fullständigt sanslöst och ansvarslöst. Det är också lite av ett svek mot de invandrare som redan slagit sig ner här. De måste ju fråga sig: -Varför ta in fler när det inte finns jobb åt oss som redan är här?

Sverige skulle fortfarande kunna vara öppet för flyktingar. Men i dagsläget är bara 5% av de som söker asyl ”riktiga” flyktingar, dvs enligt Geneve-konventionen. Sverige skulle fortsättningsvis kunna ta emot kvotflyktingar. Men till övriga flyktingar skulle Sverige behöva säga: Nej, vi klarar inte fler just nu. Vi måste ta hand om de 400.000 som kommit de senaste åren.

Samtidigt skulle Sverige kunna var generösa med bidrag till hjälp i närområdet. Hjälpen räcker bevisligen mycket längre i närområdet.

Kyrkan vill som sagt öppna för fler invandrare utan att berätta hur de ska finna arbete, försörjning och bostad. Man verkar inte förstå att invandringen har passerat smärtgränsen. Men kanske hänger det samman med ett annat problem kyrkan har: man har ingen erfarenhet alls av att behöva sätta upp skylten FULLSATT utanför dörren. Man vet inte hur en sådan verklighet ser ut, man känner inte igen symtomen.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2944857.svd

4 kommentarer:

BenATwebbutvecklarnaDOTse sa...

Kyrkan är kristen. Kristendomens budskap är otvetydigt när det gäller välkomnande och hjälpande av andra människor. En kristendom utan öppna dörrar är inte kristen.

Blogo sa...

Må så vara..och det fundamenntala är då kyrkans brist på realism.

Blogo sa...

Ska stå "fundamentala"

BenATwebbutvecklarnaDOTse sa...

Kyrkan har absolut ingen anledning att verka för begränsning av invandring, då det går emot de grundläggande kristna idealen, vilka du tycks vara lyckligt ovetande om.

Uppenbarligen ställer du inte upp på kristendomens grundvalar, så varför debattera utifrån det perspektivet?

Det är vidare tydligt att du saknar erfoderliga kunskaper i nationalekonomi för att debattera den ekonomiska aspekten av invandringen. Det finns absolut ingenting som tyder på att invandringen har negativ effekt på Sveriges ekonomi, tvärtom är den nödvändig och i allra högsta grad önskvärd för att bromsa upp det ekonomiska tappet till lågprisekonomier. Detta genom att öka omsättningen av varor och tjänster i Sverige. Initialkostnader i samband med etablering för nya människor i Sverige återvinns mycket snabbt och nettoeffekten är klart och tydligt vinst. Påståenden om motsatsen är endast mytbildning för att skapa falska argument mot ökad invandring.

Vänligen,
Benjamin Benjamin