tisdag 14 oktober 2008

Al Gore hycklar fortfarande?

Enligt Konsumenternas elrådgivningsbyrå är förbrukningen av hushållsel i Sverige ca 2.000 - 4.000 kWh/år. Variationen är dock stor och beror bland annat på hur många som bor i bostaden, de boendes energivanor och antal elektriska apparater.I sin film “An Inconvenient Truth” ställer Gore frågan “Are you ready to change the way you live?” Om det som skrivs i olika bloggar är sant är den genomsnittliga förbrukningen av hushållsel i USA 11.250 kWh/år, dvs mer än tre gånger så stor förbrukning som vi har. MEN, Al Gore uppges ha en förbrukning på 191.000 kWh/år.När Al Gore tillfrågades om han ville skriva på (och leva upp till) “the Personal Energy Ethics Pledge” som går ut på att inte förbruka mer energi än det genomsnittliga hushållet, vägrade han. Och vad jag vet har han ännu inte skrivit på. På sin fråga “Are you ready to change the way you live?” ger Al Gore oss svaret " No I am not, because I enjoy my life too much."Vad ska han lära Sverige? Det vi redan kan om hyckleri räcker gott.

Inga kommentarer: