lördag 19 mars 2011

Bedrägligt av Ullenhag och Malmström

Tyskar, holländare och skottar hjälpt till att bygga upp Göteborg, skriver Ullenhag och Malmström i GP.

Sen verkar man ägna sig åt en slags matematik som endast politiker begriper: Man säger att ”Idag finns det människor från minst 155 olika länder i staden”. Är slutsatsen av detta - med fler nationaliteter i Göteborg – att Göteborg kommer att utvecklas ännu bättre? Vad för ekonomisk teori stöder man i så fall det på? De tyskar, holländare och skottar som kom till Göteborg för några hundratal år sedan hade med sig ny teknik och förmodligen bättre utbildning än de som vid den tiden bodde i Göteborg. Det var tack vare den nya tekniken, nya kunskapen etc som de kunde bidra till till Göteborgs utveckling.

För knappt två år sedan kom en rapport från FN-organet United Nations Development Programme med den ambitiösa titeln "Overcoming barriers: Human mobility and development" där det finns en del läsvärt (som Ullenhag och Malmström helt klart verkar ha missat). I den genomarbetade artikeln The Political Economy of Immigration Policy av Giovanni Facchini och Anna Maria Mayda står att läsa:
........ an inflow of unskilled migrants (relative to natives) will make all natives worse off, by causing a given level of redistribution to become more costly. ……………. If, on the other hand, an inflow of skilled migrants takes place, all the above effects are reversed. All natives will gain with migration through the welfare-state channel.

Slutsatsen är alltså: ....inflytt av (relativt sett) okvalificerad arbetskraft innebär förlust för alla utom inflyttarna. Inflytt av kvalificerad arbetskraft är lönsamt för alla.

Detta stämde på 1700-talet, och det stämmer fortfarande. Ingen är nog emot att det flyttar data-entreprenörer, specialister inom materialutveckling eller experter på energiåtervinning till Göteborg (eller andra delar av Sverige) – men att jämställa folk med avancerad utbildning med dem som varken kan läsa eller skriva är ju snudd på bedrägeri.

Sen är det viktigt att påpeka att människovärdet ska vara det samma för alla, men det innebär INTE att folks potential att bidra till samhällsutvecklingen är lika. En begriplig analogi är att alla svenska medborgare har lika värde, men att alla svenskar dämed skulle ha potential att lyckas i fotbollslandslaget är ju inte riktigt sant – det har med förmåga att göra.

Sen skriver U&M ” Knappt 30 procent av flyktingar, andra skyddsbehövande och deras anhöriga har ett arbete efter tre år. Det är ett enormt resursslöseri, men problemen handlar om bristande system och strukturer – inte om dem som invandrar.”

Jag vet inte vad man har för källa till 30%-påståendet, men det är ju känt att bland irakier som bott i Sverige i 10 år är arbetslösheten fortfarande hela 70%. För vissa afrikanska grupper är kanske siffrorna värre ändå. I kvarteret Herrgården i Rosengård i Malmö har bara 15 procent av de vuxna i arbetsför ålder ett jobb. 85 procent står utanför arbetsmarknaden och de allra flesta så långt ifrån, att de inte ens kan skrivas in som sökande på Arbetsfömedlingen.

Jag vill hävda att det visst beror på invandrarna huruvida de får jobb eller integreras. Har man ingen utbildning eller erfarenhet som kan omsättas på den svenska arbetsmarknaden handlar det om en ”miss-match” – man har fel nycklar för att låsa upp dörren, så att säga. Detta vet även U&M, men dom vill inte kännas vid det.

Men ändå försöker politiker lösa problemet med enkla handgrepp som ”förändrade turordningsregler” eller ”kvotera invandrare” eller fluffigt intetsägande ”vi måste förbättra integration på arbetsmarknaden." Läser dessa människor aldrig vetenskapligt underbyggda rapporter??...dvs RIKTIGA rapporter - inte politiskt tillrättalagda dokument.

En sådan RIKTIG rapport är SCBs Invandrarnas sysselsättningsnivå över tiden.
Man visar då att sysselsättningen år 1960 var lika hög för män födda i Sverige som för män födda utomlands. Men redan 1970 ”kan vi observera en antydan till att sysselsättningen för utrikes födda män är lägre än för inrikes födda”. Sedan beskriver SCB några mycket intressanta förhållanden:
*Efterfrågan på arbetskraft har helt ändrat struktur sedan 1970-talet. Det har påverkat sysselsättningsnivån för nyanlända invandrare på ett dramatiskt sätt.
*Den ekonomiska krisen i början 1990-talet slog hårt mot sysselsättningen och hårdast mot de utrikes födda. Nivån föll på fem år med 11 procent bland inrikes födda männen och något mer bland de inrikes födda kvinnorna. De utrikes födda drabbades av nästan tre gånger så stort fall i sysselsättningen under samma period.
*Sysselsättningsnivån för nyanlända har blivit lägre och lägre över tiden.
*Förvärvsfrekvensen bland de senare anlända invandrargrupperna ligger under de tidigare anlända bl a för att den svenska arbetsmarknaden efterfrågar en annan kompetens än den de arabisk/afrikanska invandrarna erbjuder.

Integration är ett flitigt använt begrepp när sysselsättningen bland utrikes födda diskuteras. Graden av integration hävdas ofta ha ett samband med hur länge man bott i Sverige. MEN SCBs undersökning visar tydligt att bosättningstiden i Sverige INTE tycks ha något samband med sysselsättningsgraden. Det som däremot gäller är att den som har en utbildning eller erfarenhet som efterfrågas får jobb om de kan språket - andra får INGA jobb alls.

De länder som lyckas med integrationen i dag kommer att vara morgondagens vinnare, skriver sedan U&M. Det ligger nog en del i det. Men för att ”lyckas” behöver man nog anta samma principer som Kanada och Australien dvs invandrare måste visa att de kan göra nytta på arbetsmarknaden – INNAN de får PUT.

De senaste åren har vi i Sverige sett ett invandringsöverskott på lågt räknat 50.000 individer varje år. På två-tre år har alltså en helt ny stad av Borås eller Jönköpings storlek kommit till. På sex år ett par stycken. Det är en hissnande beskrivning, för inte har det byggts så mycket totalt sett för att skapa ett par nya storstäder i Sverige. Att i ett sånt läge fortsätta att varje år låta 40.000 – 60.000 nya människor fylla på arbetslöshetsköerna är inte vettigt, det är fullständigt sanslöst - och ansvarslöst. Det är också lite av ett svek mot de invandrare som redan slagit sig ner här. De måste ju fråga sig:
-Varför ta in fler när det inte finns jobb åt oss som redan är här?

Dessutom leder den okontrollerade invandringen till trångboddhet och misär som följer av att det bor 2-3 personer i varje rum. Samtidigt håller en hel generation invandrarungdomar att slösa bort sin skolgång. Undantag finns, men väldigt många unga pojkar kommer att växa upp som frustrerade, arga unga män - helt utan möjlighet (och kanske t o m lust) att bli produktiva samhällsmedborgare.

Sverige skulle fortfarande kunna vara öppet för flyktingar. Men i dagsläget är bara 5% av de som söker asyl ”riktiga” flyktingar, dvs enligt Geneve-konventionen. Sverige skulle fortsättningsvis kunna ta emot dessa kvotflyktingar. Men att fortsätta med ett invandringsöverskott på cirka 55.000 individer varje år kommer inte att gå. Studier från både England och Sverige visar att invandringen inte alls är lönsam idag, och om den får fortsätta som idag blir den inte heller lönsam i framtiden. Under tiden håller vi på med ett mångkulturellt experiment som väldigt få har begärt att få vara med om.

Allvarligt alltså.... För vem skriver politiker en sån tramsartikel? Är det för att de liksom scouter måste göra ett visst antal uppdrag för att få "snäll och dum" märket att fästa på ärmen. Eller försöker dom föra oss andra bakom ljuset? Fel är det hur som helst.

1 kommentar:

Chrisse sa...

Tack för en bra artikel, jag har precis fått mina ögon öppna till hur våra politiker propagerar utan verklighetsförankring, om den massiva invandringen av utomeuropeer.